h
14 november 2022

Heijmans voorgedragen als lijsttrekker voor de SP voor de komende provinciale statenverkiezingen

Foto: SP

De concept lijst van de SP in Noord-Brabant voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart is rond. Op de lijst staan zowel ervaren mensen als nieuwe gezichten. Nico Heijmans wordt voorgedragen als lijsttrekker. De lijst wordt komende weken besproken op de ledenvergaderingen van de afdelingen. Uiteindelijk wordt de lijst op 10 december door de leden vastgesteld.

Lees verder
11 november 2022

Begroting 2023: Het gaat niet over wat de Brabander nu nodig heeft

Lees verder
11 november 2022

Beleidskader Milieu: het moet beter en meer

Lees verder
11 november 2022

Refresco overtrad onttrekkingsvergunning, SP stelt vragen

Foto: SP

Refresco Benelux BV te Maarheeze is een bedrijf dat aanleverde suikers en smaakstoffen aanlengt met prik en met ter plekke opgepompt grondwater, en het resultaat in flesjes en blikjes doet waarna het frisdrank heet.

Lees verder
11 november 2022

Aanpak N279 Zuid blijft een probleem en dat zal nog wel even duren

In december 2021 heeft de Raad van State het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de N279 Zuid (Veghel-Asten)vernietigd met als belangrijkste reden, dat de onderbouwing van het plan, met name de verkeerscijfers niet klopten. Hierdoor moeten er helemaal opnieuw plannen worden gemaakt met verbeterde, recente verkeerscijfers en zoveel mogelijk draagvlak in de omgeving.

Lees verder
7 november 2022

Hoe gaan we de Landschotse Heide redden?

Al in 2020 stuurde de  Werkgroep Natuur en Landschap de Beerzen (WNL) een brandbrief om verdroging van de Landschotse Heide tegen te gaan.

'Help, de heide verdwijnt': brandbrief over verdroging Landschotse Heide | Kempen | ed.nl

Onlangs hebben zij wederom een brandbrief aan het College verzonden waaruit blijkt dat de situatie nog altijd niet is verbeterd en daarom stelde Irma Koopman van de SP de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

Lees verder
14 oktober 2022

De SP over het Beleidskader Natuur

In het filmpje kunt u zien wat Irma Koopman van de SP Statenfractie te zeggen had over het beleidskader Natuur.Lees verder
7 oktober 2022

Statenfractie SP brengt werkbezoek aan Kempisch Bedrijvenpark

Foto: SP

Onze Statenfractie heeft op 23 september 2022 een werkbezoek  gebracht aan het Kempisch Bedrijvenpark (KBp) in Hapert (gemeente Bladel). Het gesprek ging over hoe de tijdens de aanleg de duurzaamheidsaspecten van het KBp vorm hadden gekregen,  hoe dat bestuurlijk georganiseerd is, en in hoeverre de aanpak overdraagbaar is op andere bedrijventerreinen.

Lees verder
3 oktober 2022

Inclusie, discriminatie en onveiligheid voor vrouwen bij sport- en cultuur activiteiten krijgen meer aandacht

Bij de Statencommissie Samenleving van 16 september wist SP Statenlid Maurice Spapens een paar toezeggingen van de gedeputeerde Stijn Smeulders binnen te halen.

Spapens kaartte discriminatie inclusie en onveiligheid voor vrouwen aan in combinatie met grote sport en cultuuractiviteiten. Of er aan de voorkant bij subsidieaanvragen aandacht aan kon worden besteed tot en met verwacht dat er door evenementen niet alleen naar gekeken wordt maar ook op geacteerd. Verschillende partijen reageerden positief op zijn voorstel inclusief de PvdA die eerder een motie aangenomen kregen over vrouwonveiligheid.

Lees verder
19 september 2022

Rupsjes Nooitgenoeg!

Als je ruimte zou moeten bieden aan alles wat men in Brabant wil, dan zou Brabant 1,8 keer zo groot moeten zijn dan het in werkelijkheid is. Hetz4elfde geldt voor Gelderland en Zuid-Holland zou zelfs 2 keer zo groot moeten zijn om te kunnen voldoen aan alle ruimtelijke wensen. Denk hierb9ij aan ruimte voor bedrijfsterreinen, wegen, natuur, landbouw etc etc

Lees verder

Pagina's