h

Openbaar Vervoer in Brabant

10 december 2009

SP de inkorting van de busroute van lijn 9 in Udenhout slecht voor bereikbaarheid

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om met ingang van de nieuwe dienstregeling (per 13 december a.s.) de busroute van lijn 9 in Udenhout in te korten. Een tweetal haltes – Groenvelde en Achthoevenstraat – sneuvelen hierdoor. Ter rechtvaardiging van deze maatregel stelt het college dat de vele drempels op de oude route zorgden voor tijd- en comfortverlies voor reizigers en chauffeurs. Reizigers die gebruik maakten van de eerder genoemde haltes moeten nu echter minstens 500 meter extra lopen naar een bushalte. De bereikbaarheid van Udenhout gaat in de ogen van de SP door deze maatregel achteruit. Bovendien kan de inkorting van de route beslist niet op lokaal draagvlak rekenen: zowel de dorpsraad van Udenhout als het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg zijn het niet eens met het besluit.

Lees verder
12 november 2009

Fotoverslag bezoek Mariaoord ivm bushalte voor verzorgingstehuis

Met een petitie voor een bushalte bij Verzorgingstehuis Mariaoord, kwamen ca 40 ouderen naar het provinciehuis. Gedeputeerde Lily Jacobs nam de petitie in ontvangst en beloofde in februari met een antwoord naar de ouderen te komen.
Met de speciale SP bus kwamen de ouderen naar het provinciehuis

Lees verder
23 maart 2009

SP stelt opnieuw vragen over inzet verouderde en vervuilende bussen door Arriva

Op 6 februari 2009 heeft Mahmut Erciyas, OV-woordvoerder van de SP in de Provinciale Staten van Noord-Brabant, vragen gesteld over de inzet van verouderde en vervuilende bussen door vervoersbedrijf Arriva. Omdat Erciyas de beantwoording door het college van GS onbevredigend vindt en het college-antwoord juist meer vragen oproept, heeft hij de voorzitter van de provinciale commissie EMG verzocht om deze kwestie te agenderen voor de vergadering van deze commissie op 3 april a.s. Hij wil vooraf een aantal vragen beantwoord zien door de verantwoordelijke gedeputeerde:

Lees verder
16 februari 2009

SP kritisch tevreden over OV-basisvoorzieningenniveau

Op 13 februari 2009 hebben de Provinciale Staten het OV-basisvoorzieningenniveau voor Brabant vastgesteld, met steun van de SP. De SP-fractie ziet het nieuwe basisvoorzieningenniveau als een goed fundament voor de verdere doorontwikkeling van het OV in Brabant, en beslist niet als eindstation.

Lees verder
6 februari 2009

“Inzet verouderde en vervuilende bussen door Arriva onacceptabel”

SP-Statenlid Mahmut Erciyas heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de inzet van verouderde en vervuilende voertuigen door Arriva in haar concessiegebied.
verouderde bus op station Den Bosch op 5 februari 2009

Lees verder
9 december 2008

Veel knelpunten in het openbaar vervoer in Goirle

De afdeling Goirle van de SP heeft onlangs een enquête gehouden onder met name oudere bewoners van het Goirlese centrum. Deze enquête heeft een aantal knelpunten met betrekking tot het lokale OV blootgelegd, zoals de onbereikbaarheid van het centrum, het dreigende wegvallen van een directe verbinding met het Sint Elisabeth Ziekenhuis en de onbereikbaarheid per OV van De Bocht, een instelling voor hulpverlening aan vrouwen en kinderen.

Lees verder
3 december 2008

Breng de bus weer naar het centrum van Rooi

Sinds een paar jaar doen de lijnen 155, 156 en 157 niet meer het centrum van Sint-Oedenrode aan, maar rijden langs de kern van dit dorp en de bushalte aan de Markt is logischerwijs opgeheven. Met name de oudere bewoners van zorgcentrum Odendael – die voornamelijk zijn aangewezen op OV – ondervinden dagelijks de negatieve gevolgen van de destijds gemaakte keuze. Zij moeten een relatief grote afstand (ruim tweeduizend stappen) afleggen om de dichtstbijzijnde bushalte te bereiken. Onlangs heeft de plaatselijke afdeling van de SP een petitie overhandigd aan de verantwoordelijke wethouder van Sint-Oedenrode – ondersteund door ongeveer 600 handtekeningen – waarin onder meer wordt gevraagd om de halte aan de Markt weer in gebruik te nemen.

Lees verder
13 november 2008

Impuls voor nachtelijk openbaar vervoer in Brabant

Twee moties van de SP over het nachtelijke OV vonden steun bij een meerderheid in de Provinciale Staten tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november jl. Het OV in de nachtelijke uren kan daarmee rekenen op een flinke impuls.

Lees verder
18 september 2008

GS ambitieloos op het gebied van openbaar vervoer

Op vrijdag 12 september 2008 is het basisvoorzieningenniveau OV besproken in de commissie EMG. Het voorstel van het college van GS werd kritisch ontvangen door alle fracties. SP-woordvoerder Mahmut Erciyas noemde het beleid van GS “ambitieloos, passief en afwachtend”.

Lees verder
30 juni 2008

SP stelt vragen over veiligheid Maaslijn

Onder meer van de kant van het treinpersoneel van Veolia, het vervoersbedrijf dat de Maaslijn exploiteert, bereiken onze fractie zorgwekkende signalen die aangeven dat er structureel te weinig treinstellen worden ingezet op deze treinverbinding tussen Roermond en Nijmegen, met daartussenin de Brabantse stations Cuijk, Boxmeer en Vierlingsbeek. In het weekend van week 25 werd wederom duidelijk waar dit toe leidt. De inzet van te weinig materieel had chaos op stations en in de treinen tot gevolg. De treinen zaten bomvol en liepen grote vertragingen op. Zeker één van de treinen reed station Cuijk voorbij zonder te stoppen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier