h

Openbaar Vervoer in Brabant

5 december 2006

ROB en SP willen gratis OV

Dinsdag 5 december 2006 – Tilburg – Het Reizigersoverleg Brabant (ROB) is vandaag benaderd door de Statenfractie van de Socialistische Partij (SP) om te kijken of er toch nog een oplossing te realiseren is voor de knelpunten in het Brabants openbaar vervoer tussen 10 december 2006 en 7 januari 2007. Het Reizigersoverleg Brabant en de Socialistische Partij pleiten in deze periode voor gratis openbaar vervoer in 4 Brabantse concessies.

Lees verder
2 november 2006

Staten stemmen in met onderzoek aanbesteding stads - en streekvervoer

Het verzoek van de SP tot een Statenonderzoek naar de gang van zaken bij de aanbesteding van het stads - en streekvervoer in Brabant heeft vandaag unaniem de steun gekregen van alle partijen in Provinciale Staten.

Lees verder
20 oktober 2006

SP wil statenonderzoek naar de gang van zaken rond aanbestedingen in het stads – en streekvervoer

Gezien de grote problemen met betrekking tot het openbaar stads – en streekvervoer in Noord-Brabant, vraagt de SP statenfractie Noord-Brabant aan Provinciale Staten een statenonderzoek in te stellen. Een verzoek om dit te agenderen op de komende Statenvergadering van 2 en 3 november is inmiddels naar de voorzitter van de Staten en naar het presidium verstuurd.

Lees verder
20 oktober 2006

SP mag geen soep aan stakende chauffeurs geven

Afgelopen maandag werden de stakende chauffeurs van de BBA door de provincie nog voorzien van broodjes en koffie. Vandaag bleven de deuren dicht. De SP-fractie zorgde ervoor dat ze in ieder geval nog koffie kregen, maar de door de statenfractie aangeboden soep werd door de politie tegengehouden.

Lees verder
20 oktober 2006

BBA - chauffeurs gaan door met acties

Nadat gisteravond bleek dat het overleg van de busmaatschappijen niet de gewenste duidelijkheid had opgeleverd, gingen de acties van de buschauffeurs van de BBA weer gewoon door.
Hieronder een fotoverslag van de actie bij het provinciehuis Noord-Brabant:

Lees verder
16 oktober 2006

SP Den Bosch en Statenfractie solidair met chauffeurs BBA

Op maandag 16 oktober vonden de chauffeurs van de BBA het welletjes.
Na 2,5 jaar onzekerheid en nadat ze vorige week waren afgescheept met hele vage beloftes, kwamen zij spontaan in actie. Met zeker 150 man sterk toog men ’s morgens met de bus naar het provinciehuis, waar een overleg tussen de provincie en Connexxion, BBA en Hermes stond gepland. Natuurlijk waren de SP-statenfractie en de afdeling Den Bosch er bij om hun solidariteit met de Brabantse chauffeurs te betuigen.
Enkele honderden chauffeurs verzamelden zich op het provinciehuis

Lees verder
12 oktober 2006

Openbare Vergadering symbolisch voor geklungel provincie?

De fractievoorzitters en leden van commissie EMG zijn vandaag voor niets op komen dagen bij een extra vergadering. Evenals een kleine veertig bezorgde BBA chauffeurs die hoopten dat de provincie duidelijkheid zou geven over de nieuwe dienstregeling die moet ingaan op 10 december 2006. Na een keurige ontvangst wilde de meerderheid van de commissie EMG in beslotenheid vergaderen, maar zelfs dat lukte ze niet. De vergadering werd onverrichter zake beëindigd en alle hoop is nu gericht op de overleggen tussen provincie, bonden en vervoerders op donderdag.

Lees verder
11 oktober 2006

Provincie maakt van aanbesteding stads- en streekvervoer een farce.

De BBA gaat na 80 jaar verdwijnen uit Brabant.
Dit was het nieuws enige maanden geleden toen de provincie liet weten het stads- en streekvervoer te gunnen aan Connexxion en Hermes.
Dit was de uitkomst van een heel langdurig proces, waarin de BBA al met succes bezwaar had gemaakt tegen een eerdere aanbestedingsprocedure. Gevolg hiervan was geweest dat de aanbesteding over moest en dat de BBA nog een jaar langer concessiehouder bleef.
Nu is de beer weer los!

Lees verder
1 oktober 2006

De aanhouder wint!!!!

Al jarenlang en op allerlei manieren heeft de SP-statenfractie zich ingezet om te komen tot gratis stads- en streekvervoer voor vooral doelgroepen.
Met een initiatiefvoorstel, verschillende acties, werkbezoeken en het houden van een symposium hebben we continu geprobeerd een meerderheid te krijgen voor gratis stads- en streekvervoer in de provincie.
Op CDA en VVD na was inmiddels elke partij in de staten overtuigd voorstander van het maken van een begin met dit gratis vervoer.
Toen echter een paar weken geleden het CDA in de media allerlei uitspraken ging doen, waaruit bleek dat deze partij zich inmiddels bekeerd had tot voorstander van gratis busvervoer, besloot de SP-fractie het ijzer te smeden op het moment dat het heet was.

Lees verder
25 september 2006

Rapport “Gemopper op de Taxihopper” aangeboden

Anne Reijs overhandigt het rapport aan de heer Verbeeten
Met een riksja kwam Anne Reijs voorrijden om het rapport ‘Gemopper op de Taxihopper’ te overhandigen aan het bestuur van de Taxihopper in Uden. Dit rapport werd opgesteld naar aanleiding van een klachtenlijn van de SP Statenfractie en de SP-afdelingen in het Taxihoppergebied. “Wij hebben het niet geschreven, maar de mensen die ons hun verhaal hebben verteld,” hield Anne Reijs de aanwezige gemeentebestuurders voor. Hoewel de klachten er niet om liegen, worden in het rapport ook uitvoerbare voorstellen gedaan voor oplossingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier