h

Openbaar Vervoer in Brabant

20 oktober 2006

BBA - chauffeurs gaan door met acties

Nadat gisteravond bleek dat het overleg van de busmaatschappijen niet de gewenste duidelijkheid had opgeleverd, gingen de acties van de buschauffeurs van de BBA weer gewoon door.
Hieronder een fotoverslag van de actie bij het provinciehuis Noord-Brabant:

Lees verder
16 oktober 2006

SP Den Bosch en Statenfractie solidair met chauffeurs BBA

Op maandag 16 oktober vonden de chauffeurs van de BBA het welletjes.
Na 2,5 jaar onzekerheid en nadat ze vorige week waren afgescheept met hele vage beloftes, kwamen zij spontaan in actie. Met zeker 150 man sterk toog men ’s morgens met de bus naar het provinciehuis, waar een overleg tussen de provincie en Connexxion, BBA en Hermes stond gepland. Natuurlijk waren de SP-statenfractie en de afdeling Den Bosch er bij om hun solidariteit met de Brabantse chauffeurs te betuigen.
Enkele honderden chauffeurs verzamelden zich op het provinciehuis

Lees verder
12 oktober 2006

Openbare Vergadering symbolisch voor geklungel provincie?

De fractievoorzitters en leden van commissie EMG zijn vandaag voor niets op komen dagen bij een extra vergadering. Evenals een kleine veertig bezorgde BBA chauffeurs die hoopten dat de provincie duidelijkheid zou geven over de nieuwe dienstregeling die moet ingaan op 10 december 2006. Na een keurige ontvangst wilde de meerderheid van de commissie EMG in beslotenheid vergaderen, maar zelfs dat lukte ze niet. De vergadering werd onverrichter zake beëindigd en alle hoop is nu gericht op de overleggen tussen provincie, bonden en vervoerders op donderdag.

Lees verder
11 oktober 2006

Provincie maakt van aanbesteding stads- en streekvervoer een farce.

De BBA gaat na 80 jaar verdwijnen uit Brabant.
Dit was het nieuws enige maanden geleden toen de provincie liet weten het stads- en streekvervoer te gunnen aan Connexxion en Hermes.
Dit was de uitkomst van een heel langdurig proces, waarin de BBA al met succes bezwaar had gemaakt tegen een eerdere aanbestedingsprocedure. Gevolg hiervan was geweest dat de aanbesteding over moest en dat de BBA nog een jaar langer concessiehouder bleef.
Nu is de beer weer los!

Lees verder
1 oktober 2006

De aanhouder wint!!!!

Al jarenlang en op allerlei manieren heeft de SP-statenfractie zich ingezet om te komen tot gratis stads- en streekvervoer voor vooral doelgroepen.
Met een initiatiefvoorstel, verschillende acties, werkbezoeken en het houden van een symposium hebben we continu geprobeerd een meerderheid te krijgen voor gratis stads- en streekvervoer in de provincie.
Op CDA en VVD na was inmiddels elke partij in de staten overtuigd voorstander van het maken van een begin met dit gratis vervoer.
Toen echter een paar weken geleden het CDA in de media allerlei uitspraken ging doen, waaruit bleek dat deze partij zich inmiddels bekeerd had tot voorstander van gratis busvervoer, besloot de SP-fractie het ijzer te smeden op het moment dat het heet was.

Lees verder
25 september 2006

Rapport “Gemopper op de Taxihopper” aangeboden

Anne Reijs overhandigt het rapport aan de heer Verbeeten
Met een riksja kwam Anne Reijs voorrijden om het rapport ‘Gemopper op de Taxihopper’ te overhandigen aan het bestuur van de Taxihopper in Uden. Dit rapport werd opgesteld naar aanleiding van een klachtenlijn van de SP Statenfractie en de SP-afdelingen in het Taxihoppergebied. “Wij hebben het niet geschreven, maar de mensen die ons hun verhaal hebben verteld,” hield Anne Reijs de aanwezige gemeentebestuurders voor. Hoewel de klachten er niet om liegen, worden in het rapport ook uitvoerbare voorstellen gedaan voor oplossingen.

Lees verder
18 september 2006

SP en Groen Links willen bespreking gratis bus- en streekvervoer in statenvergadering van 29 september.

Al eerder deden SP en Groen Links voorstellen om in Brabant te komen tot (een vorm van) gratis openbaar busvervoer in Brabant.Een meerderheid van CDA en VVD blokkeerden dit.
Inmiddels lijkt het CDA een ommezwaai van 180 graden gemaakt te hebben en helemaal te gaan voor gratis busvervoer in heel Brabant. Een fantastische ontwikkeling naar de mening van beide statenfracties.
Maar beide fracties zijn ook van mening dat we erg moeten uitkijken voor valse verwachtingen die gewekt worden.
Uit de woorden van de gedeputeerde valt te beluisteren dat hij definitieve besluitvorming over de verkiezingen van 7 maart wil tillen. SP en Groen Links willen dat er nog in deze statenperiode definitieve besluitvorming plaatsvindt.
Dat is eerlijk en duidelijk naar de kiezer toe.

Lees verder
14 september 2006

SP Statenfractie brengt Gratis OV weekend Provincie onder de aandacht

SP Statenlid Mia van Boxtel deelt folders uit over weeken gratis OV Provincie
Donderdag14 september hebben de leden van de SP Statenfractie in Breda en 's Hertogenbosch het gratis OV weekend van de Provincie Noord-Brabant op ludieke wijze onder de aandacht gebracht.

Lees verder
14 juli 2006

D-TV Oss: Al veel gemopper op de taxihopper!

OSS – De klachtenlijn van de SP voor de Taxihopper heeft sinds de start afgelopen maandag 25 klachten binnengekregen. Het gaat vooral om klachten uit de omgeving Oss.

Lees verder
27 juni 2006

Veel steun voor initiatief SP

Het initiatiefvoorstel van de SP om te komen tot experimenten met gratis openbaar busvervoer voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld 65-plussers en scholieren kon rekenen op veel steun in Provinciale Staten, helaas net niet genoeg om het voorstel aangenomen te krijgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier