h
11 maart 2015

SP-Leider Roemer op campagne in Brabant

Foto: SP
 
 
SP-Leider Emile Roemer bezoekt zaterdag 14 maart Noord-Brabant. Hij bezoekt eerst het natuurgebied De Maashorst. De SP steunt het initiatief om De Maashorst tot nationaal park te verheffen. Roemer zal op De Maashorst een rondleiding krijgen. Daarna zal hij in het centrum van Boxtel mensen oproepen om 18 maart op de SP te stemmen. Daar is ook tomatensoep en muziek aanwezig.
Lees verder
10 maart 2015

Protesten tegen de Ruit gaan door

Foto: SP

Foto: SP
Lees verder
9 maart 2015

SP bestuurt mee in Brabant. Onze successen.

Foto: SP Noord-Brabant
Lees verder
8 maart 2015

OV-Meldpunt flyeracties: ‘Bouw mee aan een beter OV!’

Foto: SP

De SP Brabant heeft een OV-Meldpunt in het leven geroepen vanwege de nieuwe Brabantse busdienstregeling die sinds 14 december 2014 is ingegaan. Busreizigers- en chauffeurs kunnen via dit meldpunt hun klachten, maar uiteraard ook hun positieve ervaringen over het Brabantse busvervoer melden. Om het OV-meldpunt onder de aandacht te brengen, heeft de SP Brabant samen met een aantal Brabantse SP-afdelingen flyeracties op touw gezet en gaan wij in gesprek met busreizigers.

Lees verder
6 maart 2015

SP: De partij, die staat voor goede zorg voor onze ouderen!

Waarom SP stemmen?

Lees verder
5 maart 2015

Omroep Brabant maakt portret Nico Heijmans

Lees verder
5 maart 2015

SP stelt vragen over 'Mestboulevard Odiliapeel'

Een ondernemer in Odiliapeel (Peku B.V.) heeft recent een omgevingsvergunning gekregen voor verwerking van 200.000 ton drijfmest per jaar op een locatie langs de N264. Deze vergunning blijkt ruimte te bieden aan covergistingsactiviteiten. Provinciale Staten hebben recentelijk vaak en uitvoerig gesproken met Gedeputeerde Staten, maatschappelijke partners en deskundigen over alle aspecten, mogelijkheden en beperkingen van mestbe-, ver- en opwerking. Onlangs gaf tijdens de zogenaamde Raphaeldialoog (het Brabantberaad over veeteelt) professor Martin Scholten als grootste mestexpert toe dat het nog minimaal tien jaar duurt voordat vergisting technologisch, financieel-economisch en infrastructureel rendabel zou kunnen zijn. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft in de Statencommissie Transitie Stad en Platteland aangegeven om die reden voorlopig niets te zien in vergisting van mest en Gedeputeerde Staten gevraagd dit mee te nemen in haar afwegingen. Daarnaast is een andere ondernemer (Albers B.V. uit Landhorst) in gesprek met de regionale omgevingsdienst over verwerking van varkensmest op het terrein van het voormalige Ferm-o-Feed op de locatie naast die van Peku B.V.. Er wordt gekeken welke mogelijkheden de reeds aan deze locatie vergunde rechten bieden. Als beide plannen doorgaan, komen ze naast de reeds bestaande mestvergistingsinstallatie van Smits. Enkele kilometers verderop tussen Landhorst en Venhorst wil het ondernemerscollectief MACE de grootste mestfabriek van Europa worden. SP-Statenlid Veerle Slegers heeft hierover de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

Lees verder
4 maart 2015

SP Brabant maakt zich zorgen om sluiten politiebureaus

  Minister Opstelten heeft verregaande plannen om te bezuinigen op de politie bekend gemaakt. Landelijk verdwijnen tweehonderd van de vierhonderd politiebureaus, ze worden deels vervangen door steunpunten. 79 procent van de ondervraagde politieagenten vindt het sluiten van politieposten een slechte ontwikkeling. Dat blijkt uit een enquête die de SP hield onder 290 politiemensen werkzaam in de Eenheid Zeeland-West-Brabant. In Oost-Brabant geeft 78% van de 218 ondervraagde politieagenten aan dat het sluiten van politieposten geen goed idee is.

Lees verder
4 maart 2015

Eindhoven kiest voor bij-vriendelijk beleid

In de gemeenteraad van Eindhoven is een actuele motie aangenomen, met de SP als eerste indiener, waarin ervoor gepleit wordt om de honingbijen, solitaire bijen en hommels in de gemeente te steunen. De mogelijkheden tot subsidiering, die de provincie biedt, kunnen hierbij ondersteunend werken.

Lees verder
1 maart 2015

De natuur is er voor iedereen! Van provinciaal beleid naar burgerinitiatief.

Foto: SP

Zaterdag 28 februari was SP Noord-Brabant in het kader van de provinciale in Bosvreugd te Tilburg waar de (aspirant) Statenleden werden onthaald door Fráncy van Iersel (statenlid SP ecologie en handhaving.)

“Vier jaar geleden kwam de SP voor het eerst in het provinciebestuur in Noord-Brabant en werden de eerste plannen gemaakt om ruim 400 miljoen euro te investeren in de natuur. Het realiseren van de EHS( ecologische hoofdstructuur) is momenteel in volle gang. Zelfs in Tilburg zijn de eerste zwijntjes gesignaleerd. Een goed moment om eens te kijken naar de successen van dit natuurbeleid en de kansen voor bijvoorbeeld het Stadsbos013 in Tilburg.”

Lees verder

Pagina's