h

Natuur & milieu in Brabant

31 augustus 2013

Inzet van giftige chemicaliën in Brabant, hoe verhoudt zich dit tot de pilot 'Schoon Water?'

Enkele recente perspublicaties brachten Francy van Iersel van de SP statenfractie ertoe aandacht te vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Brabant voor enkele agrarische ontwikkelingen, die aandacht en mogelijk stappen van de kant van de provincie vragen.

Lees verder
10 juni 2013

SP stelt vragen over gif in grond- en oppervlaktewater

In zijn Nieuwsbrief van mei jl schreef de BMF (Brabantse Milieu Federatie) een artikel over het recent uitgekomen “Feitenrapport Brede screening bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen 2011-2012” van HaskoningDHV. Daaraan parallel loopt de, eveneens zeer onlangs gepubliceerde, “Bronnenanalyse van stoffen in het oppervlaktewater en grondwater in het stroomgebied Maas” van Alterra en Deltares, waarvoor de Provincie Noord-Brabant opdrachtgever was. De BMF uit zijn bezorgdheid over de stof imidacloprid en eist daadkrachtig aan de kant van de handhavende organisaties. Naar aanleiding van de rapportages heeft SP Statenlid Francy van Iersel vragen gesteld aan GS.

Lees verder
31 mei 2013

SP gedeputeerde: Nieuwe natuurbruggen kroon op werk

‘De kroon op het werk’ noemt gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie en handhaving) de 6 nieuwe natuurbruggen (ecoducten) die in 2013 en 2014 in de provincie en net over de grens in België worden aangelegd. Lees verder: http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2013/mei/nieuwe-natuurbruggen-kroon-op-werk.aspx

Lees verder
19 april 2013

Open brief over Rendac niet onopgemerkt gebleven

De open brief van de SP om verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om lozingen van Rendac BV is niet onopgemerkt gebleven. De SP heeft reacties gekregen van o.a. de gemeente Son en Breugel en Waterschap de Dommel. Inmiddels werken verschillende partijen aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Lees verder
13 maart 2013

Werkbezoek: duurzaamheid en lokale energie

Afgelopen vrijdag op Internationale Vrouwendag was SP-Statenlid Francy van Iersel aanwezig op de eerste Brabantse Prinsessendag, georganiseerd door het Servicepunt Hier Opgewekt van de Brabantse Milieufederatie. Het thema van deze dag was duurzaamheid en lokale duurzame energie.

Lees verder
13 februari 2013

Open brief: verzoek tot oplossingsgerichte aanpak van lozingen bij Rendac BV

SP-Statenlid Francy van Iersel heeft in een open brief gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de lozingen van Rendac BV op de Heiloop in Son. De brief is hieronder geplaatst:

Lees verder
9 december 2012

Meerderheid in de provincie steunt dierenopvang

In de Provinciale Staten stemde afgelopen vrijdag een meerderheid van de partijen in met het voorstel om geld vrij te maken voor de opvang van inheemse dieren. De provincie komt hiermee de dierenopvangcentra tegemoet welke in de problemen dreigde te komen door verhoogde kwaliteitseisen vanuit het Rijk.

Lees verder
30 oktober 2012

SP brengt bezoek aan het land van Cuijk (fotoverslag)

Op vrijdag 19 oktober bracht de SP-Statenfractie samen met de Brabantse Milieufederatie een bezoek aan Noordoost-Brabant in de regio Mill en Cuijk. Een kort fotoverslag staat hieronder.

Een mestvergistingsinstallatie domineert het landschap.

Lees verder
24 oktober 2012

SP stelt vragen over gentechgewassen

De SP-Statenfractie maakt zich ernstige zorgen over gentechgewassen en de negatieve gevolgen. Naar aanleiding hiervan heeft SP-Statenlid Veerle Slegers de volgende vragen aan GS.

Lees verder
23 september 2012

Nieuw ambitieus natuurbeleid voor Brabant

De Provinciale Staten zijn in meerderheid akkoord met het nieuwe natuurbeleid voor de provincie Noord-Brabant. De provincie Brabant is vooralsnog de enigste provincie die ondanks de landelijke bezuinigingen het natuurnetwerk de EHS afmaakt. Het natuurplan van SP-gedeputeerde Johan van den Hout is uniek in Nederland vanwege de grote draagvlak en samenwerking met natuur- en landschapsorganisaties, terreinbeheerders en vele andere partners. Door de gezamenlijke gebiedsaanpak kan voor minder geld meer kwaliteit worden bereikt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier