h
7 december 2018

Vragen over aanhoudende ellende Maaslijn

De laatste tijd bereiken ons alarmerende berichten over  drukte en storingen op de Maaslijn. Ten gevolge daarvan kunnen reizigers niet met de door hen geplande trein mee, omdat er geen (staan)plaats meer is of de trein “uberhaupt niet rijdt. Inmiddels is een groep verontwaardigde studenten een handtekeningenaktie begonnen over de voor hen dagelijkse ellende. (zie 1) 

Lees verder
1 december 2018

Regioconferentie SP Brabant stelt kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vast

Foto: SP

Van het Bravis-ziekenhuis in Bergen op Zoom tot schimmelwoningen in Den Bosch. Ze kwamen allemaal ter sprake op de Brabantse regioconferentie tijdens de vele inhoudelijke discussies en inspirerende intermezzo’s over succesvolle SP-acties.

Lees verder
1 december 2018

Verkiezingsprogramma vastgesteld en kandidaten gekozen

Foto: SP

Op de Regio-conferentie in Eindhoven hebben de Brabantse afdelingen vandaag het verkiezingsprogramma vastgesteld en de kandidaten gekozen voor de verkiezing van Provinciale Staten maart volgend jaar.

Lees verder
12 november 2018

Het moet niet gekker worden!

Staan of bussen opheffen?

Via het blad De Reiziger van reizigersplatform Roover werd de SPfractie Noord-Brabant onlangs geattendeerd op een internetenquête die Arriva in Noord-Brabant aan het houden is. Centraal in deze enquête staat het al dan niet moeten staan in de bus tijdens de spits. Arriva wil weten, of en vooral hoe lang staan een buspassagier nog acceptabel vindt.

Lees verder
9 november 2018

Begroting Provincie: “het werk van socialisten is nooit klaar”

Foto: SP

Vandaag werd de Provinciale begroting voor 2019 besproken door de Staten. Fractievoorzitter Maarten Everling, sprak daar namens de SP-Fractie:

 “Het werk van socialisten is nooit klaar"Dit zinnetje hoorde ik ooit op een partijbijeenkomst, toen ik net politiek actief begon te worden. Op zich nog niet eens zo heel gek lang geleden, maar toch. Ik weet niet meer wie dit zei – dat kan goed onze eigen wijze oude nestor de heer Heijmans zijn geweest – maar ik weet nog wel dat ik dacht: “okay, het zal wel…”

Lees verder
9 november 2018

Nico Heijmans benoemd tot plaatsvervangend voorzitter Brabantse Staten

Foto: SP

Vanmorgen is Nico Heijmans van de SP Statenfractie benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Dit betekent dat hij de CdK bij afwezigheid in de staten zal vervangen als voorzitter.

Lees verder
9 november 2018

Wat als onze WKO-systemen oud worden?

Foto: SP

Er liggen in Nederland veel bodemenergiesystemen (in de volksmond WKO-systemen, Warmte-Koude Opslag). Dat zijn prima systemen om energie te besparen, maar ze vragen, vanwege de bodembescherming, meer aandacht dan ze nu krijgen. Anders gaat het er net zo mee als indertijd met de ondergrondse olietanks, die met een grootschalige “Operatie  Tankslag” vele jaren later opgespoord en verwijderd moesten worden.

Lees verder
19 oktober 2018

SP wil provinciale steun voor onderzoek Q-koorts

Sinds kort loopt er een crowdfundingsactie om geld in te zamelen voor onderzoek naar Q-koorts en geneesmiddelen daarvoor, opgezet door Angela van der Pluijm, moeder van de 7-jarige Q-koortspatiëntje Emma en Carla van Mook, zelf Q-koortspatiënt. Dat onderzoek hard nodig is, staat voor de SP buiten kijf. Het is echter ontzettend jammer dat dit nu door de slachtoffers zélf opgestart moet worden.

Lees verder
5 oktober 2018

Maarten Everling kandidaat lijsttrekker SP Noord-Brabant

Foto: SP

SP-Statenlid Maarten Everling is voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker voor de SP bij de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019. Maarten is Statenlid sinds 2015 en is sinds april van dit jaar voorzitter van de SP-fractie in Noord-Brabant. Op 1 december zullen de leden de gehele kandidatenlijst definitief vaststellen op de SP regioconferentie.

Lees verder
23 september 2018

Voorkom ondergrondse speurtocht naar giftige stoffen uit koude- en warmte opslag

Het aanleggen van een koude- en warmte installaties neemt een enorme vlucht. De SP juicht deze ontwikkeling om energie te besparen enorm toe toch maakt Statenlid voor de SP Roy de Jonge  zich zorgen. “In deze zogenaamde WKO-installaties zit namelijk de giftige stof glycol en in sommige installaties zelfs nog meer schadelijke stoffen. Om milieuvervuiling in de toekomst te voorkomen moeten we nu centraal gaan vastleggen waar deze installaties in de grond zitten.”

Lees verder

Pagina's