h

Openbaar Vervoer in Brabant

26 mei 2006

Kort verslag symposium ‘Gratis met de bus’

Een honderdtal bezoekers kwamen op 21 mei naar het symposium “Gratis met de bus de markt op?”, georganiseerd door de statenfractie van de SP.
Een vijftal sprekers brachten verschillende gezichtspunten naar voren over de mogelijkheid van gratis Openbaar Vervoer en over de ervaringen met marktwerking.

Lees verder
9 september 2005

SP zet grote vraagtekens bij aanbesteding II

De aanbestedingen in het Brabantse openbaar vervoer zijn de laatste tijd terecht veel in het nieuws geweest. De zittende vervoerder, BBA, mag na ruim 70 jaar het veld ruimen. In eerste instantie verloor de BBA de concessie aan Connexxion, Hermes en Arriva/TCR. Al vrij snel bleek door een rekenfout nog een bedrijf, Arriva, een stukje openbaar vervoer in Brabant te mogen rijden. Ten koste van Hermes.

Lees verder
19 juli 2005

Technische fout gunning busvervoer vraagt om meer informatie

Het is duidelijk dat er rond de concessieverlening Openbaar Vervoer het een en ander niet geheel goed is verlopen. Naar uit persberichten blijkt is door een technische fout de winnaar van het kavel Noordoost Brabant bepaald op onjuiste gronden. Het is een van de drie taken van Provinciale Staten om Gedeputeerde Staten te controleren. Om die controle daadwerkelijk en naar behoren uit te kunnen oefenen is het van groot belang dat leden van PS beschikken over onderliggende stukken die ten grondslag liggen aan het voorgenomen besluit tot gunning. Eén van de doelen van de hele Europese aanbesteding is transparantie van besluitvorming en dit heeft betrekking op het gehele traject.

Lees verder
4 april 2005

Provincie wil verkooppunten strippenkaarten openhouden

In antwoord op vragen van het SP Statenlid Nico Schouten, heeft het college gezegd het plan om verkooppunten van strippenkaarten te sluiten, onacceptabel te vinden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier