h

Natuur & milieu in Brabant

12 september 2011

SP stelt vragen over uitspraak Raad van State inzake dwangsommen Reiling BV

Op 7 september 2011 heeft de Raad van State inzake de door de provincie opgelegde dwangsommen aan Reiling BV te Sterksel uitspraak gedaan. De Raad van State heeft bepaald dat het invorderingsbesluit van 14 juli 2011 wordt geschorst – en derhalve de inning van de dwangsommen voorlopig van de baan is – totdat in de bodemprocedure zal zijn beslist, omdat het naar het oordeel van de bestuursrechter bij inning van de dwangsommen niet uitgesloten moet worden geacht dat er een risico voor de continuïteit van Reiling BV bestaat.

Lees verder
7 september 2011

SP stelt vragen over ‘ontsnappen zwavelzuur bij DMV International

Vorige week heeft de SP-Statenfractie in Noord-Brabant kennis genomen van een voorval op 12 augustus jongstleden bij DMV International (Campina Friesland Foods) in Veghel waarbij zwavelzuur is vrijgekomen.

Lees verder
5 september 2011

Schaliegas: bij twijfel, niet boren

De SP fractie (in de Provinciale Staten en de Tweede Kamer) is geen voorstander van nieuwe vergunningen voor proefboringen naar Schaliegas. Hutton Energy heeft bij het Ministerie van ELI een aanvraag ingediend om proefboringen te mogen uitvoeren in De Kempen en West-brabant, en in een deel van Limburg. Een groot deel van Brabant is onlangs al toegewezen aan Cuadrilla. Daarnaast zijn er al langere tijd enkele kleinere winnings- of exploratieconcessies in bedrijf. De aanvraag van Hutton Energy heeft grofweg betrekking op het overblijvende deel van Brabant.

Lees verder
30 augustus 2011

Moeilijke tijden voor schaapsherders in Brabant

Schaapherders in Nederland hebben het moeilijk. De herders moeten hun kuddes inkrimpen en medewerkers ontslaan omdat ze niet meer kunnen rondkomen. Bijna twintig van de ruim dertig schaapherders die het land nog telt, dreigen te moeten stoppen, schrijft het Nederlands Dagblad vandaag. Veel herders komen in de problemen doordat ze geen subsidie meer krijgen. Daardoor lopen ze zo'n 28 duizend euro mis, zegt voorzitter Eric Rhöse van de Landelijke werkgroep professionele schapenhouders.

Lees verder
30 juni 2011

Minister Verhagen besluit tot moratorium rond schaliegas

De aanleiding voor Verhagen voor het instellen van een moratorium waren twee kleine aardbevinkjes, die in Engeland hebben plaatsgevonden, en die mogelijk verband houden met het fraccen aldaar. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) had Cuadrilla al een paar dagen eerder opdracht gegeven de oorzaak van deze trillingen te onderzoeken. 'In de komende maanden zullen er geen proefboringen naar schaliegas plaatsvinden. Er zullen ook geen onomkeerbare stappen worden gezet.' Aldus Verhagen in een brief aan de Tweede Kamer. 'Daarnaast zeg ik u toe dat ik zorgvuldigheid zal betrachten bij alle nog te nemen besluiten, die nodig zijn om tot een daadwerkelijke winning te komen.'

Lees verder
29 juni 2011

SP stelt vragen bij windmolens Moerdijk

De gemeente Moerdijk heeft een bouwvergunning 1e fase afgegeven aan Eneco, voor de bouw van drie windmolens type Vestas 90 van 3 MW.
Deze worden elk gebouwd in de Sabinapolder te Fijnaart van gemeente Moerdijk, op basis van een aanvraag uit 2005.
Naar aanleiding hiervan heeft Nurettin Altundal van de SP-statenfractie Noord-Brabant de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

Lees verder
5 april 2011

SP: EERLIJKE ANTWOORDEN OP RISICO’S GEZONDHEID

Naar aanleiding van de krantenartikelen van zaterdag 2 april in het Eindhovens Dagblad, zijn bij de SP-fractie in Provinciale Staten opnieuw vragen gerezen over de manier waarop de provincie omgaat met de handhaving van milieuregels.

Lees verder
17 februari 2011

BOEREN & BURGERS WEST-BRABANT NIET LATEN BETALEN VOOR RAMP

De SP-fractie in provinciale Staten heeft vandaag in schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten opheldering gevraagd over de berichten dat Waterschap Brabantse Delta genoodzaakt is om de kosten van de nasleep van de brand bij Chemie-Pack op de boeren en burgers af te wentelen.

Lees verder
17 december 2010

SP wil meer bescherming in de ruimtelijke ordening

Op 17 december stelde Provinciale Staten na een discussie van bijna 4 jaar de verordening ruimte vast. In dat stuk staan regels en voorschriften waaraan gemeenten zich moeten houden bij bestemmingsplannen, bijvoorbeeld over natuur, landschap en omvang van agrarische bedrijven.

Lees verder
1 november 2010

Kernafval in Belgische klei?

Op 26 oktober 2010 was er een avond van Greenpeace over de Belgische plannen om radioactief afval in de Belgische klei te stoppen. Aanwezig voor de Provinciale Statenfractie van de SP Veerle Slegers en Bernard Gerard.

Lees verder

Pagina's

U bent hier