h
16 maart 2015

SP heeft vragen over intensieve vs extensieve veehouderij en kringloop

 

Na overleg met Brabantse melkveehouders rijzen vragen over de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Melkveehouderij is in zijn aard extensief. De roep van de samenleving is om allerlei redenen om zuinig te zijn op extensieve veehouderij en niet op te schalen naar intensivering. Dat is ook officieel Brabants beleid. Bij het doorlopen van de BZV voor een standaard melkveebedrijf met eigen grond voor mestafzet en teelt van eigen voer valt op dat de BZV gericht is op de intensieve sectoren. Het lijkt erop dat het op intensieve wijze houden van melkvee de enige manier is om als melkveehouderij punten te scoren. Dat is beslist niet waar de gemiddelde melkveehouder naar toe wil maar het provinciebestuur van Brabant en de Brabantse bevolking ook niet. Enkele punten uit de BZV ter illustratie:

Lees verder
15 maart 2015

Campagne in Brabant: Emile Roemer op De Maashorst en in Boxtel

Foto: SP

Emile Roemer en de top 15 SP Brabant kandidaten hebben gisteren campagne gevoerd voor de Provinciale Statenverkiezingen in Brabant. Na een korte rondleiding door het natuurgebied De Maashorst, maakten Roemer en de kandidaten een wandeling door het stadscentrum van Boxtel. Zij riepen daar iedereen op om aanstaande woensdag SP te stemmen.

Lees verder
13 maart 2015

SP aan kop in peiling Brabantse Statenverkiezingen

 

Volgens een onderzoek van PON dat het Brabants Dagblad, samen met Eindhovens Dagblad, BN De Stem en Omroep Brabant,  heeft laten doen wordt de SP de grootste partij in Noord-Brabant. De SP is daarmee de grootste in deze peiling onder 'zekere' stemmers.

Lees verder
11 maart 2015

SP-Leider Roemer op campagne in Brabant

Foto: SP
 
 
SP-Leider Emile Roemer bezoekt zaterdag 14 maart Noord-Brabant. Hij bezoekt eerst het natuurgebied De Maashorst. De SP steunt het initiatief om De Maashorst tot nationaal park te verheffen. Roemer zal op De Maashorst een rondleiding krijgen. Daarna zal hij in het centrum van Boxtel mensen oproepen om 18 maart op de SP te stemmen. Daar is ook tomatensoep en muziek aanwezig.
Lees verder
10 maart 2015

Protesten tegen de Ruit gaan door

Foto: SP

Foto: SP
Lees verder
9 maart 2015

SP bestuurt mee in Brabant. Onze successen.

Foto: SP Noord-Brabant
Lees verder
8 maart 2015

OV-Meldpunt flyeracties: ‘Bouw mee aan een beter OV!’

Foto: SP

De SP Brabant heeft een OV-Meldpunt in het leven geroepen vanwege de nieuwe Brabantse busdienstregeling die sinds 14 december 2014 is ingegaan. Busreizigers- en chauffeurs kunnen via dit meldpunt hun klachten, maar uiteraard ook hun positieve ervaringen over het Brabantse busvervoer melden. Om het OV-meldpunt onder de aandacht te brengen, heeft de SP Brabant samen met een aantal Brabantse SP-afdelingen flyeracties op touw gezet en gaan wij in gesprek met busreizigers.

Lees verder
6 maart 2015

SP: De partij, die staat voor goede zorg voor onze ouderen!

Waarom SP stemmen?

Lees verder
5 maart 2015

Omroep Brabant maakt portret Nico Heijmans

Lees verder
5 maart 2015

SP stelt vragen over 'Mestboulevard Odiliapeel'

Een ondernemer in Odiliapeel (Peku B.V.) heeft recent een omgevingsvergunning gekregen voor verwerking van 200.000 ton drijfmest per jaar op een locatie langs de N264. Deze vergunning blijkt ruimte te bieden aan covergistingsactiviteiten. Provinciale Staten hebben recentelijk vaak en uitvoerig gesproken met Gedeputeerde Staten, maatschappelijke partners en deskundigen over alle aspecten, mogelijkheden en beperkingen van mestbe-, ver- en opwerking. Onlangs gaf tijdens de zogenaamde Raphaeldialoog (het Brabantberaad over veeteelt) professor Martin Scholten als grootste mestexpert toe dat het nog minimaal tien jaar duurt voordat vergisting technologisch, financieel-economisch en infrastructureel rendabel zou kunnen zijn. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft in de Statencommissie Transitie Stad en Platteland aangegeven om die reden voorlopig niets te zien in vergisting van mest en Gedeputeerde Staten gevraagd dit mee te nemen in haar afwegingen. Daarnaast is een andere ondernemer (Albers B.V. uit Landhorst) in gesprek met de regionale omgevingsdienst over verwerking van varkensmest op het terrein van het voormalige Ferm-o-Feed op de locatie naast die van Peku B.V.. Er wordt gekeken welke mogelijkheden de reeds aan deze locatie vergunde rechten bieden. Als beide plannen doorgaan, komen ze naast de reeds bestaande mestvergistingsinstallatie van Smits. Enkele kilometers verderop tussen Landhorst en Venhorst wil het ondernemerscollectief MACE de grootste mestfabriek van Europa worden. SP-Statenlid Veerle Slegers heeft hierover de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

Lees verder

Pagina's