h

SP stelt vragen over gebruik van onkruidbestrijdingsmiddel Roundup

11 mei 2012

SP stelt vragen over gebruik van onkruidbestrijdingsmiddel Roundup

De SP-Statenfractie in Noord-Brabant heeft kennis genomen van het feit dat er Brabant in het rivierwater al te veel glyfosaat wordt aangetroffen en dat in het westen van Brabant uit dat rivierwater drinkwater wordt gewonnen. Bronvermelding: Brabants Dagblad 10 mei 2012. Naar aanleiding van het gebruik van het bestrijdingsmiddel Roundup heeft Francy van Iersel de volgende vragen gesteld:

1.
A. Deelt GS de bezorgdheid van de SP over gebruik van het middel Roundup, gezien de MTR normen in het oppervlakte water vele malen zijn overschreden en het al jaren een probleemstof is in het oppervlaktewater?
B. Wat gaat GS doen om de MTR norm te verminderen?

Het middel Roundup blijft zeer lang circuleren in het milieu en volgens Japans onderzoek is het van negatieve invloed op de mens. In Californië staat het middel op de lijst van pesticiden welke ziekte of verwondingen kunnen veroorzaken bij arbeiders. Bij het morsen, mengen of laden van het middel is het mogelijk dat oog- en huidirritatie ontstaan.

2.
A. Is de GS op de hoogte van dit onderzoek, wat gaat u met deze gegevens doen en op welke termijn kan de Statenfractie hierover informatie ontvangen?
B. Is GS van mening dat gemeenten moeten zoeken naar alternatieven voor Roundup en dit middel niet meer zouden moeten worden gebruikt bij gemeenten?

Monsanto is met een sterker middel op de markt gekomen omdat sommige planten zoals distels en zevenblad overleefden. Dit middel maakt alles dood, ook de andere planten eromheen.

3.
A. Is GS van mening dat dit een zorgelijke ontwikkeling is?
B. Is bekend welke (schadelijke) gevolgen dit kan hebben voor de Brabantse flora?
C. Is GS bereid om de toepassing van het voorzorgsprincipe bij toelating van bestrijdingsmiddelen ter
discussie te stellen en te pleiten voor een verbod op het gebruik van Roundup?

U bent hier