h

Natuur & milieu in Brabant

27 september 2013

Statenvergadering, Brabant schaliegasvrij

Is schaliegas de energiebron van de toekomst? Exploitanten rekenen zich rijk, tegenstanders zijn bezorgd. Vandaag het belangrijke besluit: �wel of geen proefboringen van schaliegas in Noord-Brabant? En daar zijn heel veel aspecten bij betrokken. Kunnen we �cht garanderen dat boren naar schaliegas veilig is? Willen we schaliegas als energiebron? Of liever windenergie of andere duurzame oplossingen? Gaan we voor het economisch gewin van schaliegas en accepteren we de risico�s? Of stellen we zeker dat ons kostbare grondwater � grondstof voor tal van belangrijke levensmiddelenindustrie�n � geen enkel gevaar kan lopen? Nemen we die boortorens op de koop toe of vinden we het belangrijk dat we ongestoord kunnen genieten van natuur en landschap?

Lees verder
24 september 2013

Schaliegas, het vervolg…

Op donderdag 19 september hield de Tweede Kamer een hoorzitting over schaliegas. Tal van deskundigen en belangenbehartigers waren uitgenodigd om Tweede-Kamerleden inzicht te geven in de stand van zaken van de techniek en de maatschappelijke discussie over het boren naar schaliegas. Ik was daar uitgenodigd om er namens de provincie mijn licht over te laten schijnen. Dit heb ik de Tweede-Kamerleden meegegeven:

Lees verder
17 september 2013

Niet boren naar schaliegas in Brabant.

Voorlopig zitten er nog teveel risico's en gevaren aan het boren naar schaliegas. Niet doen dus!!
De statenfractie van de SP zal samen met een aantal andere statenfracties het initiatief van het CDA om alles in het werk te stellen om het boren naar schaliegas in Brabant te voorkomen, ondersteunen.
Op dit moment ligt er een verzoek van een aantal statenfracties om op 27 september in een speciale statenvergadering over dit initiatief te vergaderen. Als het aan de SP zou liggen, dan zou deze extra statenvergadering best wat later gehouden mogen worden. Eind september komt er nog een Milieu-Effect-Rapportage en men zou nu de staten in Brabant kunnen verwijten dat we niet eerst alle informatie afwachten, om dat te voorkomen zou de SP dus liever wat later deze statenvergadering willen houden.
Maar als de statenvergadering op 27 september doorgaat zal de SP-fractie zich duidelijk uitspreken tegen het boren naar schaliegas in Brabant!

Lees verder
31 augustus 2013

Inzet van giftige chemicaliën in Brabant, hoe verhoudt zich dit tot de pilot 'Schoon Water?'

Enkele recente perspublicaties brachten Francy van Iersel van de SP statenfractie ertoe aandacht te vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Brabant voor enkele agrarische ontwikkelingen, die aandacht en mogelijk stappen van de kant van de provincie vragen.

Lees verder
10 juni 2013

SP stelt vragen over gif in grond- en oppervlaktewater

In zijn Nieuwsbrief van mei jl schreef de BMF (Brabantse Milieu Federatie) een artikel over het recent uitgekomen “Feitenrapport Brede screening bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen 2011-2012” van HaskoningDHV. Daaraan parallel loopt de, eveneens zeer onlangs gepubliceerde, “Bronnenanalyse van stoffen in het oppervlaktewater en grondwater in het stroomgebied Maas” van Alterra en Deltares, waarvoor de Provincie Noord-Brabant opdrachtgever was. De BMF uit zijn bezorgdheid over de stof imidacloprid en eist daadkrachtig aan de kant van de handhavende organisaties. Naar aanleiding van de rapportages heeft SP Statenlid Francy van Iersel vragen gesteld aan GS.

Lees verder
31 mei 2013

SP gedeputeerde: Nieuwe natuurbruggen kroon op werk

‘De kroon op het werk’ noemt gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie en handhaving) de 6 nieuwe natuurbruggen (ecoducten) die in 2013 en 2014 in de provincie en net over de grens in België worden aangelegd. Lees verder: http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2013/mei/nieuwe-natuurbruggen-kroon-op-werk.aspx

Lees verder
19 april 2013

Open brief over Rendac niet onopgemerkt gebleven

De open brief van de SP om verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om lozingen van Rendac BV is niet onopgemerkt gebleven. De SP heeft reacties gekregen van o.a. de gemeente Son en Breugel en Waterschap de Dommel. Inmiddels werken verschillende partijen aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Lees verder
13 maart 2013

Werkbezoek: duurzaamheid en lokale energie

Afgelopen vrijdag op Internationale Vrouwendag was SP-Statenlid Francy van Iersel aanwezig op de eerste Brabantse Prinsessendag, georganiseerd door het Servicepunt Hier Opgewekt van de Brabantse Milieufederatie. Het thema van deze dag was duurzaamheid en lokale duurzame energie.

Lees verder
13 februari 2013

Open brief: verzoek tot oplossingsgerichte aanpak van lozingen bij Rendac BV

SP-Statenlid Francy van Iersel heeft in een open brief gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de lozingen van Rendac BV op de Heiloop in Son. De brief is hieronder geplaatst:

Lees verder
9 december 2012

Meerderheid in de provincie steunt dierenopvang

In de Provinciale Staten stemde afgelopen vrijdag een meerderheid van de partijen in met het voorstel om geld vrij te maken voor de opvang van inheemse dieren. De provincie komt hiermee de dierenopvangcentra tegemoet welke in de problemen dreigde te komen door verhoogde kwaliteitseisen vanuit het Rijk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier