h

SP: College heeft onvolledige informatie gegeven over salarissen Jeugdzorg

25 juni 2008

SP: College heeft onvolledige informatie gegeven over salarissen Jeugdzorg

Op 5 oktober 2007 stelde de SP-fractie het college enkele vragen over de extra gelden die beschikbaar werden gesteld aan het Bureau Jeugdzorg in verband met de operatie ‘Reset.’. Onze angst was dat teveel aandacht gericht wordt op managementfuncties en te weinig op de kwaliteit van de mensen die het eigenlijke werk moeten doen en hun directe begeleiders. Het vage en algemene antwoord van 16 oktober 2007 heeft deze angst niet weg kunnen nemen, integendeel.

Eén van onze vragen ging over de salariëring van een interim-directeur, die volgens de opstelling van BJz meer dan twee keer de ‘Balkenende-norm’ zou verdienen. Het antwoord daarop was: dat is niet waar, de directeur in kwestie gaat ‘maar’ € 125.000 per jaar verdienen. Over andere (interim-) functies werd gezwegen.

Inmiddels is via RTL Nieuws een lijstje bekend geworden van de salariëring van interim-functies. Wij gaan ervan uit dat dit lijstje klopt. Onderzoeksjournalisten checken hun feiten meestal zorgvuldig om niet het gevaar van strafvervolging te lopen. D66 heeft terecht vragen gesteld over dit lijstje, waarop maar liefst 11 van de 17 genoemde functies in het Brabantse vervuld worden of werden. Wij zijn zeer benieuwd naar het antwoord op deze vragen.

Rest ons slechts één vraag die door Mia van Boxtel vandaag bij het college is ingediend:
Waarom heeft u, in uw antwoord op onze vragen van 5 oktober 2007, ons voorgespiegeld dat het slechts om één functie met een marktconform salaris zou gaan? Waarom heeft u verzwegen dat zelfs een eenvoudige interim teammanager bij Bureau Jeugdzorg Brabant méér verdient dan de minister-president? Weglating van cruciale informatie is in mijn beleving net zo misleidend als het geven van foute informatie.
Wij zien uw uitleg graag tegemoet. En zou u acht maanden na de start van operatie ‘Reset’ ook nog aan willen geven hoe Brabantse kinderen en jongeren hiervan precies geprofiteerd hebben?

U bent hier