h
3 februari 2023

Willemieke Arts: Plan Fellenoord is niet realistisch

Lees verder
3 februari 2023

Provinciale Staten van Noord-Brabant weigeren te praten over zeggenschap energiesector

Provinciale Staten weigerden tijdens de Statenvergadering van 3 februari een motie van SP, Lokaal Brabant en 50PLUS te bespreken met als argument dat het weliswaar om een actueel onderwerp gaat, maar er geen sprake zou zijn van urgentie. De motie vroeg aan Gedeputeerde Staten om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om de publieke zeggenschap over de energiesector te vergroten of zelfs te bezien of we weer naar een Provinciaal Energiebedrijf moeten.

Lees verder
3 februari 2023

Kunst & Cultuur, Sport, Erfgoed en vrije tijd verdienen meer

Lees verder
2 februari 2023

GS: verbod op loodhoudende vliegtuigbenzine

Informatie opgevraagd rond vliegvelden Seppe en Budel

De SP in Provinciale Staten van Budel had vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant over het gebruik van loodhoudende vliegtuigbenzine in vliegtuigen met een zuigermotor. Dat zijn in praktijk kleine vliegtuigen voor recreatief en zakelijk gebruik. Het lood uit deze benzine slaat neer op de grond en nabij vliegvelden met druk recreatief en zakelijk vliegverkeer (zoals Breda International  Airport en Kempen Airport) kan dat, met name bij kinderen, tot een verhoogde loodconcentratie in het bloed leiden. De kans bestaat dat daarbij de concentratie overschreden wordt, die meestal aangehouden wordt als ondergrens voor loodvergiftiging.
GS van Noord-Brabant zijn bevoegd gezag voor deze vliegvelden.

Lees verder
2 februari 2023

SP Noord-Brabant doet voorstel om energievoorziening in provinciale handen te krijgen

De SP in Noord-Brabant roept op om te bekijken hoe de energievoorziening weer in eigen hand kan worden genomen. Uit onderzoek in opdracht van Energie Beheer Nederland blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders het een goed idee vindt als energie weer genationaliseerd wordt. SP-lijsttrekker Nico Heijmans: ‘Energie is een basisvoorziening. Dat hoort niet op de markt thuis. Het is tijd om onze zeggenschap als Noord-Brabant weer terug te pakken zodat we de energierekening van mensen kunnen verlagen door de winsten hiervoor in te zetten.’ Een voorstel hiertoe zal op 3 februari ingediend worden.

Lees verder
25 januari 2023

In Brabant leven we 1 jaar korter

De GGD onderzocht de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit in Brabant.

Luchtvervuiling in Brabant leidt tot gezondheidsschade - GGD Brabant-Zuidoost (ggdbzo.nl)

Het is wel schokkend te lezen dat we in Brabant bijna 1 jaar korter leven dan in de rest van Nederland. Nergens in Nederland is de lucht echt schoon, maar in Brabant is de luchtkwaliteit het slechtst.

Lees verder
25 januari 2023

Hoe zit het met ontgassen in Brabant?

In de NRC van 23 januari 2023 ( https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/22/hoofdpijn-duizeligheid-en-tranende-ogen-dankzij-de-giftige-dampen-van-het-binnenvaartschip-a4154840 ) staat een onthullend artikel over hoe binnenvaartschippers door keiharde financiële dwang van hun opdrachtgevers gedwongen worden om hun schepen, na een transport van olieproducten of andere chemische lading, in de buitenlucht te ontgassen. Het gaat daarbij soms om Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-stoffen) als bijvoorbeeld het zeer giftige benzeen, xyleen en tolueen waarvoor de minimalisatieverplichting geldt uit het Activiteitenbesluit.
Dit ontgassen draagt bij aan gezondheidsschade van het personeel  aan boord, en tot luchtvervuiling in de gebieden langs de rivier.

Lees verder
22 januari 2023

Fooi voor aanpak overlast goederentreinen in Brabant

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Viviane Heijnen ( CDA) tien miljoen euro beschikbaar gesteld voor aanpak goederentreinen in Brabant. Dit geld is genoeg, zo zegt ze, om een deel van de maatregelen die ProRail voorstelde om de overlast te beperken, uit te voeren.

Al langer maken gemeentes en bewoners langs de Brabantroute zich, net als de SP, ernstige zorgen over de toenemende overlast en risico’s van met name goederentreinen en gevaarlijke stoffen. Dit heeft inmiddels ook geleid tot een stevige brief naar Den Haag van vijf Brabantse burgemeesters over toename van gevaarlijke stoffen over het spoor in relatie tot meerdere plannen voor grootschalige woningbouw direct naast het spoor, zoals in Breda en Eindhoven.

Lees verder
20 januari 2023

SP stelt vragen over beëindiging warmtelevering door RWE aan Amernetwerk

Foto: SP

RWE exploiteert de Amercentrale in Geertruidenberg om elektriciteit te maken. Daarbij ontstaat veel afvalwarmte. RWE heeft een contract lopen met de beheerder Ennatuurlijk van het Amernetwerk, via welk net 51.000 huizen en 355 bedrijven in Midden- en West-Brabant warmte krijgen.
Het contract met RWE liep eigenlijk tot 2038, maar RWE mocht het eenzijdig opzeggen en heeft dat gedaan met ingang van 01 jan 2027. Dat brengt de omgeving in de problemen, want bijna alle warmte, die Ennatuurlijk levert, komt van RWE. Vervangende duurzame warmte is niet zomaar, en niet op een termijn van vier jaar, te organiseren.

Lees verder
19 januari 2023

Nog geen antwoord op vragen over lood in vliegtuigbenzine

Het duurt langer om de vragen van de SP over lood in vliegtuigbenzine te beantwoorden. Normaal staat daarvoor een termijn van 4 weken. Maar we hebben bericht ontvangen, dat beantwoording langer gaat duren vanwege het kerstreces en “inhoudelijke afstemming”. Zouden ze in Den Bosch met de vragen in hun maag zitten? Wij houden u op de hoogte!

Lees verder

Pagina's