h

Natuur & milieu in Brabant

12 maart 2012

Fijn stof – en NO2 – metingen in Brabant

Europa en het NSL
Het Europees Parlement heeft op 21 mei 2008 (en ook al eerder) een Richtlijn aangenomen, die de bevolking van de EU moet beschermen tegen luchtverontreiniging. In 2009 heeft die Richtlijn in Nederland kracht van wet gekregen. De regering is nu bezig om die wet in te voeren, zij het met enig door Europa toegestaan uitstel.
Voor die tijd deed de regering ook al het een en ander, maar toen had het niet de verplichtende en omvattende werking die het na 2008 kreeg.

Lees verder
1 maart 2012

SP stelt vragen over en naar aanleiding van het rapport chemie-pack

Chemiepack (werkbezoek 10 maart)

De Provinciale SP wil een gesprek aangaan met het college naar aanleiding van het rapport van Onderzoeksraad voor veiligheid over de brand bij Chemie-Pack.
Reden is niet dat de provincie iets fout gedaan heeft rond Chemie-Pack. De provincie was immers geen bevoegd gezag, maar dat de brand bij Chemie-Pack algemene problemen blootlegt die ook elders kunnen gelden. Bijvoorbeeld omdat de provincie wel bevoegd gezag is over 31 andere BRZO-ondernemingen in Brabant, waaronder negen in de gemeente Moerdijk. De vragen zijn dan ook eerder naar aanleiding van de brand dan over de brand. Daarover is de Onderzoeksraad glashelder.
De SP vraagt o.a. naar een oordeel van GS over de landelijke regelgeving. Het achterwege laten van onverwachte controles is geen gril van de gemeente Moerdijk, maar landelijk beleid dat momenteel van kracht is.
Voor Moerdijk wordt een nieuw en veel moderner bestemmingsplan voorbereid. Dat is een goede zaak, maar wel hard nodig want het vigerende plan dateert uit 1993 en dat is 9 jaar te oud. Overigens staat Moerdijk daar niet alleen in. De SP wil een inventarisatie van overjarige bestemmingsplannen met gevaarlijke bedrijven in Brabant. Naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad naar de brand bij Chemie-Pack heeft SP-Statenlid Francy van Iersel vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten:

Lees verder
28 februari 2012

vervolgvragen over gaswinning bij Wijk en Aalburg en Brakel

De SP-Statenfractie in Noord-Brabant heeft kennis genomen van het artikel “Dubieus Dubai aan de afgedamde Maas”. in het Brabants Dagblad van 25 februari 2012. Naar aanleiding hiervan heeft Fràncy van Iersel van de SP-statenfractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

Lees verder
25 februari 2012

SP stelt vragen over gaswinning bij Wijk en Aalburg en Brakel

De SP-Statenfractie in Noord-Brabant heeft kennis genomen van het artikel van Ron Lodewijks in het Brabants Dagblad van 24 februari 2012 “gaswinning verhuld chemische risico’s”. In het artikel geeft het Brabants Dagblad aan volledige openheid te willen krijgen van Minister Verhagen over het gebruik van chemicaliën bij winning van gas. Naar aanleiding hiervan heeft Fràncy van Iersel van de SP-statenfractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

Lees verder
23 februari 2012

SP stelt vragen over onveilige opslag nucleair afval Dessel

Op 22 februari jl. heeft de SP-Statenfractie in Noord-Brabant kennis genomen van de onveilige situatie bij de opslag van nucleair afval in Dessel over de grens bij Reusel. Dit is gebleken uit een flits inspectie (onaangekondigde inspectie) van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.
(Bron: Brabants Dagblad 22-02’12, Het belang van Limburg, Gazet van Antwerpen).

