h

SP stelt vragen over de ‘XPocalypse’

12 februari 2014

SP stelt vragen over de ‘XPocalypse’

Microsoft stopt in april dit jaar met de ondersteuning van Windows XP. Overheden die na de ‘XPocalypse’ nog gebruik maken van Windows XP lopen de nodige risico’s.

Geen ondersteuning voor Windows XP betekent geen updates meer bij lekken en andere open deuren voor cybercriminelen. Nederland zou honderden PC’s met de verouderde software bij grote- en middelgrote gemeenten gebruiken, die straks dus allemaal het risico lopen om gehackt te worden.

Het is tot nu toe bekend dat Amsterdam, Utrecht en Eindhoven pas net of nog niet eens zijn begonnen aan de vernieuwing naar Windows 7 of Windows 8. Een dergelijke migratie neemt bij een gemeente van dit formaat zo’n 12 maanden in beslag, we kunnen rekenen op een heel jaar lang mogelijke aanvallen van cybercriminelen.

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben Nico Heijmans en Wouter van der Staak van de SP Statenfractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

• Hoeveel computers, die draaien op Windows, heeft de provincie in gebruik?

• Hoeveel van dit aantal draait nog op Windows XP en hoeveel op Windows 7 of 8?

• Hebt u kennis genomen van de op handen zijnde ‘XPocalypse’?

• Erkent GS de risico’s die draaien van verouderde besturingsystemen met zich meebrengen?

• Welke voorzorgsmaatregelen zijn er vooralsnog genomen om de digitale veiligheid van provinciale computers te garanderen en welke acties gaat GS nog ondernemen?

U bent hier