h

Openbaar Vervoer in Brabant

23 augustus 2007

Het gaat juist slecht met de bussen

door Emile Roemer en Nico Schouten (eerder gepubliceerd in het Brabants Dagblad)

Lees verder
4 juli 2007

SP deelt verklaring uit aan buschauffeurs Veolia

Vandaag zal de SP in Tilburg, Breda, Oosterhout, Roosendaal, Waalwijk en Bergen op Zoom de onderstaande verklaring aan de chauffeurs van Veolia uitdelen.
De SP in Noord-Brabant is van mening dat de diepere oorzaak van allerlei problemen in het stads- en streekvervoer zijn te wijten aan de introductie van de “marktwerking”, in het bijzonder door de plicht tot een openbare aanbesteding. Deze plicht heeft er toe geleid dat vervoerbedrijven met een te lage prijs hebben geprobeerd een concessie gegund te krijgen, en nu de kosten afwentelen op het personeel en op de reizigers door minder zekerheid van vervoer.
In de verklaring meldt de SP- Statenfractie dat zij zich zal inzetten voor het terugbrengen van het personeel bij de provincie.

Lees verder
2 juli 2007

Chauffeurs de dupe van lage aanbesteding busvervoer; provincie moet ingrijpen tegen rituitval

Het is helaas weer onrustig in het Brabantse busvervoer. Het veertienpuntenplan van de directie van Veolia, dat een ingrijpende versobering inhoudt van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, stuit terecht op verzet van de kant van de chauffeurs. Aanvankelijk middels stiptheidsacties, nu in de vorm van stakingen.

Lees verder
13 mei 2007

Aanbesteding OV volgens Europees Parlement niet verplicht, nu Nederland nog!

Op 10 mei jongstleden heeft het Europees Parlement, mede dankzij de inspanningen van de Europese fractie van de SP, bepaald dat het openbaar vervoer niet aanbesteed hoeft te worden.
De Statenfractie van de SP verwelkomt dit besluit. De SP heeft zich altijd verzet tegen de marktwerking en aanbestedingsplicht in het openbaar vervoer. Uit de ervaringen van de afgelopen jaren concluderen wij dat liberalisering nadelig is voor reizigers én personeel. Marktwerking heeft geleid tot bezuinigingen op de dienstverlening, service en onderhoud. Maar ook tot besparingen op de personeelskosten. Vervoersbedrijven werken steeds meer met tijdelijke- en flexcontracten en proberen zoveel mogelijk te bezuinigen op loonkosten en arbeidsvoorwaarden om bij aanbestedingen voor een zo laag mogelijke prijs in te kunnen schrijven.

Lees verder
4 mei 2007

Soap rond bushalte Sterrebos gaat door!

Nadat hier eerder te lezen was dat de provincie, n.a.v het tweede bezoek van de ouderen, toch had besloten om de bushalte voor de serviceflat van de Sterrebosflat in Oss, weer in oude glorie te herstellen. Kwam deze week het bericht dat het toch niet door zal gaan. De SP Oss schreef een brief aan de Commissaris van de Koninging om opheldering te vragen.

Lees verder
24 april 2007

Stuur een e-mail aan de PvdA: "Verzet tegen aanbesteding OV"

Dat de aanbestedingen in het openbaar busvervoer voor reizigers en chauffeurs veel ellende heeft opgeleverd, dat weet iedereen. Toch gaat Den Haag vrolijk door met het ophemelen van de marktwerking in het OV. "Het busvervoer wordt er beter en goedkoper van." zegt men. Mensen die er direct mee te maken hebben, hetzij als reiziger, hetzij als werknemer bij een busmaatschappij, weten wel beter: het is droef gesteld met het busvervoer in Nederland.

Lees verder
23 april 2007

SP steunt buschauffeurs voor goede CAO

Het stakingslied werd enthousiast gezongen
De stakende buschauffeurs die naar de remise in Den Bosch waren gekomen, zongen het strijdlied uit volle borst mee:
"Beste baas wij zeggen: No no no no no no
Tegen jullie hele mooie CAO
Dat kun je dus mooi vergeten
Jullie blijven van ons vreten
Daarom No No voor die nieuwe CAO"
De SP was aanwezig met leden van de statenfractie en Hugo Polderman van de Tweede-Kamer fractie en stak de stakers een hart onder de riem.

Lees verder
16 april 2007

Bushalte Sterrebos weer terug

Actie helpt, de aanhouder wint. Dat blijkt maar weer. De bus gaat weer stoppen voor de Sterrebosflat.
ouderen in actie voor hun bushalte

Lees verder
22 februari 2007

In gesprek met chauffeurs Arriva

Emile Roemer, de kersverse SP-woordvoerder voor verkeer en vervoer in de Tweede Kamer, sprak vanmiddag in Den Bosch met enkele chauffeurs van Arriva. Het busbedrijf, dat op het allerlaatste moment een deel van de concessie van Connexxion overnam, is de laatste weken nogal negatief in het nieuws vanwege de slechte kwaliteit van de bussen.
Emile Roemer (rechts) in gesprek met chauffeur

Lees verder
14 januari 2007

SP en GroenLinks willen duidelijkheid buurtbus

In het licht van de discussie ‘Gratis of Goedkoop Openbaar Vervoer’ die vrijdag a.s. in de commissie gehouden wordt is het wrang om te constateren dat delen van Oost-Brabant verstoken zijn van openbaar vervoer. De gedeputeerde, Eric Janse de Jonge, heeft afgelopen vrijdag nog geprobeerd het conflict met de stakende buurtbuschauffeurs op te lossen, maar helaas nog zonder resultaat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier