h
29 maart 2021

Sociale Veerkracht en Brabant Outcomes Fund (BOF1)

Tot deze coalitie toetrad in Brabant was het thema “Samenleving” en daarbinnen het programma Sociale Veerkracht een belangrijke beleidsterrein.

Lees verder
16 februari 2021

Vragen over uitspraken De Bie over het “opschonen” van de politiek, de rechterlijke macht en de journalistiek

Foto: SP

Afgelopen weekend verscheen er een bericht in BN de Stem dat tijdens een campagnebijeenkomst een lid van het college van Gedeputeerde Staten, de heer De Bie, aangaf dat hij de politiek, de rechterlijke macht en de journalistiek graag zou willen “opschonen.” Een uitspraak die geheel in de lijn past van eerdere, al-dan-niet publieke uitspraken van andere prominenten binnen zijn partij: het Forum voor Democratie. Sinds publicatie van het artikel is het aangevuld met een reactie van De Bie zelf: hij ontkent dat hij het woord “opschonen” zou hebben gebruikt. Dit is wat de SP betreft echter makkelijke achterafpraat en tevens niet verifieerbaar. Bovendien blijft de journalist die aanwezig was op de bijeenkomst stellig bij zijn observatie: gedeputeerde De Bie heeft dit gezegd, zie ook afbeelding 1 hieronder. De SP hecht grote waarde aan onafhankelijke journalistiek en we hebben geen enkele reden om aan het verslag dat in BN de Stem terecht is gekomen te twijfelen.

Lees verder
9 februari 2021

SP stelt vragen over het HAC advies

De fractie van de SP is via de statenmededeling van 26 januari jl. voor het eerst geïnformeerd over het advies van de Hoor- en adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften (hierna: HAC) over 8 lopende bezwaren tegen besluiten bij de subsidieregeling Hedendaagse cultuur §1 Professionele Kunsten 2021-2024. Het advies en oordeel van HAC is naar de mening van SP-fractie keihard. Het gaat volgens de SP-fractie verder dan het functioneren van de Adviescommissie BrabantStad Cultuur. GS had bij het nemen van besluiten zich moeten vergewissen dat de adviezen van deze commissie zorgvuldig genomen zijn. Zij hebben blindelings zonder check of toetsing van zorgvuldigheidscriteria de adviezen voor waarheid aangenomen en hun besluiten hierop gebaseerd. 

Lees verder
22 januari 2021

....en Welkom

Foto: SP

Irma Koopman is vandaag geinstalleerd als statenlid voor de SP. ZIj zal de plaats innemen van Henri Swinkels (zie Afscheid...). Irma is binnen de SP een goede bekende. Zij is vele jaren actief geweest als raadslid, afdelingsvoorzitter en partijbestuurslid. Sinds het begin van deze periode heeft ze meegedraaid in de fractie ter ondersteuning en nu dus als statenlid met als portefeuille Natuur en Milieu.

Lees verder
22 januari 2021

Afscheid...

Vanwege zijn nieuwe baan, nam vandaag Henri Swinkels afscheid van de staten. Henri was in de vorige periode onze gedeputeerde op het gebied van Cultuur en Leefbaarheid en zat vanaf 2019, toen we als SP niet meer aan het college deelnamen, in de fractie als statenlid op het gebied van natuur en milieu.  Maarten Everling, SP-fractievoorzitter sprak Henri bij zijn afscheid als volgt toe:

Lees verder
27 november 2020

Antwoord op SP-vragen over grondwater: daling grondwaterspiegel significant

Foto: SP

Bij de rechtszaak over de nieuwe grondwateronttrekkingsvergunning van Refresco in Maarheeze (welk proces nog loopt) waren Waterschap De Dommel en de provincie het er niet over eens of de door het waterschap gemeten daling van het grondwater na 2015 wel of niet significant was. De SP-fractie had hier vragen over gesteld.

Lees verder
13 november 2020

Niet onze begroting: steeds meer middelen verdwijnen bij natuur, cultuur en samenleving

Foto: SP

Hieronder de tekst zoals uitgesproken door Maarten Everling tijdens de bespreking van de Begroting De SP was 1 van de 3 fracties die ervoor koos om niet fysiek op het provinciehuis aanwezig te zijn, maar digitaal te vergaderen. Hieronder wordt deze beslissing toegelicht.

Lees verder
9 november 2020

SP wil per direct een stop op nertsenfarms

Het zal afgelopen week maar weinig mensen ontgaan zijn: op dit moment worden alle nertsen in Denemarken geruimd. De Deense regering had besloten om per direct hierop over te gaan nadat bleek dat het Coronavirus in nertsen gemuteerd was en vervolgens weer op mensen was overgesprongen. Bovendien kan dat ook gevolgen hebben voor de effectiviteit van de vaccins die nu ontwikkeld worden. Wat de SP betreft zeer zorgelijk nieuws.

Lees verder
16 oktober 2020

Nu de kans grijpen om economie duurzamer en rechtvaardiger te maken

Lees verder
11 oktober 2020

Nieuwe NOM-woningen in Waalre

Woningbouwcorporatie ‘Thuis realiseert 25 nieuwe Nul Op de Meter (NOM)-woningen aan de Michiel de Ruyterstraat in Waalre. Bernard Gerard organiseerde er een werkbezoek op vrijdag 18 september (met dank aan ‘Thuis).
‘Thuis heeft 10500 sociale huurwoningen woningen in en rond Eindhoven. ‘Thuis hoort bij de duurzaamste corporaties van Nederland. Het woningbezit was al in 2018 gemiddeld Label B .

Lees verder

Pagina's