h

SP stelt vragen over misbruik bij Jeugdzorg

3 mei 2012

SP stelt vragen over misbruik bij Jeugdzorg

Uit onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt dat seksueel misbruik bij kinderen in de Jeugdzorg veel vaker voorkomt dan bij andere kinderen. De Inspectie Jeugdzorg zegt in Binnenlands Bestuur dat zij al enkele jaren geleden het onderwerp misbruik in de Jeugdzorg bij de provincies aan de orde heeft gesteld.

De inspectie riep destijds de provincies op om het niet bij protocollen te laten, maar om preventief actie te ondernemen. Bijvoorbeeld door jeugdzorgmedewerkers te trainen om misbruiksignalen te herkennen en het onderwerp bespreekbaar te maken.

Naar aanleiding van het bericht in Binnenlands Bestuur heet Wouter van der Staak van de SP Statenfractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

1. Heeft de Provincie Noord Brabant destijds de betreffende oproep van de inspectie ontvangen?

2. Is de oproep opgevolgd? Zo ja, op welke manier?

3. Hebben jeugdzorgmedewerkers, naar aanleiding van de oproep van de Inspectie Jeugdzorg, trainingen gevolgd om misbruiksignalen te herkennen? Zo ja, tot welke resultaten heeft dat geleid? Zo nee, waarom is dat niet gebeurd?

4. Wat gaat het college doen met het onderzoek van de Universiteit Leiden?

U bent hier