h

Verkiezingsprogramma: Beter Brabant!

22 december 2014

Verkiezingsprogramma: Beter Brabant!

De SP Noord-Brabant heeft haar verkiezingsprogramma voor de provinciale statenverkiezingen van maart 2015 vastgesteld. Het programma is getiteld ‘Beter Brabant’. Onderaan dit bericht vindt u het verkiezingsprogramma van de SP Noord-Brabant.

In 2011 trad de Socialistische Partij toe tot het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Bijzonder, want tientallen jaren achtereen werd deze provincie bestuurd door een combinatie van CDA, VVD en PvdA. Bijzonder ook voor Nederland, want Noord-Brabant was de provincie waar de SP voor het eerst in haar geschiedenis mee ging doen in het bestuur. Daarna volgde nog de provincie Zuid-Holland.

Na 4 jaar kunnen we dus terugkijken op onze ervaringen met het meebesturen op provinciaal niveau. En laat het maar meteen duidelijk gezegd zijn: “Wij hebben daar geen spijt van”. Sterker nog, we kijken met trots terug op de afgelopen bestuursperiode.

Natuurlijk hebben wij in deze bestuursperiode als kleinste van de drie coalitiepartijen niet ons hele verkiezingsprogramma kunnen realiseren, maar er zijn voldoende zaken gerealiseerd of in gang gezet om deze periode positief te waarderen.

Brabant onderscheidt zich bijvoorbeeld in haar natuurbeleid, we maken de Ecologische Hoofdstructuur af en trekken samen met bedrijfsleven en natuurorganisaties op om dit te realiseren en te verbinden met mogelijkheden voor meer werkgelegenheid en economische ontwikkeling, juist voor mensen met een wat lagere opleiding. Dat de gedeputeerde voor ecologie van Brabant werd gekozen als “groenste politicus” van 2014 is een bevestiging van de bijzondere manier waarop Brabant met haar natuur omgaat. Als dan aan de andere kant van het spectrum Brabant door de Financial T imes  wordt uitgeroepen tot de regio met de beste investeringsstrategie van West-Europa, laat dat zien dat het mogelijk is

om aan de ene kant oog te hebben voor natuur en milieu, en aan de andere kant de economie niet uit het oog te verliezen. Dat we als Brabant op deze twee terreinen ons hebben weten te onderscheiden ziet de SP dan ook typisch als een gevolg van de combinatie van de drie partijen die dit bestuur hebben gedragen.

Drie partijen die heel verschillend zijn, maar die erin geslaagd zijn om op basis van afspraken goed samen te werken in het belang van de Brabanders.

Als grootste uitdaging voor de komende bestuursperiode ziet de SP het behoud van werkgelegenheid en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid. Daarnaast moet er in de komende periode echt werk gemaakt worden van een gezonder platteland met minder varkens en kippen in gebieden als De Peel en De Kempen. De eerste stappen daartoe zijn in deze periode gezet, maar er moet nog veel gebeuren.

Dit zijn een paar van de grote uitdagingen waar we in de komende jaren in Brabant voor staan. De SP is bereid om met elke partij deze uitdagingen aan te gaan. Elke partij die uitgaat van de gelijkwaardigheid van mensen en die stelling neemt tegen discriminatie of het uitsluiten van groepen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier