h

Bureau Jeugdzorg moet meewerken aan mantelzorgcompliment

3 februari 2010

Bureau Jeugdzorg moet meewerken aan mantelzorgcompliment

Enige tijd geleden werd bekend dat Bureau Jeugdzorg weigerde mee te werken aan het uitdelen van het mantelzorgcompliment. Hoewel er iets te zeggen valt voor de redenering dat een en ander veel werk met zich meebrengt dat niet tot de kerntaken van BJz behoort, is het eind van het liedje dat niemand zich verantwoordelijk schijnt te voelen voor het uitdelen van een mantelzorgcompliment aan mantelzorgers van jeugdigen met een BJz-indicatie. Met andere woorden: de € 250,- van het mantelzorgcompliment gaan voorbij aan de neus van de kinderen/jongeren die daardoor hun mantelzorgers niet kunnen geven wat die net zo goed verdienen als al die andere mantelzorgers die het gewoon via de SVB aan kunnen vragen.

Mia van Boxtel van de SP Statenfractie heeft hierover de volgende vraag aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld: Is GS als verantwoordelijke voor BJz bereid iets aan deze rechtsongelijkheid te doen? Zo ja, wat? Zo nee, waarom niet?

U bent hier