h

Vragen over problemen Jeugdzorg

19 april 2013

Vragen over problemen Jeugdzorg

Deze week, 12 april, schreef het dagblad De Gelderlander in het artikel ‘Zorgjongeren aan hun lot overgelaten in Alverna’ over jongeren die aan hun lot zijn overgelaten wegens het faillissement van Sterk!Zorg.
Naar aanleiding van dit krantenartikel heeft Wouter van der Staak van de SP Statenfractie Noord-Brabant de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

1. Heeft het College kennis genomen van dit krantenartikel?

2. Wat is uw reactie op het bericht dat jongeren die begeleiding nodig hebben geen zorg meer krijgen en aan hun lot worden overgelaten?

3. Zijn er in Noord Brabant zorgaanbieders in financiële nood? Zo ja, staan de diensten die deze instellingen dienen te leveren onder druk? M.a.w., doet deze situatie zich ook in Noord Brabant voor?

4. Wanneer er sprake is van het verwaarlozen van de zorgplicht vanuit Bureau Jeugdzorg en/of een zorgkantoor, welke instrumenten heeft de provincie dan in handen om de juiste zorg voor de cliënten te garanderen?

5. Mocht blijken dat er zorgaanbieders in financiële nood verkeren, welke acties gaat GS dan ondernemen?

U bent hier