h

Openbaar Vervoer in Brabant

18 september 2006

SP en Groen Links willen bespreking gratis bus- en streekvervoer in statenvergadering van 29 september.

Al eerder deden SP en Groen Links voorstellen om in Brabant te komen tot (een vorm van) gratis openbaar busvervoer in Brabant.Een meerderheid van CDA en VVD blokkeerden dit.
Inmiddels lijkt het CDA een ommezwaai van 180 graden gemaakt te hebben en helemaal te gaan voor gratis busvervoer in heel Brabant. Een fantastische ontwikkeling naar de mening van beide statenfracties.
Maar beide fracties zijn ook van mening dat we erg moeten uitkijken voor valse verwachtingen die gewekt worden.
Uit de woorden van de gedeputeerde valt te beluisteren dat hij definitieve besluitvorming over de verkiezingen van 7 maart wil tillen. SP en Groen Links willen dat er nog in deze statenperiode definitieve besluitvorming plaatsvindt.
Dat is eerlijk en duidelijk naar de kiezer toe.

Lees verder
14 september 2006

SP Statenfractie brengt Gratis OV weekend Provincie onder de aandacht

SP Statenlid Mia van Boxtel deelt folders uit over weeken gratis OV Provincie
Donderdag14 september hebben de leden van de SP Statenfractie in Breda en 's Hertogenbosch het gratis OV weekend van de Provincie Noord-Brabant op ludieke wijze onder de aandacht gebracht.

Lees verder
14 juli 2006

D-TV Oss: Al veel gemopper op de taxihopper!

OSS – De klachtenlijn van de SP voor de Taxihopper heeft sinds de start afgelopen maandag 25 klachten binnengekregen. Het gaat vooral om klachten uit de omgeving Oss.

Lees verder
27 juni 2006

Veel steun voor initiatief SP

Het initiatiefvoorstel van de SP om te komen tot experimenten met gratis openbaar busvervoer voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld 65-plussers en scholieren kon rekenen op veel steun in Provinciale Staten, helaas net niet genoeg om het voorstel aangenomen te krijgen.

Lees verder
26 mei 2006

Kort verslag symposium ‘Gratis met de bus’

Een honderdtal bezoekers kwamen op 21 mei naar het symposium “Gratis met de bus de markt op?”, georganiseerd door de statenfractie van de SP.
Een vijftal sprekers brachten verschillende gezichtspunten naar voren over de mogelijkheid van gratis Openbaar Vervoer en over de ervaringen met marktwerking.

Lees verder
9 september 2005

SP zet grote vraagtekens bij aanbesteding II

De aanbestedingen in het Brabantse openbaar vervoer zijn de laatste tijd terecht veel in het nieuws geweest. De zittende vervoerder, BBA, mag na ruim 70 jaar het veld ruimen. In eerste instantie verloor de BBA de concessie aan Connexxion, Hermes en Arriva/TCR. Al vrij snel bleek door een rekenfout nog een bedrijf, Arriva, een stukje openbaar vervoer in Brabant te mogen rijden. Ten koste van Hermes.

Lees verder
19 juli 2005

Technische fout gunning busvervoer vraagt om meer informatie

Het is duidelijk dat er rond de concessieverlening Openbaar Vervoer het een en ander niet geheel goed is verlopen. Naar uit persberichten blijkt is door een technische fout de winnaar van het kavel Noordoost Brabant bepaald op onjuiste gronden. Het is een van de drie taken van Provinciale Staten om Gedeputeerde Staten te controleren. Om die controle daadwerkelijk en naar behoren uit te kunnen oefenen is het van groot belang dat leden van PS beschikken over onderliggende stukken die ten grondslag liggen aan het voorgenomen besluit tot gunning. Eén van de doelen van de hele Europese aanbesteding is transparantie van besluitvorming en dit heeft betrekking op het gehele traject.

Lees verder
4 april 2005

Provincie wil verkooppunten strippenkaarten openhouden

In antwoord op vragen van het SP Statenlid Nico Schouten, heeft het college gezegd het plan om verkooppunten van strippenkaarten te sluiten, onacceptabel te vinden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier