h

Zwijntjes

22 april 2012

Zwijntjes

De everzwijnen uit het Leenderbos blijven de media maar beheersen. Per zwijn hebben ze inmiddels meer regels in de krant gekregen dan het nieuwe natuurbeleid dat we aan het schrijven zijn. Is niet zo raar natuurlijk, beleid is niet zichtbaar en spreekt niet meteen tot de verbeelding; everzwijnen wel.

De reacties lopen uiteen van ‘leuk, echte natuur’, tot ‘weg met die beesten!’. Tijd voor een update, wat is er werkelijk aan de hand. Om te beginnen, Brabant heeft nog altijd een nuloptie als het over wilde zwijnen gaat. Dat betekent dat ze overal en altijd bejaagd mogen worden, en dat gebeurt dan ook, zeker in het Leenderbos. Elke week zijn jagers actief om everzwijnen te schieten en daarmee de populatie onder controle te houden. En dat moet ook.

De kranten staan echter ook bol van de indianenverhalen. Dat ik van plan zou zijn om alle zwijnen maar te laten doen wat ze willen waardoor de populatie uit de hand loopt, ze hele akkers gaan omploegen, vekeersongevallen veroorzaken of zelfs wandelaars aanvallen. Dat is natuurlijk niet het geval. Ook over de aantallen lopen de meningen uiteen. Waarschijnlijk gaat het om zo’n zeventig dieren, niet om de honderden die ik ook wel eens hoor noemen.

Wat zijn we dan wél van plan? Heel eenvoudig: de zogenaamde nuloptie en alle jacht leiden niet tot het verdwijnen van de wilde zwijnen. Al járen niet, en ik verwacht niet dat dat de komende tijd echt gaat veranderen. Die lijn voortzetten lijkt dan ook ‘beleid tegen beter weten in’. Dus onderzoeken we nu alternatieven. Wat kunnen we doen voor de zwijnen, de natuur en de omgeving met een ander beleid? Is het zinvol om een leefgebied voor zwijnen aan te wijzen, hoe zou dat dan moeten en wat gaat dat betekenen. Dat zijn we nu aan ‘t onderzoeken, en daarover voeren we gesprekken met Jan en alleman. Binnenkort gaan we op bezoek in Duitsland in een gebied met (nog véél meer) wilde zwijnen om te zien hoe ze er daar mee om gaan. En voor de zomer zal ik een voorstel doen.

Dat nieuwe beleid zal sowieso inhouden dat de populatie onder controle gehouden moet worden; met jacht dus. Het zal ook moeten inhouden dat agrariërs in de omgeving er zo min mogelijk last van hebben, en dat ze geen gevaar opleveren voor wandelaars en het verkeer. Ik denk dat dat moet kunnen, en dat we dan een realistischer beleid hebben. Dat geldt trouwens niet alleen voor wilde zwijnen maar ook voor andere zoogdieren. Daarover later meer…

Johan van den Hout (SP gedeputeerde)

U bent hier