h

Natuur & milieu in Brabant

29 oktober 2010

Informatiebijeenkomst Greenpeace over Belgisch kernafval

Op dinsdag 26 oktober organiseerde Greenpeace in Tilburg een informatiebijeenkomst over de voorgenomen opslag van Belgisch kernafval in de Boomse klei. Aanwezig waren voor de PS-fractie Veerle Slegers (lid van de cie RM) en Bernard Gerard, fractieondersteuner. Aanwezig waren verder ca 30 mensen, voor ongeveer de helft uit politieke kringen en voornamelijk tegenstanders van het plan.

Lees verder
5 oktober 2010

SP wil opschorten nieuwe milieuvergunning Reiling Sterksel

Naar aanleiding van de recente inval bij Reiling Sterksel op 20 september en n.a.v. het ongeval gisteren bij Reiling heeft de SP-Statenfractie t.b.v. de rondvraag van de commissie Ruimte en Milieu van aanstaande vrijdag enkele vragen aan Gedeputeerde Hoes.

Lees verder
10 september 2010

Beweging in Reilingdossier?

Veertig medewerkers van Reiling Sterksel waren in werkleding naar de SP-avond in Maarheeze gekomen om de presentatie van het 'Reilingrapport' bij te wonen. Omwonenden, burgemeesters en Statenleden reageerden en ook de directeur liet zich horen. Reiling staat op de agenda.

Lees verder
2 september 2010

SP ondervraagt GS over brand bij Timco

De SP-fractie in Provinciale Staten, heeft bij monde van milieuwoordvoerder Ron van Zeeland, vragen gesteld over de brand bij Timco in Valkenswaard van 21 juli jl. Er ging veel mis, zo overstemde de provincie de gemeente Valkenswaard bij het verlenen van de milieuvergunning en overtrad het bedrijf de milieuregels.

Lees verder
27 augustus 2010

8 september presentatie enquête Reiling

De SP fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant organiseert op woensdag 8 september een openbare avond waar de uitlsagen van de enquête naar Reiling Sterksel BV worden gepresenteerd. De avond vindt plaats in zalencentrum de Smeltkroes in Maarheeze en begint om 20.00 uur.

Lees verder
20 juni 2010

SP stelt vragen over bestemming Huize Providentia

In augustus 2008 bracht het college van Gedeputeerde Staten de nota Actieplannen nieuw dorps bouwen uit over de herontwikkeling van Brabantse kloostercomplexen. Daarin stond dat in Brabant een tendens waarneembaar is waarin de geloofsgemeenschap wegtrekt of cliënten van verzorgingsinstellingen die er zijn gevestigd extramuraal gaan wonen.

Lees verder
14 mei 2010

Raad van State vernietigt deel dwangsom

De Raad van State heeft een deel van de dwangsom die Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant had opgelegd tegen het bedrijf Reiling Sterksel BV vernietigd omdat het bedrijf zicht heeft op legalisatie in de toekomst. Vreemd, omdat een nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning nog steeds niet is ingediend.

Lees verder
4 mei 2010

Noordwaard: niet buitendijks bouwen

Ron van ZeelandDe SP wil van het provinciebestuur weten wat zij heeft gedaan om de uitspraak van Provinciale Staten om geen kaptaalintensieve bedrijvigheid en permanente verblijfsfuncties toe te staan in buitendijks gebied bij Werkendam. Statenlid Ron van Zeeland vindt dat uit veiligheidsoverwegingen deze plannen in deze vorm niet zouden mogen doorgaan.

Lees verder
20 april 2010

Windmolens: zegen of vloek?


SP-Statenleden Nico Schouten, Wouter van der Staak en Ron van Zeeland zijn samen met fractiemedwerker Ramon Boersbroek op werkbezoek geweest in Halderberge. Ze spraken met vertegenwoordigers van de lokale actiegroep die 1300 handtekeningen verzamelde tegen de plaatsing van 25 windmolens, elk 165 meter hoog.

Lees verder
2 april 2010

SP eist openbaarmaking Rapportage Luchtkwaliteit

SP-Statenlid Ron van Zeeland heeft Gedeputeerde Staten d.m.v. schriftelijke vragen opheldering gevraagd over de Rapportage Luchtkwaliteit 2007-2008, die voor het eerst niet openbaar is, maar geheim. Hij eist het rapport alsnog op.

Lees verder

Pagina's

U bent hier