h

Sluiting Jan Cunen zou slecht zijn voor provincie

6 juni 2013

Sluiting Jan Cunen zou slecht zijn voor provincie

Onlangs werd bekend dat het college in Oss, als gevolg van de noodzaak tot bezuinigen, van plan is flink te gaan korten op het Jan Cunen museum. Als de gemeenteraad in Oss dit voorstel overneemt, zou dit het einde van het museum betekenen. De gedeputeerde zei hierover op Omroep Brabant:

” Als museum Jan Cunen in Oss sluit, verliest de provincie 'voorgoed iets waardevols'. Dat zegt cultuurgedeputeerde Brigite van Haaften in een eerste reactie op het plan van de gemeente Oss om op het museum te bezuinigen, "Het is ontzettend jammer als een goed en bijzonder museum als Jan Cunen van de kaart verdwijnt", aldus de gedeputeerde.”
(Bron: Omroep Brabant:omroepbrabant.nl/Provincie+over+Jan+Cunen+
Jammer+als+goed+museum+verdwijnt.aspx
4 juni 2013)

Naar aanleiding hiervan heeft Ine Roozen van de SP fractie de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld:

1. Heeft de Gedeputeerde de zorgen van de provincie ook richting het gemeentebestuur van Oss geuit?
2. Is de dreigende sluiting van het museum aanleiding voor de Gedeputeerde om te kijken of de provincie hierin een rol kan spelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?

U bent hier