h

Geluidsavond in Best-Zuid

17 september 2010

Geluidsavond in Best-Zuid

Op donderdag 16 september was Bernard Gerard namens de statenfractie aanwezig bij een avond over de geluidsproblematiek in Best-Zuid. De avond was belegd door vertegenwoordigers de wijken Batadorp en Villawijk Koekoeksbos. Een belangrijk thema was een presentatie van Theo Köhler van de landelijke organisatie Geluidsnet BV uit Leiden. Bernard Gerard was erbij voor het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport en voor de PS-fractie van de SP. Een deel van B&W van Best was er, evenals een flink aantal gemeenteraadsleden en mensen uit de buurt. En dat terwijl PSV speelde.

Eerst deed een vertegenwoordiger van de twee buurten zijn beklag over de groeiende herrie van het lawaai van de wegen, het spoor, de vliegtuigen en ook van de boten op het kanaal. Overigens moet hierbij wel de kanttekening gemaakt worden dat in dit soort villawijken bijna iedereen minstens twee auto’s heeft (en misschien ook wel een boot). Maar hun algemene punt is terecht en kon ook moeiteloos verteld worden door de bewoners in Acht of in het Noordwesten van de Achtse Barrier (die trouwens op de avond vertegenwoordigd waren). De irritatie over geluidsproblemen groeit.
Daarna vertelde Köhler over Geluidsnet BV. Dat is een particuliere organisatie die 60% van zijn omzet haalt uit het meten van vliegtuiglawaai, maar die ook ander lawaai doet en sinds kort ook metingen aan luchtvervuiling. Köhler is in de regio geïntroduceerd door B.Gerard, die samen met het Platform EhvA een groot aantal brieven naar buurtcomité’s, wijkraden, steden en dorpen gestuurd heeft om een abonnement op Geluidsnet te nemen. Voor lawaaimetingen kun je drie palen “huren” voor 11 mille per jaar en die peilen en analyseren dan elke geluidsbron feilloos uit. Op www.geluidsnet.nl is het resultaat te zien, maar er zijn ook nadere analyses mogelijk die niet op Internet staan. De aanwezigen vielen niet flauw van dergelijke bedragen.
Toen Gerard zijn brieven wegdeed, was de respons niet groot en op zijn gunstigst lauw, maar het lijkt erop dat de stemming een beetje aan het omslaan is. Deze avond is als het ware een vertraagde respons.
Het meest realistische advies was (gesteund door B.Gerard) om tot een soort coproductie te komen van gemeente Eindhoven, de gemeente Best en de provincie om 2*3 palen te plaatsen in Best-Zuid en Acht, en om hiertoe o.a. contact op te nemen met de Dorpsraad Acht.
De buurten gaan een werkgroep oprichten om de antigeluidsactiviteiten in de toekomst vorm te geven.

U bent hier