Lees verder
21 februari 2012

Natuurakkoord: Beter half ei dan lege dop

Afgelopen vrijdag zeiden Provinciale Staten ja tegen het natuurakkoord van staatssecretaris Bleker. De SP heeft daarmee ingestemd: Het was namelijk de enige manier om in Brabant baas te blijven over de eigen natuur, ook al heeft Bleker het natuurakkoord op een bestuurlijk onbehoorlijke manier de provincies door de strot geduwd. Natuurlijk heeft de SP in de Tweede Kamer en in alle provincies voortdurend geprobeerd om de ongelooflijk schadelijke €600 miljoen natuurbezuinigingen van het kabinet tegen te houden. Een meerderheid van de Tweede Kamer (VVD, CDA en PVV) zorgde er echter voor dat deze bezuiniging toch door gaat. Voor de provincies restte niets anders dan in te stemmen met de niet-financiële onderdelen van het akkoord die in elk geval nog behoud van zeggenschap over de eigen natuur regelen. Afwijzing van die onderdelen had betekend dat niet Brabant maar Bleker de baas zou worden over de Brabantse natuur en dat we duizenden hectare natuur plus miljoenen euro’s hadden moeten inleveren aan het Rijk. Beter een half ei dan een lege dop dus.

Lees verder
15 februari 2012

Opinie: Doorbreek macht grote bedrijven: Laat boeren en buren zelf samen beslissen

Den Haag moet niet gaan over de grootte van veebedrijven, zegt LTO-bestuurder Siem Jan Schenk in het Brabants Dagblad van 25 januari (zie link onder dit artikel). Verduurzaming zou alleen op gang komen door veehouders de ruimte te geven. Schaalgrootte zou er niet toe doen en gemeenten bepalen wel of een veebedrijf lokaal past. De Noord-Nederlandse boerenleider heeft duidelijk net zo de maatschappelijke boot gemist als staatssecretaris Bleker en Kamerlid Koopmans van Landbouw . Als er iets duidelijk is geworden, dan is het wel dat gemeenten een potje hebben gemaakt van hun verantwoordelijkheid voor een goede lokale inpassing van agrobedrijven. De hevige weerstand van burgers tegen de ongeremde groei van de industriële veeproductie heeft een oorzaak: Het onvermogen -en vaak de onwil- van gemeentebesturen om de lokale boerenlobby duidelijk te maken dat er nog andere belangen te beschermen zijn dan die van de agro-industrie.

Lees verder
1 februari 2012

Informatieavond met debat over Geluid en Politiek

De Tweede Kamer fractie van de SP organiseert in samenwerking met de SP-afdeling Eindhoven een informatieavond en debat over het thema Geluid en Politiek. De avond gaat over de productie van lawaai, vooral weg- en raillawaai en daarnaast vliegtuiglawaai, de medische gevolgen daarvan, hoe dit lawaai te meten en over de recente wettelijke veranderingen in de Wet Geluidshinder en de gevolgen daarvan, o.a. voor de ruimtelijke ordening.
De (gratis toegankelijke) avond vindt plaats op
Maandag 13 februari, 19.30 uur
In de Raadszaal van het Eindhovense Gemeentehuis , Stadhuisplein 1

Lees verder
27 januari 2012

Reiling BV onder verscherpt toezicht door de provincie

De onderneming Reiling wordt onder verscherpt toezicht geplaatst door de provincie. De provincie heeft dit besloten nadat Reiling BV een nieuwe vergunning heeft aangevraagd.

Lees verder
28 september 2011

Prof. Olsthoorn brengt advies uit over radioactief afval in de Belgische klei

(samenvatting)
De Delftse hoogleraar geohydrologie Olsthoorn heeft op verzoek van de provincie Noord-Brabant advies uitgebracht over de opslag van Belgisch radioactief afval in de Belgische klei. Deze kwestie veroorzaakt in Nederland veel onrust. Het advies werd op 23 september 2011 aangeboden. Daarbij waren mede aanwezig directeur Guiljo van Nuland van Brabant Water en Ike Teuling van Greenpeace.
Kort samengevat meent Olsthoorn dat:

Lees verder

Pagina's

U bent hier