h

SP: vragen bij gewijzigde strategie De Heus in Brabant

18 juni 2009

SP: vragen bij gewijzigde strategie De Heus in Brabant

De SP-fractie in Provinciale Staten heeft Gedeputeerde Staten (GS) vragen gesteld n.a.v. berichten in de media dat mengvoederfabrikant De Heus haar bedrijfsactiviteiten in de provincie gaat herschikken.

De Heus in Ravenstein

SP-Statenlid Ron van Zeeland wil onder meer weten wat de consequenties zijn voor de overeenkomst met het bedrijf en de diverse overheden rond de herstructurering van de Kop van het Zand in ’s-Hertogenbosch: “Ik ben benieuwd of de provincie al eerder op de hoogte was van het feit dat De Heus de productiecapaciteit in Den Bosch wilde beëindigen in plaats van verplaatsen. Dat had veel onrust in Engelen gescheeld. Ook wil ik weten of dit nog iets uitgemaakt had voor de uitkoopsom.”

Het Statenlid vindt verder dat de provincie zich actief moet opstellen als De Heus aangeeft haar activiteiten te willen herschikken. “Dit is een mooie aanleiding om de overlastgevende locatie in Ravenstein bij de plannen te betrekken. GS moeten deze kans grijpen om de regie op te pakken. Uitbreiding van productiecapaciteit mag ook niet leiden tot meer geurhinder in bijvoorbeeld Andel” vindt Van Zeeland.

Hieronder de brief met schriftelijke vragen zoals die vanochtend aan het College van Gedeputeerde Staten zijn verzonden:

Geacht College,

Het Brabants Dagblad meldde de afgelopen dagen over de gewijzigde strategie van mengvoederbedrijf De Heus. In het bijzonder de herschikking van de activiteiten in Noord-Brabant en meer in het bijzonder de beëindiging van de activiteiten in ’s-Hertogenbosch roepen in het licht van de ‘uitkoopovereenkomst’ tussen Den Heus, gemeente ’s-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant en het Rijk bij de SP-fractie de volgende vragen op:

1. Hebt u kennis genomen van de artikelen die deze week in de media verschenen over de gewijzigde bedrijfsstrategie van De Heus in Noord-Brabant?

2. Bent u door het bedrijf zelf in een eerder stadium geïnformeerd over de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten in ’s-Hertogenbosch?

3. In hoeverre maakt verplaatsing (dus ook nieuwvestiging elders in de gemeente ‘s Hertogenbosch) van het bedrijf onderdeel uit van de overeenkomst met De Heus uit de Kop van het Zand?

4. Heeft het beëindigen (i.p.v. verplaatsing) van de activiteiten van De Heus in ’s Hertogenbosch financiële consequenties voor de herstructureringsovereenkomst Kop van het Zand of voor de overeenkomst met De Heus?

5. Is uw College al op de hoogte van het voornemen van De Heus om elders in de provincie (bijvoorbeeld in Andel) de productiecapaciteit te gaan verhogen?

6. Zo ja, zal de insteek van de provincie zijn dat uitbreiding van productiecapaciteit elders niet mag leiden tot extra geurhinder op die locaties en dat uitbreiding alleen toegestaan wordt indien de ‘best bestaande toepassingen’ worden gebruikt?

7. Zijn er ook al gewijzigde plannen/voornemens bekend voor de vestiging Ravenstein?

8. Bent u bereid n.a.v. deze herbezinning op de Brabantse activiteiten van De Heus om met het bedrijf in gesprek te gaan, en actief mee te denken over een herbezinning op de overlastgevende bedrijfslocaties (zoals Ravenstein)?

9. Zo nee, waarom niet?

Vriendelijke groet,

Ron van Zeeland
SP-fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant

U bent hier