h

Opinie: Van Parma naar St. Michielsgestel

6 februari 2013

Opinie: Van Parma naar St. Michielsgestel

Onlangs ontstond commotie toen de PVV kritische vragen stelde over een voorgenomen reis naar Parma door een delegatie van gedeputeerde en Provinciale Staten, ambtenaren en maatschappelijke organisaties uit Brabant. De buitenlandtrip zou onnodig en te duur zijn. De Tweede Kamer en minister Plassterk bemoeiden zich ermee en vele spraken schande van het geplande 'snoepreisje'. Zo zat het echt:

De trip zou een driedaagse studiereis naar Parma worden waar de plattelandseconomie zich enkele jaren geleden succesvol uit een crisis worstelde. Daarnaast zou de trip worden gebruikt om te kijken of een gezamenlijke aanpak van de problemen in het Brabantse buitengebied door provincie, natuur- en boerenorganisaties en andere betrokkenen mogelijk is. SP, CDA en PVV spraken zich in december in het openbare overleg van fractievoorzitters tegen deze trip uit omdat er nog geen inhoudelijk programma was. Zonder concrete inhoud en doelen is het niet verantwoord om tegen behoorlijke kosten zo ver van huis te gaan.

Een meerderheid van de fractievoorzitters vond Parma echter wel een goed idee. Daarop stelde SP-fractievoorzitter Nico Heijmans drie voorwaarden
voor: Er moest zo snel mogelijk een stevig inhoudelijk programma voor het werkbezoek komen, alle besprekingen moesten voor de pers toegankelijk zijn en er mochten in Parma geen besluiten worden genomen of voorbereid: Dat moet volgens het gebruikelijke transparante democratische proces tussen Provinciale en Gedeputeerde Staten (respectievelijk de volksvertegenwoordiging en het dagelijks bestuur van
Brabant) gebeuren. Alle partijen inclusief PVV en CDA stemden in met deze aanscherpende voorwaarden van de SP. Hiermee waren deze drie partijen nog niet voor een reis naar Parma, maar omdat een democratische meerderheid er wel voor was, zouden deze partijen dan wel meegaan.

Begin januari noemde de PVV ineens het werkbezoek aan Parma ineens een snoepreisje. Veel media namen dit klakkeloos over zonder te checken hoe de vork echt in de steel zat. Daardoor werd Parma zo beladen dat Gedeputeerde Staten besloten de trip af te blazen. Het provinciebestuur (GS en PS) is momenteel bezig om samen met alle betrokkenen oplossingen te vinden voor de grote economische, ecologische en maatschappelijke problemen op het Brabantse platteland. Dat proces luistert nauw en dreigde te worden verstoord door alle commotie rondom Parma. Daarom gaan de woordvoerders komende week met elkaar aan het werk in een conferentieoord in St. Michielsgestel.

De media zijn uitgenodigd. Daarnaast is afgesproken -ook op voorstel van de SP- dat er geen politieke besluiten worden genomen: Dat moet in het openbaar in de Staten. Wel zal er worden geprobeerd om alle betrokken organisaties te motiveren om met elkaar aan concrete oplossingen te gaan werken, in plaats van elkaar als tegenstander te blijven zien.

St. Michielsgestel is goedkoper dan Parma, dat is een voordeel. Een nadeel is dat er nu niet kan worden geleerd op welke manier de regio rond Parma soortgelijke problemen heeft opgelost als die waar Brabant mee worstelt. Ook lijkt het gebied mogelijkheden te bieden voor zakelijke contacten en economische samenwerking.

Het is noodzakelijk om kritisch te zijn op onnodig geneuzel en om zuinig te zijn op de centen. Het is tegelijk ook zinvol om informatie daar te halen waar die voorhanden is en op zoek te gaan naar de beste oplossingen. Of het noodzakelijk is dat er daarvoor ook statenleden naar Parma moeten afreizen is nog maar helemaal de vraag.

U bent hier