h

Provinciaal geld voor Nederlands Kamerkoor?

9 november 2011

Provinciaal geld voor Nederlands Kamerkoor?

Vandaag was het nieuws te lezen dat het Nederlands Kamerkoor mogelijk naar Eindhoven verhuist. Zowel de gemeente Eindhoven als de provincie Noord-Brabant zouden overwegen financieel bij te dragen. *

Meermaals is benadrukt dat de provincie bezuinigingen door andere overheden op cultuur niet zal opvangen. De provincie Noord-Brabant moet immers ook bezuinigen op subsidies van culturele instellingen.

N.a.v. bovenstaand bericht heeft Ron van Zeeland van de SP Statenfractie de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld:

1. Hebt u kennis genomen van het nieuwsbericht dat het Nederlands Kamerkoor mogelijk verhuist naar Eindhoven?
2. Wat is er waar van de bewering dat de provincie Noord-Brabant overweegt een (financiële) bijdrage te leveren?
3. Indien de provincie overweegt financieel bij te dragen, gaat dat ten laste van het huidige cultuurbudget? Zo nee, waarvan dan wel?

* Zie: http://binnenland.nieuws.nl/668168/kamerkoor_verkast_mogelijk_naar_eindhoven

U bent hier