h

SP vraagt GS-inzet tarief duurzame energie

5 november 2008

SP vraagt GS-inzet tarief duurzame energie

Enkele maatschappelijke organisaties hebben onlangs een open brief gepubliceerd, gericht aan regering en parlement én aan de directies en bestuurders van energiebedrijven. De oproep die zij doen is om werk te maken van een feed-in tarief voor hernieuwbare energie. De SP-fractie vraagt nu aan Gedeputeerde Staten (GS) dit initiatief actief te ondersteunen.

Windmolens

SP-Statenleden Ron van Zeeland en Wouter van der Staak hebben vandaag aan GS schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de open brief. Ron van Zeeland: "Dit is een mooie kans voor de Gedeputeerden om hun groene gezicht te laten zien en hoe economie en ecologie wel samengaan." Wouter van der Staak vult aan: "Als belangrijke aandeelhouder van Essent kan de provincie haar invloed aanwenden om het bedrijf aan te sporen de vergoeding voor duurzaam opgewekte energie aan te passen".

Hieronder de oproep in het kort:

“Daarom verzoeken de ondertekenaars van deze open brief, de aangeschreven partijen om een daadwerkelijk, langlopend feed-in tarief gebaseerd op vergoeding van geleverd vermogen, zonder limiet en op basis van een vast tarief gefinancierd uit de energieprijs, op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken (en waar noodzakelijk de bestaande regeling in deze zin aan te passen en zodanig uit te breiden dat voorkomen wordt dat daardoor discontinuïteit ontstaat in de ondersteuning van een sector die gedurende de laatste jaren is geconfronteerd met inconsistent beleid en wisselende regelingen).”

Naar aanleiding hiervan heeft de SP-fractie de volgende vragen:

1. Onderschrijft u het verzoek van de initiatiefnemers en ondertekenaars van de open brief? Zo nee, graag uw motivering.

2. Bent u bereid om uw invloed als aandeelhouder van Essent aan te wenden om bij Essent een in feed-tarief te bewerkstelligen, zoals hierboven is verwoord? Zo nee, waarom niet

De volledige open brief op iNSnet.

U bent hier