h

Religieuze intolerantie vedient protest

25 februari 2010

Religieuze intolerantie vedient protest

Ron van ZeelandIk heb lang getwijfeld of ik zou deelnemen aan de actie aanstaande zondag in en om de Sint Jan tegen de houding van de rk-kerk jegens homoseksuelen, vooral omdat ik mezelf niet meer als rooms-katholiek beschouw. Toch meen ik ook mijn stem te moeten laten horen tegen een religieuze gezagsdrager die in Noord-Brabant nog altijd veel aanzien geniet.

Iedereen, sommige politici voorop, rolt over elkaar heen van verontwaardiging als een conservatieve imam verkondigt dat homo’s met hun hoofd naar beneden van een hoog gebouw moeten worden geworpen. Maar de uitwerking van uitlatingen van katholieke pastoors en bisschoppen mag ook niet onderschat worden.

Politici beroepen zich regelmatig op de joods-christelijke wortels die ten grondslag liggen aan de Europese beschaving. Uitlatingen van christelijke gezagsdragers en politici laten zien wat dit werkelijk inhoudt. Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar sommigen een beetje meer dan anderen.

De invloed van de homofobe acties en uitlatingen van pastoors en bisschoppen laten zich raden. Katholieke scholen hebben het ultieme excuus om voorlichters van holebi-organisaties de deur te wijzen. Jongeren kunnen uit de woorden van de clerus een legitimatie zien voor homovijandig gedrag.

Waarom zou ik me als provinciaal politicus drukmaken om een kerkelijk gezag dat zich door haar houding steeds verder verwijdert van haar achterban en dientengevolge haar rol steeds verder ziet marginaliseren?

Om te beginnen maak ik me al heel wat jaren sterk voor de emancipatie van homo’s, lesbiënnes, biseksuelen en transgenders. Een schrijnend voorbeeld tijdens de conferentie die de SP samen met PvdA en VVD in het provinciehuis organiseerde was de positie van homoseksuele ouderen in veelal katholieke verzorgingstehuizen. De recente uitlatingen zijn niet bepaald een steun in de rug voor hen die al in een kwetsbare positie verkeren.

Ondertussen wordt bisschop Hurkmans met alle egards ontvangen op het provinciehuis. Dezelfde bisschop die de stelling verdedigt dat homoseksualiteit een zware zonde is. Daarmee een paar honderdduizend Brabanders weg zettend als minderwaardig. Hiermee ondermijnt hij pogingen van de politiek in Noord-Brabant om de positie van Brabantse homoseksuelen te verbeteren.

Daarom zal ik aanstaande zondag wél in de kerk aanwezig zijn. Uit solidariteit met homo’s en lesbiënnes die tegen de stroom in hun katholieke geloof blijven belijden. En uit protest tegen de homofobe houding van de kerk. De communie laat ik als niet-gelovige aan me voorbijgaan.

Ron van Zeeland
lid SP-fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant

U bent hier