h
11 juli 2022

Gezondheid heeft veel kanten

Foto: SP

Werk en inkomen, sociale leefomgeving, fysieke leefomgeving, woonomstandigheden, het zijn misschien niet de eerste dingen die in je hoofd opkomen als je het over gezondheid hebt. Maar al deze zaken zijn van enorme invloed op de gezondheid van mensen.

Vrijdag kwamen in het Provinciehuis heel veel instellingen samen om alle kanten van gezondheid te bespreken. Woordvoerder gezondheid voor de SP, Irma Koopman, ging er naar toe.

Lees verder
7 juli 2022

Statenleden zijn tegen verhoging van hun vergoeding met 16%, maar………

Je zou er bijna blij van worden. Op maandag 4 juli vergaderden een aantal statenleden die lid zijn van de Vereniging voor Statenleden digitaal over de vraag of zij vonden dat hun maandelijkse vergoeding met 16% verhoogd zou moeten worden. Maar…….. zij wezen dit voorstel resoluut af!  Niet omdat ze het teveel vonden.  Niet omdat ze hun vergoeding al hoog genoeg vonden. Ook niet omdat ze vonden dat eerst maar eens de inkomens van de laagstbetaalden omhoog moeten.

Lees verder
6 juli 2022

3 x vergunning overtreden is af!

Bedrijven krijgen een vergunning voor bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld een maximale hoeveelheid mest die ze mogen verwerken. De Omgevingsdienst houdt toezicht en handhaaft daar op. Vergunningen zijn er om omwonenden in bescherming te nemen maar ook om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Lees verder
4 juli 2022

Meer geld voor Statenleden? Nee, dank u!

De Vereniging voor Statenleden pleit al langere tijd voor een forse verhoging van de tegemoetkoming voor Statenleden. Zij vragen er maar liefst 16% bij. In een digitale bijeenkomst kunnen statenleden zich op 4 juli over die verhoging uitspreken.

Lees verder
4 juli 2022

SP stemt niet in met lening Eindhoven Airport

Foto: SP

Voor de verbouwing van de terminal en verdere uitbreiding van de nieuwe parkeergarage wil Eindhoven Airport in totaal 170 miljoen Euro uittrekken. Het college van GS stelt voor om de airport daarvoor 55 miljoen te lenen uit de immunisatieportefeuille (het “Essent-geld”). De SP vindt een grote lening voor zo’n forse uitbreiding op dit moment ongepast. Immers:

Lees verder
4 juli 2022

Wat je niet wilt, hoef je niet te onderzoeken!

Op vrijdag 1 juli discussieerden provinciale statenleden over de uitvoeringsagenda mest. Eigenlijk dus: hoe gaan we om met ons mestoverschot. Natuurlijk ging het daarbij ook over de wenselijkheid of noodzakelijkheid van grootschalige mestverwerkingsfabrieken. Zijn die nodig en als je vindt van wel, waar moeten die dan komen te staan? Want dat is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden, niemand zit te wachten op zo’n fabriek bij hem of haar in de buurt!

Lees verder
4 juli 2022

Integriteit

Op vrijdag 1 juli publiceerde de NRC een artikel met daarin de mededeling dat 18 boeren(of medewerkers van aan deze sector gelieerde bedrijven) gewoon meepraten en meestemmen over zaken die direct in hun persoonlijk belang zijn. De NRC stelden in het artikel dat dit in strijd is met de integriteitsregels.

Lees verder
2 juli 2022

Vragen SP over de hoeveelheid water in de Maas

In de NRC van 24 juni en het Eindhovens Dagblad van 28 juni stonden artikelen over een dreigend tekort aan drinkwater uit de Maas. Aanleiding voor Irma Koopman van de SP-fractie hierover  vragen aan het College van Gedeputeerde Staten te stellen. Hierbij een aantal van de gestelde vragen:

Lees verder
24 juni 2022

Afscheid en welkom terug

Foto: SP

Na zeven jaar in de Provinciale Staten van Noord-Brabant te hebben gezeten, is Maarten Everling toe aan iets anders. Hij wordt wethouder in Bernheze. Oudgediende Nico Heijmans neemt het fractievoorzitterschap weer op zich. Hij bedankte Maarten met de volgende woorden:

Lees verder
22 juni 2022

SP volksvertegenwoordigersdag

Zaterdag 18 juni kwamen alle SP volksvertegenwoordigers samen in het SP Hoofdkantoor De Moed in Amersfoort.

Lees verder

Pagina's