h

Moerdijkse Hoek naar Drimmelen?

16 juni 2005

Moerdijkse Hoek naar Drimmelen?

De Provincie Brabant is al jaren bezig om naast het bestaande industriegebied Moerdijk nog een tweede Moerdijk te ontwikkelen. Dat moet Moerdijkse Hoek worden, bedoeld voor grootschalige industrie in de zwaarste milieucategorieën en gepland in de 'oksel' van de A16 en A17. Tegen het plan is veel verzet in de gemeente Moerdijk. Eerst alleen van de bevolking, maar na de laatste gemeenteraadsverkiezingen ook van de voltallige raad en het college van B & W.

Door het verzet in Moerdijk wil de provincie het industriegebied nu gedeeltelijk in Drimmelen realiseren. Het gemeentebestuur heeft al laten dat het daaraan wil meewerken. Een meerderheid van de raad lijkt zich tegen de vestiging van dit industriegebied in Drimmelen te keren. De bevolking is echter nog niets gevraagd. Dat doen wij nu wel. Laat weten wat u ervan vindt dat Moerdijkse Hoek mogelijk in Drimmelen komt. Vul hier het internetformulier in.

U bent hier