h

Verkoop Essent illegaal?

22 juni 2010

Verkoop Essent illegaal?

Nederland heeft zich weer eens volkomen belachelijk gemaakt. Als enige land heeft Nederland haar energiebedrijven verplicht zichzelf op te splitsen in een productie-distributie en netwerkbedrijf. Als gevolg hiervan vonden provincies en gemeenten dat zij niets anders konden dan het productie/distributiebedrijf maar te verkopen. Essent werd verpatst aan REW uit Duitsland en Nuon aan het Zweedse Vattenfall. En wat blijkt nu uit een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag? Die verplichting om de bedrijven te splitsen was in strijd met het Europese recht, illegaal dus!

Goed nieuws voor energiebedrijven Eneco en Delta, want zij hoeven niet te splitsen en kunnen gewoon in overheidshanden blijven.
Maar wel weer een triest bewijs van de slapheid en slaafsheid waarmee Nederland telkens maar weer vooruitloopt op Europese wetgeving, die er vervolgens helemaal niet komt.
En laat ze niet zeggen dat ze niet gewaarschuwd zijn, want zowel in Den Haag als in de provincies heeft de SP de rest van de politiek keer op keer erop gewezen dat landen als Frankrijk en Duitsland echt hun energiebedrijven niet gaan opsplitsen. De landelijke overheid heeft de provincies verplicht de energiebedrijven op te splitsen, naar nu blijkt is dat onrechtmatig geweest. Wij vinden dan ook dat er serieus gekeken moet worden of de hele zaak niet zou moeten worden teruggedraaid.

U bent hier