h
24 april 2023

Iets met boeren

Op uitnodiging van Brabant C, een investeringsfonds voor cultuur, waren statenleden Nico Heijmans en Irma Koopman aanwezig bij de theatervoorstelling “Iets met boeren”.

Lees verder
24 april 2023

Vragen over voorgenomen huisvesting arbeidsmigranten in Andel

Naar aanleiding van de berichtgeving  over de huisvesting van arbeidsmigranten in Andel hieronder heeft Jos van der Horst van de Provinciale Statenfractie van de SP in Noord-Brabant enkele vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld.

Lees verder
23 april 2023

Vragen over zorgen omwonenden mestverwerker Den Ouden

In een bericht op Omroep Brabant zagen wij dat de gemeente Helmond definitief uit het overleg over mestverwerker Den Ouden is gestapt.
Stinkende mestverwerker: gemeente stapt nu echt uit overleg over oplossing - Omroep Brabant

De SP-fractie was aanwezig op de bewonersavond op 19 april. Deze bewoners kampen al ruim 10 jaar met verschrikkelijke stankoverlast van Den Ouden. Eigenlijk is er al overlast vanaf de bouw, begin jaren 90. De bewoners hebben geen vertrouwen meer in een oplossing, ze melden de overlast niet eens meer en maken zich zorgen over hun gezondheid en de verkoopwaarde van hun woningen.

Lees verder
10 april 2023

ZLTO spreekt zorgen uit over werksessies landelijk gebied

In een verklaring (zie bijlage) heeft de ZLTO ons laten weten dat zij zich zorgen maken over de geplande ‘werksessies’ in het kader van het Brabants Plan Landelijk Gebied (BPLG).

Lees verder
7 april 2023

FrieslandCampina in Veghel vervuilt meer dan gedacht

Vanwege een publicatie in Pointer (30 mei 2022) over overschrijdingen van de sulfaatnorm door FrieslandCampina van de milieuvergunning was er in de gemeenteraad van Veghel onrust ontstaan. Dat leidde tot contact met de SP in Provinciale Staten, en dat leidde weer tot technische vragen door milieuwoordvoerder Irma Koopman aan de ambtenaren die over de WABO-vergunning van het bedrijf gaan.

Lees verder
7 april 2023

GGD springt in op probleem van loodhoudende vliegtuigbenzine op Kempen Airport

Eerder is op deze site gemeld dat B&W van Cranendonck om formeel-juridische redenen niet te kunnen optreden tegen de loodregen rond het vliegveld. De SP heeft teruggeschreven met de wens dat B&W ook niet-juridische, dus politieke, stappen kunnen zetten. Deze brief was in afschrift geadresseerd aan de GGD. Zie https://noord-brabant.sp.nl/nieuws/2023/03/bw-cranendonck-optreden-tegen-loodregen-onmogelijk .

Lees verder
23 maart 2023

B&W Cranendonck: optreden tegen loodregen onmogelijk

Foto: SP

Het gebruik van loodhoudende vliegtuigbenzine zorgt voor een loodregen op de omgeving van vliegvelden, waar veel kleine vliegtuigen met een zuigermotor vliegen. Kempen Airport in Budel en Breda International Airport (Seppe) horen tot die vliegvelden.

De SP in Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft hierover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS). Het antwoord was dat GS zijn best zou doen om het probleem verder te onderzoeken en om verbeteringen dichterbij te brengen, maar dat GS niet ging over grondoperaties van deze vliegvelden. Die zouden onder de WABO-vergunning van de gemeente vallen. Voor eerder bericht zie GS: verbod op loodhoudende vliegtuigbenzine :: SP Noord-Brabant

Lees verder
20 maart 2023

Het begin is gemaakt

Foto: SP

Op zaterdag 18 maart kwamen alle fracties die gekozen zijn in Provinciale Staten voor de eerste keer bij elkaar. Er werd aan deze fracties gevraagd of zij konden instemmen met het aanstellen van een verkenner in de persoon van Sasha Aussems, partijloos burgemeester van Waalwijk, en of zij konden instemmen met de te volgen procedure. Hier was al snel unaniem overeenstemming over.

Lees verder
15 maart 2023

SPfractie heeft twijfels over werkelijke kosten N629 fase 2

Op de Informatieve Themabijeenkomst over de stand van zaken rond de N629 fase 2 Oosterhout-Dongen op 17 februari jl. vroeg SP statenlid Willemieke Arts naar de financiën. De schriftelijke antwoorden stellen de SP fractie niet gerust.

Lees verder
10 maart 2023

Nico Heijmans bij Rondje Binnenhof over busvervoer in Brabant

Lees verder

Pagina's