h

Provincie dagvaardt Chemie-Pack

14 maart 2012

Provincie dagvaardt Chemie-Pack

(Persbericht Provincie Noord-Brabant 14 maart 2012) De provincie heeft Chemie-Pack Onroerend Goed BV gedagvaard en daarmee samenhangend conservatoir beslag laten leggen op percelen grond van Chemie-Pack Onroerend Goed BV.

Op die manier hoopt de provincie de kosten van de sanering van de bodemverontreiniging door de brand bij Chemie-Pack is ontstaan zo veel mogelijk te verhalen op de veroorzaker van de brand, Chemie-Pack.
Zonder conservatoir beslag zou het vastgoed-zusterbedrijf van Chemie-Pack de grond kunnen verhandelen of anderszins kunnen gebruiken zonder de saneringskosten te betalen. Daardoor zou het bedrijf zich ongerechtvaardigd verrijken. Om dat te voorkomen is Chemie-Pack Onroerend Goed BV gedagvaard en is conservatoir beslag gelegd. “Het bedrijf kan op deze manier niet meer vrijelijk beschikken over het onroerend goed dat het in eigendom heeft”, aldus gedeputeerde Johan van den Hout (Ecologie & Handhaving) in een toelichting.

U bent hier