h

Eerste uitkomsten meldweek Zorg om Jeugdzorg

23 januari 2006

Eerste uitkomsten meldweek Zorg om Jeugdzorg

De meldweek Zorg om Jeugdzorg werd tussen 16 en 21 januari jl. georganiseerd door de SP Statenfractie in Noord-Brabant. Over de 100 mensen hebben hun ervaringen met de jeugdzorg in Noord-Brabant gemeld. Een eerste, globale beoordeling van de inhoud van de meldingen laat een aantal terugkerende thema's zien.

Nummer één-met-stip is de enorme bureaucratie in de organisatie van de hulp aan kinderen, waarover zowel cliënten als hulpverleners zich beklaagden. Dit geldt binnen de hulpverlenende instellingen zelf en tussen de instanties onderling. Eén melder omschreef dit als de 'verdrinkingsdood in ons Nederlandse hulpverleningsstelsel'.

Op twee staat voor cliënten de bejegening door de hulpverlening, met name de ervaring dat hun verhaal niet serieus genomen wordt. 'Als er eenmaal een etiket geplakt is,' zei een van de ouders, 'dan krijg je dat bijna met geen mogelijkheid meer weg.'

De hulpverleners die zich meldden, vonden ook dat de samenwerking tussen de verschillende instellingen veel te wensen overlaat. Iedereen doet zijn eigen ding en er wordt nauwelijks gecommuniceerd of teruggekoppeld. En daar hebben de kinderen of jongeren die hulp nodig hebben natuurlijk last van.

Duidelijk is dat in de klachten tevens de belangrijkste aanwijzingen voor verbetering besloten liggen. In het rapport, waarmee de SP half februari naar buiten zal komen, worden op basis hiervan aanbevelingen geformuleerd. Verder staan als uitvloeisel van de meldweek nog op het programma een jeugdzorg-krant en een symposium.

U bent hier