h

Openbaar Vervoer in Brabant

28 juni 2010

SP wil oplossing voor de problematiek rondom buslijn 603 (Dongen - ROC Andel)

De Statenfractie van de SP hebben zorgwekkende signalen bereikt over knelpunten rondom buslijn 603, waarmee leerlingen uit Dongen (en Rijen) naar school gaan in Andel, specifiek de vestiging van het ROC West-Brabant aldaar.

Lees verder
19 mei 2010

Handtekeningen behoud goedkope buskaartjes aangeboden

Mahmut Erciyas overhandigt de handtekeningen aan de gedeputeerde
In een paar weken tijd had de SP in Brabant ruim 4600 handtekeningen verzameld tegen het afschaffen van de goedkope groene strippenkaart. Gisteren bood SP Statenlid Mahmut Erciyas de handtekeningen aan. Lily Jacobs, de gedeputeerde die over het openbaar vervoer gaat, nam de handtekeningen in ontvangst. Ze beloofde er naar te kijken, maar gaf ook meteen aan dat ze hoopte dat GS zou besluiten het goedkope kaartje af te schaffen.

Lees verder
26 april 2010

Bijdrage SP in debat over Goedkoop Openbaar Vervoer

Hieronder de tekst zoals uitgesproken door SP Statenlid Mahmut Erciyas tijdens het debat over het Goedkoop Openbaar Vervoer van vrijdag 23 april jl. De moties die de SP heeft ingediend werden niet voldoende ondersteund (alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren gaven hun steun).

Lees verder
26 april 2010

Dalkorting voor ouderen leidt tot gering prijsvoordeel

‘Reizen tijdens de spits wordt met OV-Chipkaart duurder in Brabant’

Lees verder
6 april 2010

Aktie voor behoud Goedkoop Busvervoer in Brabant

Teken hier direct de petitie De Brabanders zijn zeer tevreden over de goedkope bustarieven die gelden in onze provincie sinds de start van de experimenten met goedkoop openbaar vervoer in 2008. Vooral de proef die geldt voor senioren van 65 jaar en ouder en kinderen onder de 12 jaar heeft fantastische resultaten laten zien:

Lees verder
6 april 2010

SP wil duidelijkheid over bushalte Verpleeghuis Mariaoord

Op het (afgelegen) terrein van Mariaoord (Rosmalen, gemeente
’s-Hertogenbosch) staan het verpleeghuis Mariaoord, 15 bungalows en 66 appartementen. Voor deze bungalows en appartementen komt men in aanmerking indien met ouder is dan 55 jaar en in het bezit is van een CIZ-indicatie.
De dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich evenwel op maar liefst 800 (!) meter van het terrein van Mariaoord. Op aandringen van de gemeenteraad heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch hierover met de provincie overlegd, met als uitkomst een “neen” van de provincie.

Lees verder
10 december 2009

SP de inkorting van de busroute van lijn 9 in Udenhout slecht voor bereikbaarheid

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om met ingang van de nieuwe dienstregeling (per 13 december a.s.) de busroute van lijn 9 in Udenhout in te korten. Een tweetal haltes – Groenvelde en Achthoevenstraat – sneuvelen hierdoor. Ter rechtvaardiging van deze maatregel stelt het college dat de vele drempels op de oude route zorgden voor tijd- en comfortverlies voor reizigers en chauffeurs. Reizigers die gebruik maakten van de eerder genoemde haltes moeten nu echter minstens 500 meter extra lopen naar een bushalte. De bereikbaarheid van Udenhout gaat in de ogen van de SP door deze maatregel achteruit. Bovendien kan de inkorting van de route beslist niet op lokaal draagvlak rekenen: zowel de dorpsraad van Udenhout als het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg zijn het niet eens met het besluit.

Lees verder
12 november 2009

Fotoverslag bezoek Mariaoord ivm bushalte voor verzorgingstehuis

Met een petitie voor een bushalte bij Verzorgingstehuis Mariaoord, kwamen ca 40 ouderen naar het provinciehuis. Gedeputeerde Lily Jacobs nam de petitie in ontvangst en beloofde in februari met een antwoord naar de ouderen te komen.
Met de speciale SP bus kwamen de ouderen naar het provinciehuis

Lees verder
23 maart 2009

SP stelt opnieuw vragen over inzet verouderde en vervuilende bussen door Arriva

Op 6 februari 2009 heeft Mahmut Erciyas, OV-woordvoerder van de SP in de Provinciale Staten van Noord-Brabant, vragen gesteld over de inzet van verouderde en vervuilende bussen door vervoersbedrijf Arriva. Omdat Erciyas de beantwoording door het college van GS onbevredigend vindt en het college-antwoord juist meer vragen oproept, heeft hij de voorzitter van de provinciale commissie EMG verzocht om deze kwestie te agenderen voor de vergadering van deze commissie op 3 april a.s. Hij wil vooraf een aantal vragen beantwoord zien door de verantwoordelijke gedeputeerde:

Lees verder
16 februari 2009

SP kritisch tevreden over OV-basisvoorzieningenniveau

Op 13 februari 2009 hebben de Provinciale Staten het OV-basisvoorzieningenniveau voor Brabant vastgesteld, met steun van de SP. De SP-fractie ziet het nieuwe basisvoorzieningenniveau als een goed fundament voor de verdere doorontwikkeling van het OV in Brabant, en beslist niet als eindstation.

Lees verder

Pagina's

U bent hier