h

SP wil Brabantse huishoudens € 200,- teruggeven

20 oktober 2008

SP wil Brabantse huishoudens € 200,- teruggeven

De SP in Brabant wil alle huishoudens in de provincie € 200,- teruggeven uit de goed gevulde reservepot van het provinciebestuur. De SP-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Brabant zal een voorstel hiertoe doen bij de begrotingsbehandeling op 7 november.

Noord-Brabant zit, zoals veel provincies in Nederland, goed bij kas. In Brabant heeft dit vooral te maken met de enorme dividenduitkeringen van Essent. Over 2007 kreeg de provincie bijna €120 miljoen aan dividend binnen. Mede hierdoor beschikt Brabant over een reserve van ruim een half miljard aan overtollige liquide middelen. SP-fractievoorzitter Nico Heijmans: “De begroting van 2009 is behoorlijk ambitieus. Maar als we de stevige investeringen voor Brabantstad en alle wettelijke taken en verplichtingen bij elkaar optellen, laat de begroting nog steeds een overschot zien van € 330 miljoen. Er lijkt nu in de provinciale politiek een strijd te ontstaan van: hoe zullen we ons geld nu weer eens uitgeven.”
Omdat het vooral de Brabantse burgers zijn die via hun energienota’s de provinciale kas gevuld hebben stelt Heijmans voor dat geld ook terug te geven aan die Brabantse burgers. “De SP wil van die €330 miljoen een bedrag van €100 miljoen bestemmen voor de provinciale grondportefeuille en de rest terugbetalen aan de Brabantse huishoudens. Met ruim een miljoen huishoudens in Noord-Brabant komt dit neer op een bedrag van ongeveer €200,- per huishouden”, aldus Heijmans.

U bent hier