h

SP stelt vragen over Groene stroom en Essent

23 oktober 2008

SP stelt vragen over Groene stroom en Essent

In de NRC van woensdag 22 oktober 2008 stond een verontrustend artikel over Groene stroom en een aantal Nederlandse energiebedrijven waaronder Essent. Uit onderzoek van de krant blijkt dat Essent 10 miljoen euro aan de fiscus heeft moeten betalen. Dit bedrag bestaat uit niet betaalde ecotax vermeerderd met heffingsrente en boetes. Het gaat om de periode tussen 1999 en 2003, toen honderdduizenden klanten van energiebedrijven zijn overgestapt op Groene stroom. De fiscus heeft ontdekt, dat niet alle aan die klanten geleverde stroom ook werkelijk duurzaam was. Uit het feit dat de Belastingdienst ook boetes heeft opgelegd, maakt de krant op, dat er sprake is van “verwijtbaar handelen”. De in het artikel geciteerde woordvoerder van Essent bagatelliseert de zaak en zegt dat er sprake was van “interpretatieverschillen over de voorwaarden van de stimuleringsregeling”.

Dit is voor Willemieke Arts van de SP-statenfractie aanleiding de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten te stellen:

1. Heeft het College het artikel in de NRC gelezen?

2. Wist het College dat er een onderzoek door de fiscus naar de ecotax bij een aantal energiebedrijven waaronder Essent liep, en zo ja, hoelang al?
Was het College op de hoogte van het resultaat van dit onderzoek en zo ja, hoe lang al?
Als het College al langer afwist van het onderzoek, waarom heeft het dan de Provinciale Staten niet eerder op de hoogte gesteld?

3. Vindt het College in navolging van de krant dat hier sprake was van “verwijtbaar handelen”? Zo nee, waarom niet?

4. Kan dit gebeuren, omdat er onvoldoende toezicht is op de bedrijfsvoering van Essent?

5. Is het College met de SPfractie van mening dat het niet goed is als een onderneming waarvan wij als provincie grootaandeelhouder zijn, op deze manier in het nieuws komt?

6. Is het College bereid op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering zijn afkeuring over dit gebeuren uit te spreken, de verantwoordelijke(n) hiervoor ter verantwoording te roepen en als sanctie het intrekken van hun bonussen voor te stellen?

7. Heeft deze terugbetaling aan de fiscus nog gevolgen voor de indertijd aan de provincie uitgekeerde dividenden?

8. Wat gaat het College doen om een herhaling te voorkomen en hoe kan het ervoor zorgen, dat klanten van Essent, als ze voor Groene stroom betalen, ook werkelijk Groene stroom geleverd krijgen?

9. Is het College met de SPfractie van mening dat dit voorval het vertrouwen van de Provinciale Staten in de betrouwbaarheid van de door Essent aangeleverde (financiële) gegevens ernstig kan schaden?

U bent hier