h

Openbaar Vervoer in Brabant

6 februari 2009

“Inzet verouderde en vervuilende bussen door Arriva onacceptabel”

SP-Statenlid Mahmut Erciyas heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de inzet van verouderde en vervuilende voertuigen door Arriva in haar concessiegebied.
verouderde bus op station Den Bosch op 5 februari 2009

Lees verder
9 december 2008

Veel knelpunten in het openbaar vervoer in Goirle

De afdeling Goirle van de SP heeft onlangs een enquête gehouden onder met name oudere bewoners van het Goirlese centrum. Deze enquête heeft een aantal knelpunten met betrekking tot het lokale OV blootgelegd, zoals de onbereikbaarheid van het centrum, het dreigende wegvallen van een directe verbinding met het Sint Elisabeth Ziekenhuis en de onbereikbaarheid per OV van De Bocht, een instelling voor hulpverlening aan vrouwen en kinderen.

Lees verder
3 december 2008

Breng de bus weer naar het centrum van Rooi

Sinds een paar jaar doen de lijnen 155, 156 en 157 niet meer het centrum van Sint-Oedenrode aan, maar rijden langs de kern van dit dorp en de bushalte aan de Markt is logischerwijs opgeheven. Met name de oudere bewoners van zorgcentrum Odendael – die voornamelijk zijn aangewezen op OV – ondervinden dagelijks de negatieve gevolgen van de destijds gemaakte keuze. Zij moeten een relatief grote afstand (ruim tweeduizend stappen) afleggen om de dichtstbijzijnde bushalte te bereiken. Onlangs heeft de plaatselijke afdeling van de SP een petitie overhandigd aan de verantwoordelijke wethouder van Sint-Oedenrode – ondersteund door ongeveer 600 handtekeningen – waarin onder meer wordt gevraagd om de halte aan de Markt weer in gebruik te nemen.

Lees verder
13 november 2008

Impuls voor nachtelijk openbaar vervoer in Brabant

Twee moties van de SP over het nachtelijke OV vonden steun bij een meerderheid in de Provinciale Staten tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november jl. Het OV in de nachtelijke uren kan daarmee rekenen op een flinke impuls.

Lees verder
18 september 2008

GS ambitieloos op het gebied van openbaar vervoer

Op vrijdag 12 september 2008 is het basisvoorzieningenniveau OV besproken in de commissie EMG. Het voorstel van het college van GS werd kritisch ontvangen door alle fracties. SP-woordvoerder Mahmut Erciyas noemde het beleid van GS “ambitieloos, passief en afwachtend”.

Lees verder
30 juni 2008

SP stelt vragen over veiligheid Maaslijn

Onder meer van de kant van het treinpersoneel van Veolia, het vervoersbedrijf dat de Maaslijn exploiteert, bereiken onze fractie zorgwekkende signalen die aangeven dat er structureel te weinig treinstellen worden ingezet op deze treinverbinding tussen Roermond en Nijmegen, met daartussenin de Brabantse stations Cuijk, Boxmeer en Vierlingsbeek. In het weekend van week 25 werd wederom duidelijk waar dit toe leidt. De inzet van te weinig materieel had chaos op stations en in de treinen tot gevolg. De treinen zaten bomvol en liepen grote vertragingen op. Zeker één van de treinen reed station Cuijk voorbij zonder te stoppen.

Lees verder
5 mei 2008

Bereikbaarheid, een (on)mogelijkheid, mobiliteitsbeleid in Noord-Oost Brabant

De SP in Veghel en de provinciale SP-fractie organiseren op 20 mei, 19.30 uur in theater 'de Blauwe Kei' , Stadhuisplein te Veghel, een symposium onder de titel:“Bereikbaarheid, een (on)mogelijkheid, mobiliteitsbeleid in Noord-Oost Brabant”.
Het afgelopen jaar is de mobiliteit in Brabant regelmatig in de aandacht geweest.
In de regio rondom Veghel is er gesproken over gratis openbaar vervoer, nieuwe vervoersverbindingen (Duits Lijntje) en aanleg en verbreding van nieuwe wegen. De beslissingen over dergelijke ingrepen hebben grote gevolgen voor onze toekomstige omgeving en hoe wij daar nog in kunnen leven. Reden om een discussie op te starten hoe wij moeten zorgen dat NO-Brabant bereikbaar blijft en en de (on)mogelijkheden hiervan te bespreken.

Lees verder
29 april 2008

Komt de bus wel zo?

Vrijdag heeft Wouter van de Staak na de commissie EMG het rapport ‘Komt de bus wel zo?‘ van mede-Statenlid Nico Schouten aangeboden aan Gedeputeerde Annemarie Moons en onze collega-commissieleden.
Nico Schouten, Gedeputeerde Annemarie Moons en Wouter van der Staak

Lees verder
13 maart 2008

SP stelt vragen over het collegebesluit inzake openbaar vervoer Sterckwijck (Boxmeer)

In Boxmeer wordt de komende jaren bedrijventerrein Sterckwijck ontwikkeld. Een deel van het terrein krijgt de bestemming van zorg-/leerpark. Het is de bedoeling dat zich aldaar een ziekenhuis en een ROC vestigen, wat zal leiden tot een grotere vraag naar openbaar vervoer. In de vergadering van 28 januari 2008 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Brabant besloten een financieringsvorm toe te passen waarbij ‘ook derden’ medefinancieren, voor een periode van 5 jaar.

Lees verder
21 februari 2008

Brief SP over tekort aan gekwalificeerde buschauffeurs en de rol van de provincie

Net als in de rest van Nederland, kampt ook het stads- en streekvervoer in Brabant met een structureel tekort aan gekwalificeerde buschauffeurs. De verwachting is dat dit tekort de komende jaren – indien acties uitblijven – alleen maar groter zal worden gezien de vergrijzing onder de huidige populatie chauffeurs. Dit tekort heeft negatieve gevolgen voor zowel reizigers als personeel: de stipte uitvoering van de dienstregeling staat onder druk en de werkdruk onder de beschikbare chauffeurs is gestegen. Vervoersbedrijven hebben meerdere malen in het openbaar verklaard de openstaande vacatures slechts mondjesmaat in te kunnen vullen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier