h

SP organiseert 15 september debat Eindhoven Airport

22 augustus 2008

SP organiseert 15 september debat Eindhoven Airport

15 september debat over Eindhoven Airport
De Brabantse Provinciale Statenfractie SP organiseert:Maandag 15 september aanvang 19.30 uur,Grand Café De Stuyverij, Zandkasteel 170, Eindhoven, een debat over Eindhoven Airport.

Fractievoorzitter SP Provinciale Staten Noord-Brabant Nico Heijmans gaat in debat met:
Mary Fiers wethouder Eindhoven (PvdA)
Wim de Jonge fractievoorzitter CDA Veldhoven en bestuurslid BOW
Joost Meijs adjunct-directeur Eindhoven Airport
Emiel Roemer Tweede Kamerlid (SP)
Paul Rüpp gedeputeerde Noord-Brabant (CDA)
Ook het publiek komt aan het woord
toegang is gratis

De standpunten van de SP ten aanzien van Eindhoven Airport:

SP: eisen aan Eindhoven Airport!Eindhoven Airport moet er zijn voor Eindhoven, en niet voor Schiphol. Dat is de mening van de SP. En dat betekent onder andere het volgende.

Zeggenschap bij de overheid
Wij vinden dat vliegvelden in handen van de Rijksoverheid horen te zijn. Privatisering is een slechte zaak. Bij Eindhoven Airport moeten militaire en civiele luchtvaart worden gescheiden en in afwachting van nieuw landelijk beleid moeten de provincie Brabant en de gemeente Eindhoven de zeggenschap krijgen.

Schade compenseren
De schade die vliegen toebrengt aan luchtkwaliteit en klimaat moet gecompenseerd worden. Daarvoor moet er een milieufonds komen waarvan de voeding voor een groot deel betaald wordt door Eindhoven Airport en zijn gebruikers. Geld uit het milieufonds moet doeltreffend ten gunste van luchtkwaliteit en klimaat worden ingezet.

Geluidsoverlast onafhankelijk laten meten
Wettelijk is vastgelegd dat het vliegveld door mag groeien tot een geluidsbelasting die overeen komt met maximaal 2,5 miljoen passagiers per jaar. De meting van de geluidshinder moet onafhankelijk worden uitgevoerd.

Nutsbedrijf ten bate van de regionale economie
Het bestaan van Eindhoven Airport is geen vanzelfsprekendheid. Als Defensie er ooit vertrekt, moet er een open discussie komen over de toekomst van het gebied. Zolang Defensie er zit, kan het vliegveld een bijdrage leveren aan de regionale economie. De onderneming moet gezien worden als een soort NUTS-bedrijf dat zichzelf op een redelijke manier kan bedruipen. Overspannen groeiambities omwille van de onderneming zelf zijn uit den boze.

Meer informatie op www.eindhoven.sp.nl

U bent hier