h

De trein van Alders dendert door

22 april 2009

De trein van Alders dendert door

Op maandag 21 april waren alle gemeenteraadsleden en statenleden door de heer Alders uitgenodigd op Eindhoven Airport om bijgepraat worden. Alders heeft van het Kabinet de opdracht gekregen om in de omgeving van Eindhoven en Lelystad te onderzoeken hoe in de toekomst 70.000 vluchten die vanwege geluids- en milieuproblemen niet meer op Schiphol plaats kunnen vinden, naar Lelystad of Eindhoven Airport ‘uitgeplaatst’ kunnen worden. Alders praat daarover rond Eindhoven o.a. met vertegenwoordigers van Eindhoven Airport , de provincie, de gemeente Eindhoven, de kleinere gemeentes, de BOW (Belangenvereniging Omwonenden Welschap) en de Brabantse Milieufederatie. Ook vertegenwoordigers van defensie zitten aan de Alderstafel, Eindhoven Airport is immers een militair vliegveld met burger medegebruik.

Alders liet er naar de aanwezige raads- en statenleden geen twijfel over bestaan dat hij de opdracht van het kabinet uitgaande van uitplaatsing van vluchten uit wil voeren. Daarbij kunnen door de deelnemende groepen aan zijn tafel alle (tegen)argumenten ingebracht worden. Maar tegelijkertijd schetste hij de tijdsdruk waaronder hij moet werken. Vóór de zomervakantie moet zijn advies bij het kabinet op tafel liggen.
Door de aanwezigen werden kritische vragen gesteld over langere openingstijden, toenemende geluidsdruk op de omgeving, over wat vóór moet gaan: woningbouwlocaties of vliegveld, het soort vluchten dat naar Eindhoven Airport komt, de relatie met defensie en over het milieu, dat in Brabant nu al zo zwaar onder druk staat door o.a. fijnstof en Co2. Ook over de status van de bestaande overeenkomst, het Globe-akkoord, waarin op dit moment naar redelijke tevredenheid van de omwonenden zaken rond het vliegveld geregeld worden.
Alders benadrukte dat het Kabinet en niet hij de uiteindelijke beslissing in dit dossier gaat nemen. Hij wil nog wel begin juli zijn uiteindelijke advies aan gemeenteraads- en statenleden komen presenteren. Dat betekent dat de trein van Alders gewoon doordendert.
Daarom gaat de SP-statenfractie door met haar steun aan De 10 geboden van Eindhoven Airport-actie.

U bent hier