h
13 december 2019

Inbreng SP: Ruimte voor de natuur

Ik stel me zo eens voor wat de Brabanders die vandaag de moeite nemen dit debat te volgen denken, als ze zien hoe wij hier met elkaar weer over elkaar buitelen over onderwerpen waar we de afgelopen weken ook al en op vrijwel dezelfde manier met elkaar uren over spraken. Het moet ze voorkomen als een vreemde tombola, een politieke poppenkast waarin de houdbaarheidsdatum van elk besluit inmiddels gereduceerd is tot enkele weken. Brabant is op drift aan het raken. En dat doet me ergens zeer.

Lees verder
3 december 2019

Ondersteuning voor Q-koortspatiënten blijft

Foto: SP

Een lichtpuntje voor alle Q-koortspatiënten. Het expertisecentrum Q-Support dat voorziet in patiëntenondersteuning, scholing en onderzoek, blijft - ook na 1 mei 2021 - bestaan. Bruno Bruins, de minister voor Medische zorg en sport, heeft dit besloten. SP-statenlid Henri Swinkels, voormalig gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur, is blij met het resultaat. “Er is in de afgelopen jaren door Q-support, stichting Q-uestion, betrokken gemeenten en de provincie alles aan gedaan om deze ondersteuning te kunnen blijven garanderen. Het is dan goed om te zien dat dit uiteindelijk ook door het kabinet begrepen wordt.”

Lees verder
3 december 2019

PS-fractie SP brengt werkbezoek aan Energiehuis Helmond

Foto: SP

De fractie van de SP in Provinciale Staten heeft op 29 november 2019 een werkbezoek gebracht aan het Energiehuis Helmond. Ook een aantal actieve leden uit naburige SP-afdelingen waren aanwezig.

Lees verder
23 november 2019

Raad Goirle wil terecht geen geld uittrekken voor nieuwe bushaltes

Eerder dit jaar had de SPafdeling Goirle ruim 700 handtekeningen aan het college aangeboden. Die bewoners van Goirle willen de “oude” route van buslijn 2 behouden. De gemeente had bovendien op die route voor een behoorlijk bedrag aanpassingen doorgevoerd om de bus zo goed mogelijk door de wijk te kunnen laten rijden. Daarna besloten Arriva en de provincie plotsklaps eenzijdig, dat de bus die aangepaste  route niet gaat rijden maar wel een andere route die de bus tijdens de verbouwing reed.

Lees verder
8 november 2019

Begroting 2020: Niet alles kan, kiezen voor een duurzame economie

(Tekst zoals uitgesproken door Maarten Everling SP bij de bespreking van de begroting)

In juni spraken we over het bestuursakkoord. Onze grootste kritiek laat zich samenvatten in een zin: wat ons betreft worden er te weinig echte keuzes gemaakt. Hier en daar zagen we  ze, en ik heb zelfs een paar complimenten uitgedeeld. Maar toch ontbrak wat ons betreft het een en ander. En dan nu de begroting, wat onder andere een uitwerking moet zijn voor het bestuursakkoord. Maar voorzitter, wederom moeten we constateren dat er op een aantal vlakken nog geen keuzes gemaakt worden. Die moeten namelijk nog komen! Bijvoorbeeld binnen het programma Bestuur & Veiligheid, en dan met name het stukje veiligheid. Of het programma cultuur, erfgoed, samenleving en sport. Er is nog invulling aan deze programma’s. Die komen nog. Wat is er gebeurd met de gevleugelde uitspraak ‘eerst beleid, dan geld’? Er staat wel dat het nog niet in de begroting opgenomen staat, maar even verderop staat doodleuk dat die middelen toch wel worden toegedeeld aan de programma’s.

Lees verder
1 november 2019

Wat wordt het: hom of kuit?

Aan de ene kant de boeren naar de mond praten en beweren dat je het provinciaal beleid radicaal van koers zult doen veranderen, en aan de andere kant gedwee tekenen voor voortzetting van het bestaande beleid. Dat noemen ze “van twee walletjes eten”. Het is echter de vraag hoelang dat door beide “walletjes” gepruimd wordt.

Lees verder
25 oktober 2019

Mondelinge vragen: Ondermijning in het buitengebied.

In de statenvergadering van 25 oktober stelde Maarten Everling namens de SP-fractie de volgende vragen over de ondermijning in het buitengebied: 

Maarten Everling: “Wat goed dat er zoveel boeren zijn. Jullie komen voor een ander onderwerp, dat besef ik, maar ook andere onderwerpen die hier besproken worden raken jullie direct. Zo ook deze. Er zullen ongetwijfeld verschillende onder jullie zijn die hier op één of andere manier mee te maken hebben gehad: door drugsdumpingen op jullie
land, door anonieme briefjes in de bus die vragen of je een schuur te huur hebt, of op andere manieren. 

Lees verder
25 oktober 2019

Opinie: Stikstofbeleid blijft dweilen met de kraan open.

We zouden inmiddels beter moeten weten. Na zeker 30 jaar “visieloze knutselpolitiek van het CDA en de VVD en de boerenlobby “ (Marjan Slob, Volkskrant 20 oktober 2019), is dat beleid onhoudbaar geworden. de natuur hebben we te lang willens en wetens genegeerd. Maar de uitspraak van de Raad van State verplicht ons nu de binnenlandse stikstof-emissie met zo’n 50% te reduceren. En alleen als we er eerst en slagen de stikstofdepositie daadwerkelijk te doen dalen, ontstaat er ook weer ruimte voor andere economische ontwikkelingen, zoals de woningbouw. Maar vooralsnog blijven we zwabberen en dweilen, terwijl de kraan wagenwijd open blijft staan. Het wordt tijd, nee noodzakelijk, om nu ook de kraan dicht te gaan draaien.

Lees verder
15 oktober 2019

SP: CETA bedreiging voor Brabant

Foto: SP

Nog dit najaar besluit de Tweede Kamer of het akkoord gaat met het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada, genaamd CETA. De SP heeft grote bezwaren tegen dit verdrag. Maarten Everling, fractievoorzitter van de SP in Brabant, zegt: “door dit verdrag komen allerlei regels rondom milieu, voedselveiligheid, klimaat en dierenwelzijn onder zware druk te staan, zowel hier als in Canada. Alles komt in dienst te staan van de vrijhandel.”

Lees verder
11 oktober 2019

SP in stikstofdebat: niet herverdelen maar reduceren!

Het debat over het Rapport van Remkes over de stikstof problemen werd vandaag bezocht door vele belangstellenden. Henri Swinkels voerde het woord namens de SP: “ Voorzitter, Elk land, elke overheid kan besluiten – ten behoeve van economische groei – de investeringen die nodig zijn voor het reduceren van luchtvervuiling (zoals stikstofemissie) uit te stellen, maar dat kan alleen door de verder aantasting van het milieu, de natuur en biodiversiteit, welke vervolgens alleen tegen nog veel hogere kosten hersteld kan worden."

Lees verder

Pagina's