h

vragen over drugsgerelateerde stoffen in afval- en oppervlaktewater

24 december 2014

vragen over drugsgerelateerde stoffen in afval- en oppervlaktewater

Waterschap Aa en Maas heeft recent onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen van
drugsgerelateerde stoffen in afval- en oppervlaktewater in Noordoost-Brabant. De metingen zijn verricht in influent (rioolwater), effluent (gereinigd afvalwater op de zuivering) en in het oppervlaktewater waarop geloosd wordt. Bij alle drie de onderzochte rioolwaterzuiveringen zijn drugsgerelateerde stoffen aangetroffen in het afvalwater. Naar aanleiding hiervan heeft Francy van Iersel (SP) de volgende vragen.

  • Is GS bekend met dit onderzoek?
  •  Het is niet bekend wat de effecten zijn van de stoffen op de werking van de rioolwaterzuivering. Een (klein) deel van de stoffen komt via het effluent van dezuiveringen in  oppervlaktewater terecht, het is niet bekend wat dit voor effecten heeft. Gaat GS contact opnemen met het waterschap AA en Maas om eventueel vervolgonderzoek in te stellen naar de effecten van deze stoffen op het oppervlaktewater?
  • Deelt GS de mening van de heer Verheijen (Dijkgraaf) dat een landelijke en integrale aanpak nodig is om de waterkwaliteit aan te pakken? Zo ja, heeft de provincie hier ook contact over met de minister?
  • Is GS van mening dat dit onderzoek Brabant breed  moet worden uitgevoerd, om een goed inzicht te krijgen in de problematiek?

Reactie toevoegen

U bent hier