h

Emile Roemer op manifestatie tegen megastallen

21 februari 2011

Emile Roemer op manifestatie tegen megastallen

Dinsdag 22 februari komt Emile Roemer, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, naar Brabant in het kader van de discussie rondom de megastallen. ’s Avonds spreekt Roemer op een grote manifestatie in de Verkadefabriek (Den Bosch) waar door politici, deskundigen en bezorgde Brabanders gediscussieerd wordt over de problemen met de intensieve veebedrijven in Brabant en over mogelijke oplossingen die het provinciebestuur bespreekt op de Statenvergadering van 25 februari.

Het optreden van Emile Roemer wordt voorafgegaan door een tour van SP’ers uit de Tweede Kamer, Provinciale Staten en diverse Brabantse gemeenteraden. Om 13.00 uur bezoeken zij Buurtschap Huijgevoort in Oirschot waar ze zullen spreken met leden van het burgerinitiatief Stop Megastallen Huijgevoort. Onder leiding van SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven is de toer om 15.30 uur in Reusel de Mierden voor een onderhoud met Stichting Megastallen Nee Lage Mierde. Ook zal daar een ‘mega-bord tegen megastallen’ worden onthuld.
Vanaf 20.00 uur (inloop 19:30 uur) organiseert de Brabantse SP-Statenfractie een grote manifestatie voor alle Brabanders die betrokken zijn bij de kwestie van de intensieve veehouderij in de provincie (actiegroepen, omwonenden, agrarische ondernemers en andere geïnteresseerden zijn daarvoor uitgenodigd). Deze avond vindt plaats in de Verkadefabriek (Boschdijkstraat 45, Den Bosch).

Er is een forum met gastsprekers uit politiek met vertegenwoordigers van in ieder geval VVD en SP. Peter Brouwers van de belangenorganisatie ZLTO, Piet Rombouts van de Brabantse Milieufederatie, ruraal socioloog Jan Douwe van der Ploeg van de WUR, SP-senator Eric Smaling, VVD-lijsttrekker Mieke Geeraedts en hoogleraar Rechtsfilosofie en betrokken bewoner van het Brabantse buitengebied Dorien Pessers zullen eveneens aan het forum deelnemen. Het CDA weigerde een afvaardiging te sturen, hoewel deze partij sinds jaar en dag op het platteland van Brabant de lakens uitdeelt en een grote verantwoordelijkheid heeft voor de opkomst van megastallen. Na uiteenzetting van hun standpunten is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen. SP-leider Emile Roemer verzorgt de afsluiting.

De avond wordt gepresenteerd door Joost Thijssen en de muzikale omlijsting is in handen van Spic & Span daarnaast is de SoePexpress aanwezig.

Programma van de avond:

Programma
19.30 uur Inloop met muziek SPic & Span en de Soep-Express
20.00 uur Aanvang programma: Uiteenzetting standpunten gastsprekers in het panel over de intensieve veehouderij
21.00 uur Pauze met muziek SPic & Span
21.15 uur Discussie publiek en panelleden aan de hand van enkele stellingen
22.00 uur Slotwoord Emile Roemer, SP-fractievoorzitter Tweede Kamer

U bent hier