h

Natuur & milieu in Brabant

22 maart 2010

'Reiling moet uit Sterksel weg'

Dat zei SP-Statenlid Ron van Zeeland onder andere tegen de verslaggever van Omroep Brabant, zie video.

Lees verder
19 maart 2010

1e termijn Veerle Slegers megastallendebat

Meer dan 33.000 Brabanders roepen ons vandaag op om de negatieve gevolgen van de intensieve veehouderij te bestrijden. Ze vragen ons om onze rol als beschermers en bestuurders van het collectieve publieke belang serieus te nemen. En ze vragen ons om op een fundamenteel andere manier te gaan nadenken over de intensieve veehouderij. De SP vindt dat we daar gehoor aan moeten geven.

Lees verder
6 februari 2010

Revolutionair op sokken


Gedeputeerde Hoes (VVD) werd gisteren door SP'er Ron van Zeeland aan de tand gevoeld over zijn 'revolutionaire' uitspraken in het Brabants Dagblad.

Lees verder
2 februari 2010

Reiling Sterksel: Meer vragen dan antwoorden

Het bedrijf Reiling BV te Sterksel is de afgelopen maanden veel in het nieuws geweest. Mede n.a.v. schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De antwoorden van GS waren voor SP-Statenlid Ron van Zeeland niet bevredigend. Tijdens de avond die de SP onlangs in Sterksel hield, kwamen onder andere vragen over gezondheidsrisico's uit het publiek.

Lees verder
21 januari 2010

SP-avond in Sterksel druk bezocht

Vijftig tot zestig mensen kregen 20 januari jl. in Sterksel informatie over gezondheidsaspecten van, en discussieerden over ontwikkelingen in het buitengebied. Lokale politici én burgers.

Lees verder
12 januari 2010

Kankerverwekkend teerhoudend asfalt wordt gedumpt in het buitenland

De SP roept provincies op om het exporteren van kankerverwekkend teerhoudend asfalt (TAG) naar het buitenland te voorkomen. Recent verschenen berichten in de media over export van teerhoudend asfalt dat kankerverwekkend is en om die reden is er in het Landelijk Afvalbeheersplan de verplichting opgenomen om het thermische te reinigen. De verwerkers hebben nu echter op grond van een Europese regel een maas in de wet gevonden om het veel goedkoper te kunnen exporteren. SP-Statenlid Ron van Zeeland: “Nu lopen mensen in onder andere Letland, Estland en Polen door ons wegenafval verhoogde kans op long- en blaaskanker. Dat kunnen we niet accepteren.”

Lees verder
8 januari 2010

SP wil bevestiging uitspraken Hoes

Gedeputeerde ecologie Onno Hoes heeft in het Brabants Dagblad vergaande uitspraken gedaan over milieubeleid en de intensieve veehouderij. Hoewel de SP-fractie verheugd is over zijn uitspraken lijken ze wel in strijd met het Collegebeleid. Daarom heeft SP-Statenlid Ron van Zeeland de voorzitter van Provinciale Staten een interpellatieverzoek gestuurd.

Lees verder
8 december 2009

Sterksel: veel mis met Reiling en LOG

Een verzameling bedrijfjes in het buitengebied van Sterksel zorgt voor veel overlast. De komst van een landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG Chijnsgoed) hangt de bewoners nog boven het hoofd. Statenlid Ron van Zeeland ging met fractiemedewerker Ramon Boersbroek op pad en stelde vandaag schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder
16 oktober 2009

Commissie in debat over verwaterd plan

De commissie voor Ruimte en Milieu vergaderde ruim drie uur lang over een nieuw Provinciaal Waterplan dat nog dit jaar moet worden vastgesteld. Dat plan gaat onder andere over genoeg schoon drinkwater, goed en natuurlijk waterbeheer, bescherming tegen overstromingen, watervervuiling en onttrekkingen van grondwater. Water is in de ogen van de SP een van de belangrijkste problemen voor de toekomst. Houden we genoeg gezond drinkwater? Loopt ons land niet onder als gevolg van de klimaatveranderingen? Hoe zorgen we ervoor dat de natuur gezond blijft door voldoende grondwater? Er zijn zelfs deskundigen die zeggen dat een toekomstig tekort aan goed water de inleiding kan vormen op een derde wereldoorlog…

Lees verder
9 oktober 2009

Drinkwaterbescherming botst met bestemming zware industrie

Nico Heijmans en Ron van Zeeland (resp.voorzitter en woordvoerder water SP-Statenfractie) hebben vandaag een gesprek gehad met voorzitter Rob Prins van de Osse Industriële Kring (OIK). Gespreksonderwerp was het waterwinningsgebied Macharen binnen de Provinciale Milieu Vergunning (PMV).

Lees verder

Pagina's

U bent hier