h

Natuur & milieu in Brabant

9 januari 2008

Geitenwei voor Brabant?

Als het aan het college van Gedeputeerde Staten ligt stopt de provincie met de voorbereidingen van het uitzetten van edelherten. Na protest van landbouwbelangenorganisatie ZLTO trekt de provincie haar keutel weer in.
Damherten

Lees verder
17 december 2007

Staten unaniem achter SP-amendement

Aan het einde van een lange vergaderdag bespraken Provinciale Staten vrijdag 14 december de Verordening Ontgrondingen. Hierin staat deregulering centraal. Zo hoeft voor diverse werkzaamheden geen vergunning meer aangevraagd worden. SP-woordvoerder Ron van Zeeland had in de voorbereiding vragen gesteld over de bescherming van archeologisch waardevolle gebieden door gemeenten en de vergunningplicht voor natuurontwikkelingsprojecten zoals Ecologische Verbindingszone’s.

Lees verder
26 november 2007

SP stelt vragen overAffakkeling BASF Antwerpen

Inwoners uit het westen van onze provincie klagen de laatste weken over geluids- en stankoverlast, vermoedelijk als gevolg van affakkeling bij BASF in het Antwerpse havengebied. Officieel heet het dat de affakkeling een verplichte procedure is die niet langer duurt dan 8 dagen, maar veel bewoners klagen in reacties op publicaties in BN/De Stem* dat het affakkelen twee tot drie weken heeft geduurd. Mensen met ziekte aan luchtwegen moesten enkele malen van de normale dosis medicijnen slikken om enigszins normaal te kunnen ademen.

Lees verder
30 oktober 2007

SP stelt vragen over gevaar containerbegassing in Moerdijk

Gisteren vertoonde NOVA een reportage waarin aan de orde kwam dat veel Chinese rederijen hun containerschepen doorsturen naar de haven van Moerdijk, omdat in tegenstelling tot de Rotterdamse haven, in Moerdijk containers niet of nauwelijks gecontroleerd worden op giftige gassen. Men spreekt van gezondheidsrisico's voor tienduizenden werknemers.

Lees verder
5 oktober 2007

SP eist eindelijk aanpak verdroging Groote en Kleine Meer

Al een aantal jaren is bekend dat de Groote en Kleine Meer in natuurgebied de Brabantse Wal verdrogen. Diverse studies tonen aan dat de verdroging mede veroorzaakt wordt door onttrekking van drinkwater, zowel aan Vlaamse als aan Brabants/Zeeuwse kant. In het verleden zijn diverse afspraken gemaakt om dit probleem op te lossen. Zo heeft op 4 april jongstleden, bij de installatie van het bestuur van Grenspark Kalmthoutse Heide, minister Verburg met haar Vlaamse collega minister Peeters dit bestuur de opdracht meegegeven de verdroging aan te pakken.

Lees verder
27 juni 2007

Gedeputeerde Staten slaan advies PCE en PPC over klimaatconferentie in de wind

Op 19 april hebben de Provinciale Commissie Ecologie (PCE) en de Provinciale Planologische Commissie (PPC) het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geadviseerd betreffende het organiseren van een symposium over de gevolgen van de klimaatveranderingen voor Brabant. Met de voornoemde commissies is de fractie van de Socialistische Partij (SP) van mening dat klimaatverandering van belang is voor het milieu-, energie-, water- en mobiliteitsbeleid van de provincie Noord-Brabant. Op 29 mei besloot het college de adviezen van de PCE en PPC niet over te nemen. Naar aanleiding hiervan heeft Ron van Zeeland van de SP-fractie de volgende vragen aan het college gesteld:

Lees verder
9 januari 2006

Ingezonden foto's landschappen

De gemeente Oosterhout en de provincie lijken aan te sturen op een nieuwe weg door de Duiventoren zonder dat naar betere oplossingen gezocht is. De totale hoeveelheid verkeer rond Dongen zal toenemen, terwijl de A27 het verkeersaanbod nu al niet kan verwerken. Meer asfalt is geen oplossing.

Lees verder
28 november 2005

Nader onderzoek naar muskusrattenbestrijding

De SP steunt het voorstel van Gedeputeerde Staten om nut en noodzaak van de muskusrattenbestrijding nader te onderzoeken en daarbij ook te kijken naar alternatieven voor de bescherming van oevers.

Lees verder
10 oktober 2005

Bezetting plofboerderij met succes afgerond

Ter afronding van de actie ‘Laat de Biesbosch niet ploffen’ hadden Harry Voss van het SP Milieu Alarm Team en Mia van Boxtel, woordvoerder natuur en milieu in de Brabantse staten, vanmiddag een gesprek met gedeputeerde Annemarie Moons.

Lees verder
3 oktober 2005

Bezetting ‘plof’boerderij duurt voort

De bezetting van de boerderij in de Biesbosch, die eerder dreigde te worden opgeblazen door het filmteam van Paul Verhoeven duurt nog voort. Vanaf zondagochtend half 10 houden ongeveer 10 mensen van het SP Milieualarmteam en de SP staten fractie Noord-Brabant de boerderij bezet. Voor de boerderij en de naastgelegen recreatiewoning is door de gemeente Werkendam enige tijd geleden een sloopvergunning afgegeven. Enkele weken geleden werd bekend dat er zich zeldzame vleermuizen bevinden in de schuren van de beide gebouwen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier