h

Hoop voor 'De Heus-vrij' Ravenstein

7 juli 2008

Hoop voor 'De Heus-vrij' Ravenstein

Dat is de toch wel verrassende uitkomst van de agendering door de SP-fractie van de nieuwe milieubeschikking voor veevoerfabrikant De Heus in Ravenstein. Na een presentatie door het comité 'Het kan HEUS beter' en de beantwoording van de vragen die SP-statenlid Ron van Zeeland eerder stelde (klik hier) werd het de aanwezige Statenleden een stuk duidelijker. Dit overlastgevende bedrijf hoort niet op deze plek.
De Heus

Gaande de commissievergadering drong naast SP en GroenLinks ook de PvdA en het CDA aan op meer inzet van gedeputeerde Hoes. Het CDA vroeg zich af of De Heus in Ravenstein in aanmerking zou kunnen komen voor een extra, vierde NIMBY-project. De provincie subsidieert projecten om overlastgevende bedrijven te laten verhuizen naar betere locaties. De Heus in Ravenstein was tot nu toe niet in beeld voor het NIMBY-project.

Er is nu een meerderheid in Provinciale Staten om de kwestie na de zomervakantie te bespreken in de commissie Economie. Dan zal duidelijk worden of Provinciale Staten willen doorpakken en meer druk uit gaan oefenen op Gedeputeerde Staten om de bewoners van Ravenstein te verlossen van de stank- en geluidsoverlast.

Ron van Zeeland: "Ik heb er steeds voor gepleit dat zowel de vestiging in Den Bosch als in Ravenstein van De Heus verplaatst zouden worden. Onno Hoes ontbrak het steeds aan politieke wil om het probleem écht aan te pakken. Het ziet er naar uit dat de druk op de gedeputeerde toeneemt."

De gemeenteraad van Oss nam in haar vergadering van 3 juli een SP-motie aan die mooi aansloot bij de agendering in de statencommissie. De motie was gericht aan de provincie om alles op alles te zetten om mee te werken aan de verplaatsing van veevoederbedrijf in Ravenstein. Naast jarenlange stank- en verkeersoverlast, bemoeilijkt de aanwezigheid van De Heus woningbouwplannen en de waterloop van de maas en de ontwikkeling van natuur.

Aan de milieubeschikking is voorlopig weinig te doen, er is al beroep aangetekend bij de Raad van State door de gemeente Oss. Ook De Heus heeft beroep aangetekend tegen de strengere voorwaarden voor af- en aanvoer door vrachtwagens van het bedrijf. De uitspraak van de Raad van State moet meer helderheid geven over welke maatregelen De Heus moet treffen om overlast te beperken.

Meer informatie over NIMBY-project provincie Noord-Brabant [http://www.bom.nl/index.php?p=ACTUEEL_nieuwsberichten_detail&id=31]

U bent hier