h
27 augustus 2016

SP wil onderzoek oorzaak lek Eraspo

Onlangs bleek dat de massale vissterfte in de Aa veroorzaakt werd door een lek bij het mestbewerkingsbedrijf Eraspo in Asten.[1] Waardoor het lek precies is ontstaan is nog niet duidelijk. Het is volgens de SP van belang dat het duidelijk wordt waar het mis is gegaan. Het kan om menselijke fouten gaan, maar ook om fouten in de luchtwasser zelf gaan of zelfs nog andere oorzaken. Ten aanzien van de gevolgen voor het milieu en eventueel de volksgezondheid is het in ieder geval van belang dat dergelijke lekken niet meer kunnen gebeuren.

Lees verder
20 juli 2016

SP stelt vragen over toezeggingen omwonenden bij komst mestbewerkingsinstallatie in Oss

Dat de komst van een mestbewerkingsinstallatie nogal wat stof op doet waaien zou geen verrassing moeten zijn, onder andere omdat er veel zorgen zijn over onder andere stankoverlast en gezondheid.Volgens de SP is het een primaire taak van de overheid om de gezondheid van omwonenden van dergelijke installaties te borgen en wanneer burgers hun zorgen uitten deze serieus te nemen. Wij waarderen het dan ook zeer dat Gedeputeerde Spierings 22 juni jongstleden naar Oss trok om met bezorgde omwonenden te praten. Tijdens deze bijeenkomst zijn er een aantal belangrijke toezeggingen gedaan richting de bewoners door de Gedeputeerde.

Lees verder
15 juli 2016

SP: "Provincie moet de Maasveren behouden"

Stichting de Maasveren verzorgt met haar vijf veren de dagelijkse verbinding tussen Gelderland en Noord-Brabant, of te wel tussen het Maasland en het Land van Maas en Waal. De Maasveren zijn al ruim dertig jaar een onmisbare schakel. De stichting Maasveren is van toegevoegde waarde voor onze verbinding met Gelderland. De veerponten zorgen dagelijks voor de overtocht van met name scholieren,
woon-werkverkeer en dagjesmensen. Deze veerponten worden niet alleen gebruikt door gemotoriseerd verkeer, maar zeker ook door fietsers.

Lees verder
9 juli 2016

GS beantwoorden SP-vragen over mogelijkheden van zonnepanelen langs wegen

Vorig jaar berekende Sander Meppelink in zijn afstudeerscriptie dat het langs de 641km geluidsscherm langs Rijkswegen mogelijk moest zijn om in 2015 760TJ zonnestroom op te wekken (en in 2030 900TJ). Met de vuistregel dat Brabant 14,4% van Nederland is, zou dat langs snelwegen in in Brabant in 2015 neerkomen op 92km geluidsscherm, goed voor 109TJ (en in 2030 op 130TJ).

Lees verder
4 juli 2016

SP stelt vragen over neveneffecten pilot Boxmeer

Dat er de komende jaren veel agrarisch vastgoed leeg komt te staan is een breed bekend probleem. Illegaal gebruik van leegstaande stallen en schuren moet worden voorkomen. In het bestuursakkoord is afgesproken om deze leegstand aan te pakken, in samenhang met de aanpak van leegstand in winkelcentra en op bedrijventerreinen.

Lees verder
1 juli 2016

SP en VVD willen aandacht voor Dance in Brabant

De Brabantse fracties van de SP en VVD hebben vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten om het thema ‘dance’ in 2018 centraal te stellen in Brabant. De fracties hechten er veel waarde aan deze sector in Brabant het podium krijgt dat het verdient.

Lees verder
30 juni 2016

Meer of minder dieren in Brabant?

Een bijzondere situatie:
enerzijds horen we onder andere via de geschreven media dat provincie
Noord-Brabant niets zou doen aan het aantal dieren, anderzijds schreeuwen partijen als het CDA en de CU/SGP dat we de mestdialogen op slot gooien omdat we spreken over minder dieren en
daar op aan zouden sturen. Het CDA diende zelfs een amendement in om de zin over krimp in zijn geheel uit het voorstel te slopen. Uiteraard is
dit amendement door ons en de overige coalitiepartijen en enkele oppositie partijen weggestemd. Maar, hoe zit het nu?

Lees verder
16 juni 2016

SP stelt vragen over helicopterrondvluchten Lakedance

De in het Noordwesten van Eindhoven gelegen woonwijk Achtse Barrier krijgt het al jaren fors voor zijn kiezen op geluidsgebied. In bijlage 1 staat een situatieschets.
De wijk (het witte gebied in de bovenste kaart) grenst aan de 35 Ke-contour van het vliegveld. Pal langs de Noordkant van de wijk (achter een deels verzakte geluidswal) lopen de A58 en de A2. Daarnaast worden er in het ten Noorden van de wijk gelegen recreatiegebied Aquabest tot twaalf festijnen per jaar georganiseerd, voor de vergunning waarvan de gemeente Best verantwoordelijk is. De ODZOB is in het gebied kind aan huis, wat overigens geen garantie blijkt voor een goede handhaving van de gemaakte afspraken.

Lees verder
10 juni 2016

SP wil zonnepanelen op geluidsschermen langs provinciale wegen

Twee actuele ontwikkelingen hebben bij onze fractie de interesse opgewekt in de mogelijkheden (en beperkingen) van zonnepanelen langs wegen.

Lees verder
6 juni 2016

Komst 18.000 varkens in Nijnsel niet wenselijk

Het Brabantse provinciebestuur vindt de komst van een megastal met 18.000 varkens naar Nijnsel niet wenselijk en noemt het in de beantwoording op Statenvragen van SP-Statenlid Maarten Everling zelfs strijdig met het beleid van de provincie. Uit de beantwoording blijkt ook dat de provincie zich hevig verzet heeft tegen de komst van de megastal. “En terecht,” volgens Everling, “een megastal van deze orde brengt zonder twijfel overlast met zich mee en verhoogd de druk op het milieu en de gezondheid van mens en dier. We moeten ons ernstig afvragen of we dit wel willen.”

Lees verder

Pagina's