h

SP stelt vragen over ontslagen bij Philip Morris

4 april 2014

SP stelt vragen over ontslagen bij Philip Morris

Vandaag is bekend geworden dat bij Philip Morris 90% van de werknemers ontslagen gaan worden. In het totaal gaat het om 1230 mensen waarvan een groot deel uit Brabant. Nurettin Altundal heeft namens de SP-fractie vragen gesteld aan het College.

  1. Bent u op de hoogte van de situatie bij Philip Morris?
  2. Is het college bereid om zich,  net als bij MSD in Oss destijds, in te zetten voor het behoud van de werkgelegenheid bij Philip Morris?  Zo nee, waarom niet?
  3. Kan het college aangeven in hoeverre de reorganisatie bij Philip Morris effect heeft op de werkgelegenheid bij toeleveranciers e.d.? Zo nee, waarom niet?

Reactie toevoegen

U bent hier