h

SP wil overzicht Brabantse AWACS-vluchten

27 juni 2009

SP wil overzicht Brabantse AWACS-vluchten

Tijdens een bijeenkomst in Tilburg heeft de SP-Statenfractie een aantal belangengroeperingen van omwonenden van de Noord-Brabantse luchtmachtbases bij elkaar gebracht om te bekijken of de krachten en klachten gebundeld kunnen worden. Een inventarisatie van AWACS-vliegbewegingen in Noord-Brabant is de eerste actie.

De provincie Noord-Brabant kent relatief veel militaire luchtmachtbases. Naast Woensdrecht, Gilze-Rijen, Volkel en Welsschap is op de laatste luchthaven ook veel burgerluchtvaart. In toenemende mate zorgt al dat miliatire vliegverkeer voor overlast voor omwonenden. Naast geluidsoverlast is er ook nog de uitstoot van uitlaatgassen.

SP-woordvoerder luchtvaart in Provinciale Staten, Willemieke Arts is blij dat we hierdoor een sterker verhaal hebben voor de Brabantse politiek: "Tot nu toe stonden we samen met GroenLinks behoorlijk alleen met ons kritische geluid. Het provinciebestuur is maar wat blij met al die militaire activiteit in Brabant, wij kunnen daar nu iets tegenover zetten.".

Eén van de ergernissen is dat het dichtbevolkte Brabant niet geschikt is voor deze activiteiten, maar er wel telkens meer van krijgt. Zo gingen de Nederlands Apaches naar Gilze-Rijen, Woensdrecht hoopt op het onderhoud van de JSF en Eindhoven Airport mag binnenkort extra vluchten van Schiphol 'verwelkomen'. De overlast in Volkel van de F-16's is bekend, maar de verwachtte komst van de JSF zal voor nog meer gekuidsoverlast zorgen.

De verouderde AWACS houdt de gemoederen echter sterk bezig. Officieel is de vestigingsplaats de basis Geilenkirchen in Duitsland, waar de inwoners van het Limburgse Onderbanken de overlast van ondervinden. Maar ook In Noord-Brabant blijken meer AWACS-vluchten plaats te vinden dan officieel wordt toegegeven. Gedeputeerde Staten lijken niet afwijzen te staan tegen stationering in onze provincie. De SP is hier faliekant tegen en stelde hier eerder al vragen over.

Met de diverse platforms en organisaties is afgesproken dat vanuit Woensdrecht, Eindhoven en Gilze-Rijen dorogegeven gaat worden hoeveel vliegbewegingen (ook schijnlandingen) er plaats vinden. In september neemt het kabinet een besluit over het al dan niet stationeren van AWACS in Nederland. Het is van belang te weten hoe groot de overlast al is. In enkele plaatsen wordt een informatie-avond georganiseerd over de AWACS-overlast om omwonenden te informeren en klachten te verzamelen.

Afgesproken is dat in september de groep nogmaals bij elkaar komt. De SP-fractie vindt het belangrijk dat de klachten van omwonenden van de Brabantse militaire luchtmachtbases gebundeld worden. Alleen zo kan een vuist gemaakt worden tegen de overlast.

Volgens SP-Tweede Kamerlid Krista van Velzen is het nuttig dat de krachten gebundeld worden en heeft een avond als deze zeker zin. "Samen kun je druk uitoefenen op het provinciebestuur om zo het kabinetsbeleid weer te beïnvloeden".

Het belang van de avond moet volgens Ron van Zeeland (SP-milieuwoordvoerder in Provinciale Staten) niet onderschat worden: "Voor het eerst zaten de omwonenden van verschillende vliegbases aan tafel en kunnen we in beeld krijgen wat al dat militaire vliegverkeer aan geluids- en stankoverlast geeft voor de mensen. Heel belangrijk want Defensie staat niet te trappelen om de werkelijke overlastgegeevens naar buiten te brengen."

'SP: Herrie- en stankvluchten AWACS niet naar Eindhoven'

U bent hier