h

SP: Brief van Raad van Bestuur Essent roept vragen op

19 november 2008

SP: Brief van Raad van Bestuur Essent roept vragen op

Onlangs ontving de SP-fractie een brief van de Raad van Bestuur van Essent, getekend op 13 november, waarin zij schreef serieus in gesprek te zijn met overnamekandidaten, dat alle betrokken partijen daartoe een geheimhoudingsverklaring getekend hebben en dat geen enkele mededeling meer gedaan wordt eer een bindende overeenkomst met een potentiële partner is getekend.

Wouter van der Staak van de SP statenfractie vindt deze ontwikkeling uiterst zorgelijk en stelt het College dan ook de volgende vragen:
• Is het College het met de SP eens dat hiermee de democratische controle door provinciale staten en gemeenteraden buiten spel gezet wordt?
Zo nee, waarom niet?
• Is het College het eens met de SP dat deze handelswijze haaks staat op de bewering van Gedeputeerde Moons ten tijde van het principebesluit ter vervreemding van de aandelen in Essent dat er nog geen onomkeerbaar besluit genomen zou worden?
Zo nee, waarom niet?
• Betekent het toekomstige fuseren van Essent met een ander bedrijf, zoals beschreven in de brief, dat het vervreemden van de aandelen van de provincie onontkoombaar is?
• Is het College het met de SP eens dat het verkopen van een nog niet gesplitst energiebedrijf, ook al wordt daarover een ontbindende voorwaarde afgesproken, ongewenst is?
Zo nee, waarom niet?
• Is het College bereid om op de kortst mogelijke termijn te onderzoeken welke juridische en andere middelen haar ter beschikking staan om een verkoop van een ongesplitst bedrijf zonder behoorlijke democratische legitimatie te blokkeren, en deze middelen zo nodig ook in te zetten?
Zo nee, waarom niet?

U bent hier