h

Openbaar Vervoer in Brabant

10 februari 2008

Kiezersbedrog! Coalitiepartijen tegen gratis OV ondanks eerdere beloften

Op 1 februari jl. waren de Provinciale Staten getuige van een nauwelijks verhulde en onthutsende vorm van kiezersbedrog. Een maand voor de Statenverkiezingen van maart 2007 hadden PS een unanieme motie aangenomen waarin werd besloten tot proefprojecten met gratis openbaar busvervoer. Nog geen jaar later wilden de coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA daar niet meer aan. Een voorstel van de SP, GroenLinks en Brabantse Partij om in heel Brabant alsnog ook een pilot gratis OV voor kinderen en ouderen te starten werd door de coalitiepartijen verworpen.

Lees verder
30 januari 2008

Gratis OV helemaal geen slecht idee

In het Brabants Dagblad van 24 januari neemt Ton de Jong wel erg simplistisch stelling tegen gratis openbaar vervoer. Hij gaat voorbij aan allerlei redenen waarom daarvoor al jaren gepleit wordt. Ook meldt hij niet dat er in verscheiden landen al langer gratis OV bestaat.

Lees verder
1 oktober 2007

Na aandringen Roemer toch nachttreinen in Brabant

Na aandringen van SP-Kamerlid Emile Roemer gaan er volgend jaar gaan ook in de nacht personentreinen door enkele Brabantse steden rijden. De stations Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven zullen op donderdag- vrijdag- en zaterdagnacht verbonden worden met het bestaande nachtnet in de Randstad. Aanvankelijk wilde verkeersminister Eurlings geen gehoor geven aan deze wens vanuit Noord-Brabant, maar op aandrang van Roemer besloot hij hier toch spoorcapaciteit beschikbaar voor te stellen.

Lees verder
24 september 2007

Vragen SP sociale veiligheid bussen n.a.v. mishandeling chauffeur Veolia

24 september 2007 Afgelopen week hebben de chauffeurs van concessiehouder Veolia, mede na een mishandeling van een collega, bij monde van hun vakbond hun ongenoegen geuit over het feit dat er geen camera’s zijn aangebracht in de nieuwe bussen van Veolia en het feit dat er onvoldoende stewards worden ingezet door dit bedrijf.

Lees verder
5 september 2007

Veolia zwicht voor verzet chauffeurs

De strijdbaarheid onder de Brabantse chauffeurs heeft busbedrijf Veolia, dat het vervoer verzorgt in Midden- en West-Brabant, eieren voor haar geld doen kiezen. Alle voornemens tot bezuiniging op de personeelskosten zijn ingetrokken door de vervoerder. Een prachtige overwinning voor de chauffeurs.

Lees verder
27 augustus 2007

SP wil extra commissievergadering over Veolia

Het conflict bij en de gebrekkige uitvoering van de concessie door Veolia is terecht hoogst actueel in onze provincie. Op 17 augustus jl. zijn de leden van de commissie EMG middels een mail van de commissiesecretaris op de hoogte gebracht van een brief van gedeputeerde Moons (gedateerd 17 augustus 2007) aan Veolia, waarin zij aangeeft dat dit bedrijf vóór 1 september 2007 met een structurele oplossing moet komen voor de ondeugdelijke uitvoering van de concessie. In een tweede bijlage bij dezelfde mail schrijft de gedeputeerde dat zij de commissie, onder andere middels een separate notitie, op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen bij Veolia.

Lees verder
23 augustus 2007

Het gaat juist slecht met de bussen

door Emile Roemer en Nico Schouten (eerder gepubliceerd in het Brabants Dagblad)

Lees verder
4 juli 2007

SP deelt verklaring uit aan buschauffeurs Veolia

Vandaag zal de SP in Tilburg, Breda, Oosterhout, Roosendaal, Waalwijk en Bergen op Zoom de onderstaande verklaring aan de chauffeurs van Veolia uitdelen.
De SP in Noord-Brabant is van mening dat de diepere oorzaak van allerlei problemen in het stads- en streekvervoer zijn te wijten aan de introductie van de “marktwerking”, in het bijzonder door de plicht tot een openbare aanbesteding. Deze plicht heeft er toe geleid dat vervoerbedrijven met een te lage prijs hebben geprobeerd een concessie gegund te krijgen, en nu de kosten afwentelen op het personeel en op de reizigers door minder zekerheid van vervoer.
In de verklaring meldt de SP- Statenfractie dat zij zich zal inzetten voor het terugbrengen van het personeel bij de provincie.

Lees verder
2 juli 2007

Chauffeurs de dupe van lage aanbesteding busvervoer; provincie moet ingrijpen tegen rituitval

Het is helaas weer onrustig in het Brabantse busvervoer. Het veertienpuntenplan van de directie van Veolia, dat een ingrijpende versobering inhoudt van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, stuit terecht op verzet van de kant van de chauffeurs. Aanvankelijk middels stiptheidsacties, nu in de vorm van stakingen.

Lees verder
13 mei 2007

Aanbesteding OV volgens Europees Parlement niet verplicht, nu Nederland nog!

Op 10 mei jongstleden heeft het Europees Parlement, mede dankzij de inspanningen van de Europese fractie van de SP, bepaald dat het openbaar vervoer niet aanbesteed hoeft te worden.
De Statenfractie van de SP verwelkomt dit besluit. De SP heeft zich altijd verzet tegen de marktwerking en aanbestedingsplicht in het openbaar vervoer. Uit de ervaringen van de afgelopen jaren concluderen wij dat liberalisering nadelig is voor reizigers én personeel. Marktwerking heeft geleid tot bezuinigingen op de dienstverlening, service en onderhoud. Maar ook tot besparingen op de personeelskosten. Vervoersbedrijven werken steeds meer met tijdelijke- en flexcontracten en proberen zoveel mogelijk te bezuinigen op loonkosten en arbeidsvoorwaarden om bij aanbestedingen voor een zo laag mogelijke prijs in te kunnen schrijven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier