h

Rapport meldweek Zorg om Jeugdzorg aangeboden

1 mei 2006

Rapport meldweek Zorg om Jeugdzorg aangeboden

Op vrijdag 28 april heeft de SP statenfractie het rapport ‘Zorg om jeugdzorg; uitkomsten en aanbevelingen meldweek 16-20 januari 2006’ aangeboden aan de heer Frans van Dooremalen, lid van de directieraad, en Hetty Tindemans, voorzitter van de commissie ZWC van de raad. De heer van Dooremalen verving gedeputeerde Augusteijn die plotseling naar Den Haag moest.

Van de 115 meldingen die we binnenkregen ging het merendeel over de curatieve jeugdzorg. Kennelijk is dit meer grijpbaar dan de preventieve jeugdzorg. Een aanzienlijk deel had te maken met bejegening en daarmee samenhangende zaken als zorgvuldigheid. Verder benoemden zowel cliënten van de jeugdzorg als hulpverleners de toegenomen bureaucratie als een groot struikelblok voor de efficiëntie en effectiviteit van de jeugdzorg.

De melders hebben ook meegedacht over de oplossing van gesignaleerde problemen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot zo’n zesentwintig aanbevelingen, gericht aan het hele scala van politiek, overheid, Bureau Jeugdzorg en andere instanties die met jeugdzorg te maken hebben.

Duidelijk is in ieder geval dat er heel veel ruimte voor verbetering is. Wij hopen dat we met dit rapport en de conclusies en aanbevelingen daaruit een kleine bijdrage kunnen leveren.

Het volledige rapport vindt u hier

U bent hier