h
17 mei 2016

SP stelt vragen over nadelen luchtwassers

 

SP-Statenlid Maarten Everling heeft tijdens de Statendag van 23 mei mondelinge vragen gesteld over de nadelen van luchtwassers op varkensstallen. Everling: “luchtwassers halen het overgrote deel van de ammoniak en fijnstof uit de lucht die de stal uitstoot, maar ze veranderen niets aan de luchtkwaliteit in de stal zelf, met als gevolg dat veel dieren last hebben van hun luchtwegen, van chronisch hoesten tot pleuritis.

Lees verder
13 mei 2016

SP stelt vragen over komst megastal in Nijnsel

 

Onlangs verschenen er berichten dat de provincie zich niet meer zal verzetten tegen de komst van de megastal met 18.000 varkens  in Nijnsel, vanwege uitspraken van de Raad van State.[1] De Brabantse fractie van de SP vindt het van belang om de vinger aan de pols te houden, de komst van een dergelijke stal heeft ongetwijfeld gevolgen voor natuur, gezondheid en de leefbaarheid van de omgeving.  

Lees verder
8 maart 2016

Oude kerncentrales moeten sluiten

 

De SP in Zeeland en West-Noord-Brabant is gestart met een grote petitie voor het sluiten van kerncentrale Doel, vlak over de Nederlandse grens. Klik op de foto om uw steun te betuigen en zet uw digitale handtekening.

Foto: Rob van Willigenburg
Lees verder
3 maart 2016

SP stelt vragen over uitbreiding veehouderij in Herpen

Geitenhouder van de Ven in Herpen heeft plannen om zijn bedrijf flink uit te breiden: er is een vergunning aangevraagd voor 3450 melkgeiten, 200 opfokgeiten tegelijk met 199 melkkoeien en 140 stuks jongvee. Op het bedrijf heeft Q-koorts geheerst ten tijde van de uitbraak.[1] Hoewel er weerstand is tegen de uitbreiding, onder andere vanuit de GGD, wil gemeente Oss de vergunning verlenen.

Lees verder
2 maart 2016

Red de regionale omroep

Henri Swinkels, SP-Gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant, maakt zich zorgen over de regionale journalistiek. Zo schrijft hij in een
opiniestuk in de Volkskrant. 'De nieuwe Mediawet bedreigt de regionale democratie en journalistiek.
Voor het behoud van de onafhankelijke journalistiek en versterking van de democratie op regionaal niveau, is het daarom beter deze Mediawet niet aan te nemen.' Lees hier het stuk in de Volkskrant

Lees verder
1 maart 2016

PAS bewijst zijn nut

Foto: SP

Ongeveer een jaar geleden heeft de provincie Noord-Brabant ingestemd met de PAS, de Programmatische Aanpak Stikstof. Het programma is op 1 juli 2015 in werking getreden.
De PAS is een ingewikkeld compromis tussen de belangen van de natuur enerzijds (vooral van de Natura 2000 – gebieden) en van de mogelijkheden tot verdere economische groei anderzijds. Het verband tussen beide is dat de eerste geschaad wordt door stikstofemissies van de tweede. De door de landbouw, de auto’s, de industriële processen uitgestoten ammoniak en oxides werken verwoestend op kwetsbare natuur zoals de Peel, de Kampina, etc. Met de PAS dalen die emissies een klein beetje sneller dan zonder de PAS. Een klein beetje maar, want de verbeteringsmaatregelen zijn maar beperkt en het grootste deel van de te behalen winst had de provincie al eerder via een aparte Verordening binnengehaald.

Lees verder
24 februari 2016

Manifestatie DOEL: nucleair nee, hernieuwbaar ja

Foto: SP

Op zaterdag 12 maart kan je in Antwerpen je ongenoegen over kernenergie uiten en oproepen tot meer hernieuwbare energie. Vijf jaar
na de kernramp in Fukushima (11 maart 2011) is het tijd voor een ander
energiesysteem. voor meer info: www.elfmaartbeweging.be

Lees verder
19 januari 2016

SP stelt vragen over toekomstige sluiting van de Amer-centrales

 

In het Energie-akkoord is opgenomen, dat de Amer-8 centrale gesloten gaat worden. Later uitgesproken politieke wensen kunnen er toe leiden dat ook de Amer-9 centrale gesloten wordt. Beide zijn kolencentrales die ook een flinke hoeveelheid biomassa verwerken. De twee centrales leveren samen 1245MW elektrisch en 600MW warmte.

Lees verder
15 januari 2016

SP stelt vragen over ontwikkeling energiepark Heesch West

 

Uit het Brabants Dagblad van 9 december komt naar voren, dat de energiecoöperaties van Bernheze, Den Bosch en Oss een gezamenlijk plan gaan ontwikkelen om energie uit wind op te wekken op bedrijventerrein Heesch-West. Dat is 178 hectare.

Lees verder
15 januari 2016

Provincie gaat klimaatagenda opstellen

 

Roy de Jonge had voor de SP gevraagd (23 nov 2015) wat de provincie precies deed in de achtenswaardige Vereniging Klimaatverbond, aangezien daarvan niets terug te vinden was in de literatuur.

Lees verder

Pagina's