h
1 november 2019

Wat wordt het: hom of kuit?

Aan de ene kant de boeren naar de mond praten en beweren dat je het provinciaal beleid radicaal van koers zult doen veranderen, en aan de andere kant gedwee tekenen voor voortzetting van het bestaande beleid. Dat noemen ze “van twee walletjes eten”. Het is echter de vraag hoelang dat door beide “walletjes” gepruimd wordt.

Lees verder
25 oktober 2019

Mondelinge vragen: Ondermijning in het buitengebied.

In de statenvergadering van 25 oktober stelde Maarten Everling namens de SP-fractie de volgende vragen over de ondermijning in het buitengebied: 

Maarten Everling: “Wat goed dat er zoveel boeren zijn. Jullie komen voor een ander onderwerp, dat besef ik, maar ook andere onderwerpen die hier besproken worden raken jullie direct. Zo ook deze. Er zullen ongetwijfeld verschillende onder jullie zijn die hier op één of andere manier mee te maken hebben gehad: door drugsdumpingen op jullie
land, door anonieme briefjes in de bus die vragen of je een schuur te huur hebt, of op andere manieren. 

Lees verder
25 oktober 2019

Opinie: Stikstofbeleid blijft dweilen met de kraan open.

We zouden inmiddels beter moeten weten. Na zeker 30 jaar “visieloze knutselpolitiek van het CDA en de VVD en de boerenlobby “ (Marjan Slob, Volkskrant 20 oktober 2019), is dat beleid onhoudbaar geworden. de natuur hebben we te lang willens en wetens genegeerd. Maar de uitspraak van de Raad van State verplicht ons nu de binnenlandse stikstof-emissie met zo’n 50% te reduceren. En alleen als we er eerst en slagen de stikstofdepositie daadwerkelijk te doen dalen, ontstaat er ook weer ruimte voor andere economische ontwikkelingen, zoals de woningbouw. Maar vooralsnog blijven we zwabberen en dweilen, terwijl de kraan wagenwijd open blijft staan. Het wordt tijd, nee noodzakelijk, om nu ook de kraan dicht te gaan draaien.

Lees verder
15 oktober 2019

SP: CETA bedreiging voor Brabant

Foto: SP

Nog dit najaar besluit de Tweede Kamer of het akkoord gaat met het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada, genaamd CETA. De SP heeft grote bezwaren tegen dit verdrag. Maarten Everling, fractievoorzitter van de SP in Brabant, zegt: “door dit verdrag komen allerlei regels rondom milieu, voedselveiligheid, klimaat en dierenwelzijn onder zware druk te staan, zowel hier als in Canada. Alles komt in dienst te staan van de vrijhandel.”

Lees verder
11 oktober 2019

SP in stikstofdebat: niet herverdelen maar reduceren!

Het debat over het Rapport van Remkes over de stikstof problemen werd vandaag bezocht door vele belangstellenden. Henri Swinkels voerde het woord namens de SP: “ Voorzitter, Elk land, elke overheid kan besluiten – ten behoeve van economische groei – de investeringen die nodig zijn voor het reduceren van luchtvervuiling (zoals stikstofemissie) uit te stellen, maar dat kan alleen door de verder aantasting van het milieu, de natuur en biodiversiteit, welke vervolgens alleen tegen nog veel hogere kosten hersteld kan worden."

Lees verder
10 oktober 2019

SP: De landbouwsector moet inkrimpen, maar niet alleen de landbouwsector

De SP komt op 11 oktober bij behandeling van de stikstofaanpak in Provinciale Staten met een voorstel die moet voorkomen dat de emissieruimte die vrijkomt door stoppende boeren straks grotendeels wordt benut door andere vervuilende activiteiten in andere sectoren. “Dan heeft de natuur en de biodiversiteit immers nog steeds het nakijken,” stelt SP’er Henri Swinkels.

Lees verder
27 september 2019

Brabantse aanpak van stikstof: eerst verguisd, nu geprezen.

“De landbouwmaatregelen waarmee de commissie-Remkes de stikstofimpasse te lijf wil gaan, lijken verdacht veel op het beleid dat in Brabant allang is ingezet” schrijft het Brabants Dagblad. En inderdaad, de maatregelen waarvoor het vorige college - en met name SP gedeputeerde Johan van den Hout - in 2017 nog verguisd werd, worden nu in dit advies omarmd. Nu wordt dus ook Nederland wakker en realiseert zich “dat in ons land niet alles kan”.

Lees verder
13 september 2019

Bouw ligt stil door stikstofregels. Hoe komt dat en wat vindt de SP ervan?

Op dit moment liggen veel grote bouwprojecten voor nieuwe woonwijken en snelwegen stil. Directe oorzaak hiervoor is een uitspraak van de rechter, die stelt dat er in Nederland zoveel stikstof wordt uitgestoten, dat geen vergunningen voor nieuwe projecten waar stikstof vrij komt kunnen worden afgegeven. Te veel stikstof is namelijk heel slecht voor planten en dieren in natuurgebieden in Nederland. Die dreigen hierdoor te verdwijnen en de grond zal verzuren. Daarom heeft de rechter het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS) afgeschoten, maar daardoor zit Nederland als het gaat om nieuwe bouwprojecten behoorlijk op slot.

Lees verder
12 juli 2019

Vragen over Lightrail in SRE gebied

Het gerespecteerde vakblad SpoorPro voor de railsector bracht op 05 juli 2019 een opmerkelijk verslag van een brainstormsessie over light rail of een smart rapid bus als mogelijke oplossing voor de te verwachten mobiliteitsproblematiek van de regio Eindhoven. Het artikel is te vinden op www.spoorpro.nl/materieel/2019/07/05/regionale-schaalsprong-oplossing-voor-bereikbaarheid-eindhoven/ .

Lees verder
28 juni 2019

Behandeling brief GS over advies van Van Geel teleurstellend

Op 14 juni bespraken de statenleden van Noord-Brabant de conceptbrief die GS gemaakt hebben als reactie op het advies van Pieter van Geel over de Proefcasus Eindhoven AirPort.

Lees verder

Pagina's