h

Wat kan de provincie doen aan emancipatiebeleid voor homo’s?

15 november 2009

Wat kan de provincie doen aan emancipatiebeleid voor homo’s?

In het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch wordt op 4 december tijdens een ronde tafelconferentie aandacht besteed aan de mogelijkheden van de provincie op gebied van emancipatie voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.

Centrale vraag daarbij is welke wensen ter ondersteuning er leven binnen deze groepen en de mogelijke rol die de provincie hierin kan vervullen. Deze ronde tafelconferentie is een vervolg op het symposium over homo-emancipatie dat in 2008 werd georganiseerd door de SP-fractie.

Tijdens de ronde tafelconferentie zullen enkele sprekers, waaronder Hans Martin Don (SP-wethouder in Eindhoven) Wouter Neerings (voorzitter COC Nederland) en Corien Jonker (Tweede Kamerlid van het CDA) spreken over het belang van homo-emancipatie. Daarnaast wordt een regenboogpodium gehouden, waarin diverse organisaties op gebied van seksuele diversiteit aangeven wat hun bovenregionale activiteiten zijn en hoe de provincie beleidsmatig ondersteuning kan bieden daarin. Onderwerpen die daarbij aan bod komen variëren van ouderenzorg, veilige scholen en buurten, vrijwilligersbeleid, leefbaarheid en jeugdzorg.

De ronde tafelconferentie is een initiatief van een drietal fracties van Provinciale Staten, te weten SP, VVD en PvdA. De conferentie start om 10.00 uur in het provinciehuis en zal worden afgesloten met een lunch om ongeveer 14.00 uur.

Programma en aanmelding:

10.00 uur: Opening van de conferentie door Ron van Zeeland, lid van Provinciale Staten namens de SP en mede-organisator van de conferentie.

10.05 uur: Toelichting op het belang van homo-beleid in provincies vanuit het perspectief van de homobeweging door Wouter Neerings, voorzitter COC Nederland.

10.20 uur: Toelichting op het politieke perspectief vanuit landelijk oogpunt door Corien Jonker, lid van de CDA-fractie van de Tweede Kamer.

10.35 uur: Toelichting op het beleid t.a.v seksuele diversiteit van de gemeente Eindhoven door Hans Martin Don, SP-wethouder in Eindhoven met
homo-emancipatie in portefeuille.

10.50 uur: Regenboogpodium
Verschillende organisaties zullen toelichten welke hun bovenregionale activiteiten zijn en hoe de provincie daar in beleid kan ondersteunen.

11.15 uur: Workshops ter verdieping van de verschillende onderwerpen:
* jeugdzorg, ouderenzorg, WMO
* preventie en veiligheid in wijken en op scholen en het verschil tussen grootstedelijke leefbaarheid en leefbaarheid op het platteland, met een bijdrage van Mariet Paes, directeur van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Brabant.

12.00 uur: Lunch

12.45 uur: Plenaire bijeenkomst met gelegenheid tot het stellen van vragen en discussiemogelijkheid.

14.00 uur: Afronding bijeenkomst.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te retourneren aan statengriffie@brabant.nl. In deze mail bij voorkeur de volgende gegevens vermelden:
Naam
Organisatie
Functie binnen de organisatie.

Ook als u speciale dieetwensen heeft, kunt u deze vooraf in de mail kenbaar maken.

Voor een inhoudelijke toelichting over deze conferentie kunt u contact opnemen met SP-Statenlid Ron van Zeeland, mobiel (06) 184 97 161 (tussen 13.00 en 15.00 uur niet bereikbaar).

U bent hier